Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTProiecte

Consolidarea transparenţei decizionale în Republica Moldova (II)

Perioada de implementare: aprilie 2011 – ianuarie 2012
Finanţator: Fundaţia Est-Europeană Moldova
Scopul proiectului

Monitorizarea respectării de către autorităţile publice a principiilor transparenţei în procesul de luare a deciziilor, în modul stabilit de legislaţie.

Obiectivele proiectului
Activităţi şi rezultate

Pe parcursul proiectului, paginile web a 24 de autorităţi publice centrale au fost vizitate zilnic pentru a analiza modul în care sunt supuse transparenţei decizionale anunţurile autorităţilor privind iniţierea elaborării proiectelor de decizii. În total, în baza de date au fost introduse 270 proiecte de decizii plasate pe paginile web ale AAPCS monitorizate. Ca urmare a monitorizării, au fost elaborate trimestrial articole de analiză a situaţiei în domeniu pentru a ilustra practicile pozitive şi negative care se înregistrează. Articolele au fost plasate pe pagina web a ADEPT, au fost distribuite abonaţilor ADEPT (circa 800 abonaţi permanent) şi recomandările incluse au fost preluate în mass-media, de către formatori de opinie şi politicieni. Un raport de monitorizare a fost elaborat şi prezentat publicului în cadrul unei mese rotunde şi a unei conferinţe de presă. ADEPT de asemenea s-a implicat în procesul decizional prin întocmirea a 7 contribuţii pe marginea unor proiecte de decizii importante (printre care proiectele de legi privind organizarea şi funcţionarea sistemului judecătoresc; privind selectarea, cariera şi evaluarea performanţelor judecătorilor, etc.) şi a venit cu proiecte de modificare a cadrului legal privind transparenţa decizională.

Produse