Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTProiecte

Şcoala Tânărului Lider Politic “Lideri pentru schimbare”, ediţia V

Perioada de implementare: septembrie 2005 – iulie 2006
Finanţator: Ambasada Regatului Ţărilor de Jos în Republica Moldova; Ambasada SUA
Scopul proiectului

De a contribui la o guvernare democratică a Republicii Moldova prin dezvoltarea abilităţilor a 40 tineri ca aceştia, ulterior, să devină agenţi ai schimbării în cadrul partidelor pe care le reprezintă, a organizaţiilor şi mass media.

Obiectivele proiectului
Activităţi şi rezultate

Şcoala Tânărului Lider Politic, ediţia V, 2005–2006

Lista audienţilor
 1. Adohin Roman
 2. Baltag Alexandru
 3. Baltag Dorina
 4. Bîlici Virginia
 5. Bodiu Dorian
 6. Cazac Mariana
 7. Cebanu Ion
 8. Cernavca Doina
 9. Ciocîrlan Veronica
 10. Cioclea Victor
 11. Cirimpei Andrei
 12. Cotelea Eugen
 13. Cotruţă Călin
 14. Decuseară Tatiana
 15. Dmitriev Andrei
 16. Dominti Valeriu
 17. Eşanu Veaceslav
 18. Guşanu Sergiu
 19. Ieşanu Tatiana
 20. Iurcu Natalia
 21. Ixari Alexandru
 22. Mihăilă Marina
 23. Negru Olga
 24. Panfil Nicolae
 25. Pîslari Vitalii
 26. Popescu Alexandru
 27. Prepeliţa Alexandru
 28. Proca Cristina
 29. Rusnac Elena
 30. Salagor Cezar
 31. Scutaru Marina
 32. Şevciuc Alexei
 33. Spătari Eugeniu
 34. Sterea Tatiana
 35. Şupac Ina
 36. Suruceanu Constantin
 37. Talmaci Eugen
 38. Todica Lucia
 39. Tutunaru Nicolae
 40. Ursu Marina
 41. Vîntu Anatol
Cursurile
 • Introducere: Prezentare, definirea aşteptărilor, reguli de lucru
 • Liderii azi: aspecte psihologice
 • Liderism situaţional
 • Evoluţia partidelor politice
 • Sisteme electorale
 • Doctrine politice contemporane
 • Utilizarea argumentării în cadrul dezbaterilor politice
 • Structura campaniei electorale
 • Mesaj şi comunicarea mesajului
 • Egalitatea genurilor
 • Femeile în politică
 • Gîndirea critică
 • Relaţiile partidelor cu presa, promovarea imaginii în mass media
 • Raportul presă — putere. Comportamentul presei în campania electorală
 • Drepturile omului, principii generale
 • Drepturile omului în Republica Moldova
 • Soluţionarea conflictelor
 • Buna guvernare
 • Procesul legislativ
 • Politica externă
 • Politica externă — integrare europeană
 • Economie
 • Prezentarea eficientă
 • Lider ca promotor al schimbării
 • Cum comunicăm (abilităţi de polemizare, controlul agresiunii verbale, abilităţi de ascultare, cum facem faţă atacurilor)
 • Totalizare.
Agenda
6 octombrie 2005
Tema: Drepturile omului în Republica Moldova vs. Olanda
Invitat: Jeffry TCHONG, Ambasada Regatului Ţărilor de Jos în Moldova
13 octombrie 2005
Carisma — zestrea nativă a adevăratului lider politic
Dr. Mihai ŞLEAHTIŢCHI, Universitatea “A. Russo” din Bălţi
20 octombrie 2005
Liderismul situaţional
Nicu CREŢU, Centrul de Training “CMB”
Edgar CAZAC, Centrul de Training “CMB”
27 octombrie 2005
Evoluţia partidelor politice
Dr. Mihai CERNENCU, şef Catedră Ştiinţe Umanistice, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
3 noiembrie 2005
Sisteme electorale
Igor BOŢAN, director executiv, ADEPT
10 noiembrie 2005
Doctrine politice contemporane
Dr. Oleg SEREBRIAN, preşedinte al Mişcării Europene din Moldova
17 noiembrie 2005
Structura campaniei electorale
Stela MOCAN, coordonator de programe, International Republican Institute
24 noiembrie 2005
Utilizarea argumentării în cadrul dezbaterilor politice
Corneliu CIRIMPEI, coordonator naţional, Liga Naţională de Dezbateri Preuniversitare
1 decembrie 2005
Elaborarea şi comunicarea mesajului electoral
Stela MOCAN, coordonator de programe, IRI
8 decembrie 2005
Gândirea critică
Serghei LISENCO, Centrul de Training “CMB”
Edgar CAZAC, Centrul de Training “CMB”
15 decembrie 2005
Anul politic 2005
Igor BOŢAN, director executiv, ADEPT
26 ianuarie 2006
Implicarea şi rolul tinerilor în politică prin prisma situaţiei actuale din R. Moldova
Dorin CHIRTOACĂ, vicepreşedinte, Partidul Liberal
2 februarie 2006
Respectarea drepturilor omului în RM. Probleme şi perspective
Vitalie NAGACEVSCHI, jurist, avocat, preşedinte al Organizaţiei Neguvernamentale “Juriştii pentru Drepturile Omului”
9 februarie 2006
Procesul de soluţionare a conflictului transnistrean
Oazu NANTOI, director de programe, Institutul de Politici Publice
16 februarie 2006
Conceptualizarea genului. Egalitate sau echitate de gen?
Loretta HANDRABURA, filolog, doctor în ştiinţe, conferenţiar universitar la Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”
23 februarie 2006
Soluţionarea conflictelor
Serghei LISENCO, Centrul de Training “CMB”
Lia SCLIFOS, Centrul de Training “CMB”
2 martie 2006
Planul de Acţiuni Uniunea Europeană — Republica Moldova. Un an de la semnare
Igor BOŢAN, director executiv, ADEPT
9 martie 2006
Evoluţia economiei Republicii Moldova în anul 2005
Valeriu PROHNIŢCHI, director executiv, Expert-Grup
16 martie 2006
Sistemul bancar în RM. Evoluţii, realităţi, provocări
Dr. Iurie GOTIŞAN, ADEPT
23 martie 2006
Dreptul la libertatea exprimării
Vitalie NAGACEVSCHI, jurist, avocat, preşedinte al Organizaţiei Neguvernamentale “Juriştii pentru Drepturile Omului”
30 martie 2006
Impactul alegerilor din Ucraina asupra R. Moldova
Igor BOŢAN, director executiv, ADEPT
6 aprilie 2006
Partidul Democrat vs. Consensul naţional: perspective
Dumitru DIACOV, preşedinte PDM
13 aprilie 2006
Poziţionarea PPCD în actualul context politic: perspective
Iurie ROŞCA, preşedinte PPCD
4 mai 2006
Poziţionarea PDSM în actualul context politic: perspective
Dumitru BRAGHIŞ, preşedinte PDSM
11 mai 2006
Starea relaţiilor bilaterale dintre Republica Moldova şi România. Procesul de cooperare în Europa Sud-Est
Filip TEODORESCU, Ambasadorul României în Republica Moldova
18 mai 2006
Poziţionarea AMN în actualul context politic: perspective
Serafim URECHEAN, preşedinte AMN
25 mai 2006
Totalizare
Igor BOŢAN, director executiv, ADEPT