Alegerile parlamentare din 2019 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTActivităţi

Masa rotundă “Prezentarea Raportului nr. 1 de monitorizare a respectării transparenţei decizionale, perioada aprilie–iunie 2010”

|versiune pentru tipar||
iulie 2010
Masa rotundă “Prezentarea Raportului nr. 1 de monitorizare a respectării transparenţei decizionale, perioada aprilie–iunie 2010”

Pe 16 iulie 2010, în cadrul unei Mese Rotunde, Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT a prezentat primul Raport independent de monitorizare a transparenţei decizionale în cadrul organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice (ministere, agenţii, birouri etc.), precum şi un Studiu de caz privind concordanţa legislaţiei şi actelor departamentale în domeniul transparenţei decizionale.

Raportul expune rezultatele monitorizării pe parcursul lunilor aprilie — iunie 2010 a respectării de către 24 autorităţi publice centrale (ministere şi alte organe centrale de specialitate) a prevederilor Legii Nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional şi a Regulamentului cu privire la procedurile de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, adoptat prin Hotărîrea Guvernului Nr. 96 din 16.02.2010. Experţii constată că majoritatea organelor administraţiei publice centrale monitorizate implementează în mod formal şi sporadic prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional şi prevederile Regulamentului adoptat pentru implementarea acesteia.

Sînt constatate cîteva cauze majore ale implementării defectuoase a legislaţiei privind transparenţa decizională:

În vederea depăşirii acestor deficienţe, Studiul elaborat de experţii ADEPT vine cu propuneri de modificare a mai multor prevederi ale Legii privind transparenţa în procesul decizional şi ale Regulamentului de aplicare a acesteia, în scopul înlăturării inadvertenţelor şi divergenţelor dintre aceste acte normative, precum şi de introducere a unor prevederi de natură coercitivă pentru asigurarea de către autorităţi a transparenţei decizionale.

Prin realizarea rapoartelor de monitorizare şi a studiilor de cercetare, ADEPT îşi propune să contribuie la asigurarea bunei guvernări, prin sporirea transparenţei procesului decizional, implicarea publicului în elaborarea, promovarea şi implementarea deciziilor de interes şi impact general.