Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTPublicaţii

Tranziţia: retrospective şi perspective

||
decembrie 2003
Tranziţia: retrospective şi perspective

Volumul “Tranziţia: retrospective şi perspective” cuprinde o serie de studii descriptiv-analitice pe marginea unor probleme de importanţă maximă pentru Republica Moldova, aşa cum se prezintă acestea în retrospectivă, la etapa actuală şi în perspectivă. Publicaţia oferă posibilitatea de a examina procesul de tranziţie din Moldova prin optica unor experţi independenţi şi neafiliaţi politic şi se adresează în primul rînd reprezentanţilor aripilor tinere ale partidelor politice. “Tranziţia” apare cu sprijinul Ambasadei Regatului Ţărilor de Jos în cadrul programului “Consolidarea aripilor tinere ale partidelor politice”. Oferim aici o prezentare scurtă a capitolelor publicaţiei.

Capitolul I. Politicile economico-sociale

Calitatea guvernării
Anatol Gudîm

Reformele economice
Valeriu Prohniţchi

Politica bugetar-fiscală
Angela Casian, Andrei Petroia

Politica industrială
Leonora Cebanaş

Politica agricolă
Victor Moroz

Dezvoltarea sectorului energetic
Leonti Medvedev

Politica socială
Sergiu Sainciuc

Capitolul II. Dezvoltarea instituţiilor judiciare

Dezvoltarea sistemului judiciar
Gheorghe Susarenco

Procuratura
Vitalie Nagacevschi

Avocatura
Vitalie Nagacevschi

Instituţia notarului
Galina Bostan

Capitolul III. Relaţii externe

Evoluţia relaţiilor externe
Iurie Leancă

Politica investiţională şi datorii externe
Sorin Hadîrcă

Anexă

Elaborarea actelor legislative
Cristian Untilă