Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTPublicaţii

Transparenţa decizională în activitatea Parlamentului: aplicabilitate şi progrese

||
Mariana Kalughin / ianuarie 2014

Scopul prezentului studiu constă în evaluarea nivelului actual al transparenţei în procesul decizional parlamentar, obiectivele fiind următoarele: analiza şi evaluarea evoluţiilor cadrului legal şi instituţional menit să asigure transparenţa în procesul decizional parlamentar; analiza şi evaluarea evoluţiilor procesului de implementare a prevederilor legale privind transparenţa lucrărilor, precum şi transparenţa activităţii organelor de lucru ale Parlamentului; analiza şi evaluarea nivelului de valorificare a mecanismelor de cooperare cu societatea civilă, inclusiv urmărirea de către Parlament a contribuţiilor publicului; formularea concluziilor referitoare la nivelul actual al transparenţei în procesul decizional parlamentar; elaborarea recomandărilor privind îmbunătăţirea stării de fapt.

Studiul a fost elaborat în cadrul proiectului “Parlament şi Guvern deschis: consolidarea transparenţei decizionale prin participare publică” implementat de Asociaţia ADEPT cu suportul financiar al programului Matra Kap (Ambasada Regatului Ţărilor de Jos).