Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTPublicaţii

Transparenţa decizională în activitatea autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate: ianuarie-decembrie 2013

||
Mariana Kalughin, Polina Panainte, Grigore Stegărescu / februarie 2014

Scopul acestui studiu elaborat de ADEPT este de a evalua gradul de aplicare a principiilor transparenţei decizionale de către autorităţile administraţiei publice centrale în anul 2013. Evaluarea este elaborată în baza monitorizării zilnice a paginilor web oficiale a 23 de autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate. Informaţiile colectate fac obiectul transparenţei decizionale şi au fost introduse într-o bază de date electronică care a permis analiza datelor prin prisma tuturor rigorilor date de Legea Nr. 239-XVI din 13.11.2008 cu privire la transparenţa în procesul decizional şi Regulamentul cu privire la procedurile de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 96 din 16.02.2010.

Studiul a fost elaborat în cadrul proiectului “Parlament şi Guvern deschis: consolidarea transparenţei decizionale prin participare publică” implementat de Asociaţia ADEPT cu suportul financiar al programului Matra Kap (Ambasada Regatului Ţărilor de Jos).