Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTProiecte

Educaţie electorală

Perioada de implementare: octombrie 2004 – iunie 2005
Finanţator: Ambasada Regatului Ţărilor de Jos în Republica Moldova
Partener: Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM)
Scopul proiectului

De a spori înţelegerea cetăţenilor a proceselor electorale şi pentru a încuraja o mai mare participare a acestora la aceste procese.

Obiectivele proiectului
Activităţi şi rezultate

În perioada pre-electorală ADEPT a derulat o campanie de educare a alegătorilor în parteneriat cu Comisia Electorală Centrală. Materialele de educaţie electorală, postere, pliante, fluturaşi au fost distribuite prin intermediul Comisiei Electorale Centrale, membrilor Coaliţiei 2005, precum şi cadrul campaniei itinerante VoTare. Au mai fost realizate spoturi TV şi radio difuzate de posturi naţionale şi locale, cinematografe şi în cadrul concertelor.

O altă componentă a proiectului a vizat perioada post electorală, timp în care ADEPT a oferit acces la informaţii detaliate şi analize despre procesul de desfăşurare al alegerilor. Pagina web www.alegeri2005.md a fost singura sursă de informare în timp real care să acopere în detalii procesul electoral, fiind accesibilă în trei limbi.