Alegerile parlamentare din 2019 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTActivităţi

Masa rotundă “Prezentarea Raportului final de monitorizare a respectării transparenţei decizionale, perioada aprilie–decembrie 2010”

|versiune pentru tipar||
februarie 2011
Masa rotundă “Prezentarea Raportului final de monitorizare a respectării transparenţei decizionale, perioada aprilie–decembrie 2010”

Pe 14 februarie 2011, Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT a organizat o masa rotundă la care a prezentat raportul final de monitorizare independentă a respectării transparenţei decizionale în cadrul organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice. Raportul expune rezultatele monitorizării zilnice a paginilor web ale 24 autorităţi publice centrale de specialitate în perioada 01.04.2010–31.12.2010 în vederea relevării gradului de implementare de către autorităţi a prevederilor Legii Nr. 239-XVI din 13.11.2008 cu privire la transparenţa în procesul decizional şi ale Regulamentului cu privire la procedurile de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, adoptat prin Hotărîrea Guvernului Nr. 96 din 16.02.2010.

ADEPT a constatat că mecanismele interne de asigurare a transparenţei în procesul decizional, existente în cadrul autorităţilor publice, sînt diferite şi au un grad diferit de eficienţă. Mai multe autorităţi au înregistrat progrese în asigurarea transparenţei decizionale pe paginile web oficiale pe parcursul anului 2010, dezvoltînd rubrici special consacrate transparenţei decizionale, plasînd anunţuri riguroase privind iniţierea elaborării deciziilor, rapoarte privind asigurarea transparenţei decizionale etc.

Cele mai problematice domenii de respectare a standardelor de asigurare a transparenţei decizionale pe paginile web de către autorităţi sînt: argumentarea necesităţii elaborării proiectelor de decizii (există doar în aproximativ 30% de cazuri), plasarea anunţurilor privind iniţierea proiectelor de decizii, plasarea sintezei recomandărilor formulate de societatea civilă (depistată în doar 6–7% din cazurile monitorizate) şi a programelor anuale şi trimestriale de elaborare a proiectelor de acte normative, cu indicarea proiectelor de decizii care urmează a fi supuse consultărilor publice.

Din discuţiile cu coordonatorii procesului de consultare publică în procesul decizional din cadrul organelor administraţiei publice centrale de specialitate, s-a constatat că în procesul de asigurare a transparenţei decizionale, coordonatorii întîmpină mai multe probleme: lipsa resurselor umane, motivarea financiară joasă. Au fost menţionate şi neconcordanţele ce există între prevederile Legii Nr. 239-XVI din 13.11.2008 şi cele ale Regulamentului adoptat prin Hotărîrea Guvernului Nr. 96 din 16.02.2010, care duc la apariţia confuziilor privind necesitatea respectării unor sau alte cerinţe. Totodată, participanţii la masa rotundă au admis că prevederile legale stabilesc standarde înalte privind anunţarea publicului de iniţierea elaborării proiectelor de decizii şi organizarea consultărilor publice, la care, în practică, nici una dintre autorităţile monitorizate nu s-a conformat plenar.

Activităţile de monitorizare s-au desfăşurat în cadrul proiectului “Fortificarea transparenţei procesului decizional în Republica Moldova”, susţinut financiar de Fundaţia Est-Europeană. Prin realizarea acestui proiect, ADEPT şi-a propus să contribuie la asigurarea bunei guvernări prin sporirea transparenţei procesului decizional, şi prin implicarea publicului în elaborarea, promovarea şi implementarea deciziilor de interes şi impact general.