Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTProiecte

Guvernul şi Parlamentul Deschis: creşterea transparenţei în procesul decizional prin participarea publică

Perioada de implementare: octombrie 2012 – octombrie 2013
Finanţator: Ambasada Regatului Ţărilor de Jos în Republica Moldova
Scopul proiectului

Creşterea gradului de transparenţă şi responsabilizare a Parlamentului şi Guvernului ca urmare a monitorizării proceselor decizionale şi încurajării elaborării participative a politicilor.

Obiectivele proiectului
Activităţi şi rezultate

În cadrul proiectului au fost elaborate rapoarte de evaluare a transparenţei în procesul decizional în cadrul a 24 autorităţi publice centrale. Rezultatele studiilor au fost prezentate presei în cadrul conferinţelor de presă, dar au şi fost discutate cu autorităţile vizate. De asemenea, pentru ajustarea cadrului legal au fost desfăşurate 4 întâlniri cu reprezentanţi ai Cancelariei de Stat şi Ministerul Justiţiei pentru a discuta amendamentele la cadrul juridic privind transparenţa în procesul decizional.

Proiectul a vizat şi elaborarea a 9 comentarii-avize pe marginea unui set de proiecte de legi cu impact social major. Aceasta a contribuit la îmbunătăţirea legislaţiei privind transparenţa în procesul decizional dar şi a practicilor de desfăşurare a consultărilor publice. În cadrul proiectului au fost elaborate şi difuzate 7 programe TV pe marginea importanţei participării cetăţenilor în procesele de politici publice, şi 63 buletine săptămânale cu scurtă prezentare a proiectelor de iniţiative legislative şi normative. De asemenea, au fost elaborate 2 rapoarte de evaluare a practicilor parlamentare existente în asigurarea transparenţei în procesul decizional, şi organizate 2 mese rotunde pentru prezentarea acestora. În rezultat, a crescut nivelul de transparenţă a autorităţilor publice în procesul de luare a deciziilor.

Produse

Expertizele asupra proiectelor de decizii
Comentarii şi propuneri la proiectul de modificare a Codului Electoral al Republicii Moldova
publicat pe pagina web a Consiliului Europei
23 ianuarie 2014 [PDF — 0.1 Mb]

Comentarii şi propuneri la proiectul Strategiei Militare
publicat pe pagina web a Ministerului Apărării la 13.12.2013
22 ianuarie 2014 [PDF — 0.2 Mb]

Comentarii şi propuneri la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la petiţionare nr. 190-XIII din 19 iulie 1994
publicat pe pagina web a Parlamentului la 05.07.2013
13 ianuarie 2014 [PDF — 0.1 Mb]

Comentarii şi propuneri la proiectul Hotărîrii de Guvern privind aprobarea Planului de acţiuni pe anul 2014 pentru implementarea Programului Strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare)
publicat de Centrul de guvernare electronică la 19.11.2013
19 decembrie 2013 [PDF — 0.2 Mb]

Comentarii şi propuneri la proiectul Hotărarii de Guvern cu privire la crearea Organizaţiei de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO)
publicat pe pagina web a Ministerului Economiei la 28.10.2013
11 noiembrie 2013 [PDF — 0.4 Mb]

Comentarii şi propuneri la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional
publicat pe pagina web a Ministerului Justiţiei la 15.10.2013
28 octombrie 2013 [PDF — 0.3 Mb]

Comentarii şi propuneri la proiectul de lege cu privire la organizarea activităţii notarilor
publicat pe pagina web a Ministerului Justiţiei la 11.03.2013
8 aprilie 2013 [PDF — 1.2 Mb]

Comentarii şi propuneri la proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 294-XVI din 25.12.2008 cu privire la Procuratură nr. 50 din 07.02.2013
12 martie 2013 [PDF — 0.3 Mb]

Comentarii şi propuneri asupra proiectului Legii cu privire la mediere (in redacţie nouă)
publicat pe pagina web a Ministerului Justifiei la 16.01.2013
25 ianuarie 2013 [PDF — 0.5 Mb]

Monitorul transparenţei decizionale