Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTPublicaţii

Contextul electoral 2009

||
Igor Boţan, Ion Creangă, Corneliu Gurin / octombrie 2009
Contextul electoral 2009

Lucrarea vine să ofere o sinteză succintă a evoluţiilor electorale din 2009, evidenţiind problemele care au generat conflicte şi au condus la destabilizarea situaţiei politice din Republica Moldova. Autorii efectuează şi o analiză a legislaţiei electorale şi a celei cu privire la partidele politice şi mass-media, identificînd lacunele şi deficienţele în aplicarea acesteia. De asemenea, sînt elucidate consecinţele politice, economice şi sociale ale alegerilor parlamentare din anul 2009. Studiul oferă şi anumite recomandări în măsură să contribuie la înlăturarea deficienţelor generatoare de confuzii şi conflicte.

Publicaţia a apărut în cadrul proiectului “Informarea şi mobilizarea alegătorilor” cu sprijinul financiar al Misiunii OSCE în Moldova.