Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTProiecte

Creşterea gradului de conştientizare a alegătorilor prin informaţii privind alegerile Guvernatorului Găgăuziei din 2010

Perioada de implementare: decembrie 2010
Finanţator: Misiunea OSCE în Moldova
Scopul proiectului

De a contribui la desfăşurarea unor alegeri libere şi corecte a Guvernatorului UTA Găgăuzia prin educaţie electorală, activităţi de informare şi monitorizare, precum şi prin creşterea transparenţei şi corectitudinii procedurilor legale.

Obiectivele proiectului
Activităţi şi rezultate

În cadrul proiectului a fost elaborat un studiu privind concordanţa legislaţiei electorale din Găgăuzia cu prevederile Codului Electoral al RM şi recomandările internaţionale privind legislaţia şi procedurile electorale. Au fost realizate materiale de educaţie şi de informare (spoturi TV privind procedurile electorale, “Buletin Informativ”, “Votarea Pas cu Pas”, afişe). Totodată, a fost actualizată baza de date cu rezultatele alegerilor Guvernatorului Găgăuziei pe pagina www.alegeri.md (I şi al II-lea tur).