Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTPublicaţii

În ce măsură Politica Europeană de Vecinătate este o ofertă substanţială pentru Moldova?

||
Sergiu Buşcaneanu / august 2006

Lucrarea de faţă urmăreşte să contribuie la dezbaterea dacă Politica Europeană de Vecinătate (PEV) este o ofertă substanţială pentru Moldova or dacă aceasta reprezintă mai degrabă un “sat potemkinist”. În acest scop, partea principală a studiului îşi construieşte demersul în trei secvenţe. În primul rând, este realizată o descriere succintă a Acordului de Parteneriat şi Cooperare (APC) şi a Planului de Acţiuni (PA) semnate între Moldova şi UE. În al doilea rând, este comparat conţinutul acestor documente, iar în al treilea rând, pe baza acestei abordări comparative, se realizează o analiză a noilor perspective de parteneriat prevăzute de PA Moldova-UE. Toate aceste trei secvenţe şi metoda comparativă angajată vizează în principal dimensiunea politică a APC şi a PA Moldova-UE.

Comparând APC şi PA Moldova-UE, s-ar putea remarca că ultimul document este un “sat potemkinist” pentru Moldova, întrucât obiectivul său final nu presupune deschiderea unei perspective europene clare pentru Moldova. Totuşi, PEV şi PA Moldova-EU contrbuie la consolidarea relaţiilor dintre UE şi Moldova, la dinamizarea dialogului lor bilateral şi deschid noi perspective de cooperare. Pe termen scurt valorificarea deplină a acestor perspective este crucială pentru destinul european al Republicii Moldova. Aceasta însă nu este suficient. Moldova trebuie să privească dincolo de obiectivele declarate ale PA Moldova-UE. Ea trebuie să demareze pe cont propriu adoptarea graduală a acquis-ului communautaire.