Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTProiecte

Creşterea gradului de conştientizare a alegătorilor prin informare despre alegerile prezidenţiale şi parlamentare din 2010

Perioada de implementare: septembrie–decembrie 2010
Finanţator: National Endowment for Democracy (NED)
Scopul proiectului

De a contribui la desfăşurarea unor alegeri libere şi corecte în Republica Moldova prin sporirea participării în alegeri şi a gradului de conştientizare a proceselor electorale de către cetăţeni în urma unei informări adecvate şi obiective.

Obiectivele proiectului
Activităţi şi rezultate

În cadrul proiectului a fost creată şi actualizată zilnic pagina web www.alegeri.md, care a fost focusată pe reflectarea alegerilor parlamentare din 2010. Au fost elaborate 7 comentarii independente pe marginea aspectelor electorale în limbile româna, rusă şi engleză; precum şi 62 buletine de ştiri privind desfăşurarea alegerilor. De asemenea, au fost publicate şi distribuite publicului 2500 exemplare ale Procesului Verbal privind rezultatul numărării voturilor în urma alegerilor.