Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTProiecte

Relaţiile UE-Moldova: Monitorizarea progresului în cadrul Politicii Europene de Vecinătate

Perioada de implementare: ianuarie 2012 – februarie 2013
Finanţator: Fundaţia Soros-Moldova
Partener: Centru analitic independent “Expert-Grup”
Scopul proiectului

Îmbunătăţirea politicilor guvernamentale asociate procesului de integrare europeană şi creşterea gradului de informare/conştientizare a cetăţenilor asupra procesului de integrare europeană a Moldovei.

Obiectivele proiectului
Activităţi şi rezultate
Impact

Produsele proiectului au continuat să fie mediatizate pe larg de către mass media, inclusiv în emisiunile TV de dezbatere. Rezultatele monitorizării implementării angajamentelor Republicii Moldova faţă de Uniunea Europeană, în special a celor legate de drepturile omului şi combaterea corupţiei, au permis Asociaţiei ADEPT să se implice activ în procesul de consultare a versiunii revizuite a Planului de Acţiuni privind Drepturile Omului pentru anii 2011–2014 şi în campania de advocacy de impulsionare a creării şi adoptării Comisiei Naţionale de Integritate, de reformare a instituţiei Ombudsmanului, reformare a justiţiei şi a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei. Problemele evidenţiate în raportul de progres alternativ al Moldovei în cadrul PEV şi în nota analitică elaborate de ADEPT au fost reflectate în raportul de progres pentru anul 2012 lansat de către Comisia Europeană.

Produse

Euromonitor nr. 26: Evaluarea progresului în perioada octombrie-decembrie 2012
7 februarie 2013 [PDF — 1.0 Mb]
Autori: Igor Boţan, Adrian Lupuşor, Ana Popa, Elena Prohniţchi, Valeriu Prohniţchi, Rustam Romaniuc, Victoria Vasilescu

Guvernare şi Democraţie nr. 2(10), 2012
ianuarie 2013 [PDF — 4.2 Mb]
Autori: Igor Boţan, Corneliu Gurin, Elena Prohniţchi, Adrian Lupuşor, Ana Popa

Euromonitor nr. 25: Evaluarea progresului în perioada iulie-septembrie 2012
27 noiembrie 2012 [PDF — 0.5 Mb]
Autori: Igor Boţan, Adrian Lupuşor, Ana Popa, Elena Prohniţchi, Valeriu Prohniţchi, Rustam Romaniuc, Victoria Vasilescu

Guvernare şi Democraţie nr. 1(9), 2012
septembrie 2012 [PDF — 3.7 Mb]
Autori: Elena Prohniţchi, Igor Boţan, Valeriu Prohniţchi, Rustam Romaniuc

Euromonitor nr. 24: Evaluarea progresului în perioada aprilie-iunie 2012
5 iulie 2012 [PDF — 0.5 Mb]
Autori: Igor Boţan, Adrian Lupuşor, Ana Popa, Elena Prohniţchi, Valeriu Prohniţchi, Rustam Romaniuc, Victoria Vasilescu

Euromonitor nr. 23: Evaluarea progresului în perioada ianuarie-martie 2012
29 mai 2012 [PDF — 0.4 Mb]
Autori: Igor Boţan, Adrian Lupuşor, Ana Popa, Elena Prohniţchi, Valeriu Prohniţchi, Rustam Romaniuc, Victoria Vasilescu