Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTPublicaţii

Serviciile publice de gospodărie comunală în municipii şi centre raionale

||
Viorel Chivriga, Polina Panainte / iunie 2013
Serviciile publice de gospodărie comunală în municipii şi centre raionale

Asociaţia pentru Democraţie Participativă (ADEPT) şi-a propus să studieze, în premieră pentru Republica Moldova, performanţa administraţiilor publice locale şi să ofere o descriere comparativă a calităţii şi a costurilor la serviciile comunitare de utilitate publică furnizate în 17 oraşe — centre raionale din ţară.

Raportul de faţă este un prim demers de acest gen în Republica Moldova şi prezintă rezultatele testării unui şir de indicatori de performanţă pentru măsurarea eficienţei, eficacităţii şi a raţionalităţii serviciilor furnizate locuitorilor din oraşele respective. Scopul final este de a elabora şi promova mecanisme viabile de măsurare a performanţei în furnizarea de servicii publice locale, astfel încît aplicarea sistematică a acestor mecanisme să ducă la creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor prestate cetăţenilor.

Raportul a fost realizat în cadrul proiectului interregional “Benchmarking pentru servicii publice eficiente în municipii şi oraşe”, implementat de Institutul de Politici Publice (România), Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT (Moldova) şi Institutul Ucrainean de Politici Publice (Ucraina), cu suportul financiar al The Black Sea Trust for Regional Cooperation.