Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTActivităţi

Masa rotundă de lansare a studiului de evaluare a implementării Planului de Acţiuni pentru o Guvernare Deschisă în anul 2012

|versiune pentru tipar||
iulie 2013
Masa rotundă de lansare a studiului de evaluare a implementării Planului de Acţiuni pentru o Guvernare Deschisă în anul 2012

Gradul de implementare a Planului de Acţiuni pentru o Guvernare Deschisă pentru anul 2012 este de aproape 55 la sută. Estimarea a fost făcută de experţii Asociaţiei pentru Democraţie Participativă ADEPT la iniţiativa Fundaţiei Soros-Moldova, în cadrul proiectului “Guvernare Deschisă pentru o societate informată şi activă”.

Raportul de evaluare a implementării în anul 2012 a Planului de Acţiuni pentru Guvernare Deschisă oferă o radiografie complexă şi sistematizată a procesului de implementare a Planului de Acţiuni pentru o Guvernare Deschisă, în vederea evaluării gradului de realizare a activităţilor planificate şi respectiv a angajamentelor asumate de Republica Moldova în cadrul Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă. Evaluarea a fost realizată şi în contextul lansării de către Guvernul R. Moldova a cadrului de elaborare şi consultare a noului plan de acţiuni pentru o guvernare deschisă pentru anii 2014–2015.

Potrivit Raportului de evaluare, gradul de implementare a Planului de Acţiuni pentru anul 2012 este la un nivel mediu, de circa 55,05%. Acest nivel se datorează mai multor probleme. Spre exemplu calitatea joasă a unor indicatori şi subacţiuni planificate în Planul de Acţiuni pentru o Guvernare Deschisă, nu permite o implementare eficientă, făcând dificilă monitorizarea progreselor sau evaluarea performanţelor atinse. O altă problemă importantă în implementarea PAGD a fost şi insuficienţa mecanismelor de monitorizare şi control. Chiar dacă în conformitate cu HG nr.195 din 04.04.2012, în cadrul Consiliului Naţional pentru Participare a fost creat un Grup de Lucru tematic care să se ocupe de monitorizarea implementării PAGD, din diverse motive acest grup a avut mai mult un rol consultativ pe lângă Centrul de Guvernare Electronică şi nu şi-a realizat misiunea de monitorizare a implementării PAGD. O problemă importantă care trebuie menţionată este inerţia/ reticenţa reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice privind guvernarea deschisă, fapt ce poate fi cauzat de persistenţa unor anumite tipuri de cultură organizaţională nefavorabile proceselor de e-Transformare. Nu în cele din urmă trebuie menţionată şi problema resurselor umane — deseori, instituţiile responsabile de implementarea PAGD se confruntă cu insuficienţă de personal dedicat implementării acţiunilor ce ţin de guvernarea deschisă, şi nevoia ca responsabilii de guvernarea deschisă să comaseze mai multe funcţii fără o remunerare suplimentară. O altă faţetă a acestei probleme este şi nivelul de pregătire, inclusiv tehnică, a persoanelor implicate în diverse procese din domeniul guvernării deschise.

Recomandările privind remedierea problemelor ce împiedică implementarea eficientă a PAGD ţin de mai multe tipuri de măsuri ce trebuie întreprinse. Acestea se referă la suport oferit la nivel de politici, implementarea unor măsuri tehnice, inclusiv pentru asigurarea unui caracter interactiv al relaţiei cetăţean-stat; şi implementarea măsurilor de informare a cetăţenilor, comunicare între grupurile ţintă şi consolidare a capacităţilor reprezentanţilor autorităţilor publice.

Evenimentul şi raportul au fost realizate în cadrul proiectului comun “Guvernare Deschisă pentru o societate informată şi activă”, implementat de Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT şi Centrul de Jurnalism Independent (CJI), cu suportul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova/ Programul Buna Guvernare.