Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPTPublicaţii

Buletinul informativ “Vocea civică”

||
septembrie 2002

În perioada ianuarie 1995 — august 2001, buletinul informativ “Vocea civică” a fost organul oficial de presă al biroului din Moldova al Fundaţiei Internaţionale pentru Sisteme Electorale (IFES-Moldova). Primul număr al buletinului a fost lansat în ianuarie 1995. Ideea acestei publicaţii aparţine lui Dorin Tudoran. Unul din principalele obiective ale “Vocii civice” era să ofere cititorilor informaţii cît mai ample şi exacte asupra proceselor democratice şi electorale, principiilor democratice de guvernare, rolului societăţii civile şi presei libere într-un stat democratic, şi edificării statului de drept.

Începînd cu iunie 2001, Asociaţia pentru Democraţie Participativă “ADEPT”, succesoarea IFES-Moldova a continuat editarea buletinului informativ “Vocea civică”.

Din ianuarie 2002 “Vocea civică” devine o revistă bilunară de cultură civică adresată organizaţiilor neguvernamentale din Moldova, editată cu eforturile comune ale Asociaţiei pentru Democraţie Participativă “ADEPT” şi Centrului Naţional de Informare şi Asistenţă a ONG-urilor “CONTACT”. Scopul revistei este de a ridica nivelul de transparenţă al sectorului trei şi de a îmbunătăţi imaginea acestuia. Revista este realizată cu suportul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova.

“Vocea civică” se distribuie gratuit beneficiarilor.


Vocea Civică, volumul 8, nr. 4 (46)
Vocea Civică, volumul 8, nr. 4 (46), iulie-august 2002
Editorial
Controlul public
Eveniment
Întîlnirea reprezentanţilor organizaţiilor neguvernamentale cu laureatul premiului Nobel, profesorul Joseph Stiglitz
Analize şi comentarii
Studiul asupra dezvoltării organizaţiilor neguvernamentale din Republica Moldova
Rolul ONG-urilor în dezvoltarea durabilă
Fenomen
Autoreglementarea şi codul deontologic
Legislaţie ONG
Legea privind controlul public asupra activităţii de stat (extras)
Viaţa ONG-urilor
Femeile în business
Serviciul comunal de asistenţă socială din Suruceni
Principii noi de activitate a instituţiilor de cultură din Republica Moldova
Centrul Contact — Dezvoltarea Comunitară în Găgăuzia
Proiectul PNUD “Agenda Locală 21 în Moldova”
Arta compromisului
ONG Internaţional
Legea 1% din Ungaria

Consiliul ONG

Parteneriat
Interviu cu Constantin Stratulat, consilierul Primarului Municipiului Ungheni
Sfaturi utile
Motivarea personalului

Vocea Civică, volumul 8, nr. 3 (45)
Vocea Civică, volumul 8, nr. 3 (45), mai-iunie 2002
Editorial
Cele bune să se-adune, cele rele să se spele?
Eveniment
Interviu cu dl Valeriu Vîntu, şeful Secţiei partide şi alte organizaţii social-politice
Analize şi comentarii
Cetăţean vs. Locuitor
Situaţia sectorului neguvernamental în Republica Moldova
Fenomen
Izolarea
Legislaţie ONG
Comisia de certificare la cinci ani de activitate. Realizări şi probleme
Lichidarea forţată a asociaţiilor obşteşti
Viaţa ONG-urilor
Consultaţii juridice şi apărarea drepturilor omului
Societatea Internaţională a Drepturilor Omului. Secţia din Republica Moldova — veriga de legătură între societate şi penitenciar
“Transparency International — Moldova” pentru o societate civilă activă în lupta contra corupţiei
Succesele Programului “Dezvoltare Comunitară” în zona de sud a Moldovei
Parteneriat social — cale spre succes
ONG Internaţional
Filantropia ca parteneriat social

Consiliul ONG

Parteneriat
“Să protejăm casa noastră — Pămîntul”
E posibil oare parteneriatul social în Republica Moldova?
Sfaturi utile
Raportarea către finanţator

Vocea Civică, volumul 8, nr. 2 (44)
Vocea Civică, volumul 8, nr. 2 (44), martie-aprilie 2002
Editorial
Dialog
Eveniment
Discursul Preşedintelui Republicii Moldova în faţa organizaţiilor neguvernamentale
Analize şi comentarii
Pactul social
Fenomen
Strategia preliminară de reducere a sărăciei şi societatea civilă: participare activă sau formală?
Legislaţie ONG
Proiectul în redacţie nouă al Legii cu privire la filantropie şi sponsorizare. O reuşită sau o nereuşită?
Noi standarde de contabilitate pentru organizaţii necomerciale
Viaţa ONG-urilor
Serviciul Juridic al Centrului Independent de Jurnalism
Mentoring în procesul de dezvoltare comunitară
FISM şi Societatea Civilă
Unele succese ale Programului “Dezvoltare Comunitară”
Turismul ecologic: o stare de spirit specifică cumpenei de milenii
“Angelus Moldova”, ultima speranţă a bolnavilor de cancer
Activităţile DFID în domeniul social
ONG Internaţional
Forum civic sau cor civic? Organizaţiile din Rusia trebuie să decidă
UCRAINA: Forumul Organizaţiilor Civice “Societatea în faţa alegerii”

Consiliul ONG

Parteneriat
Parteneriatul ONG — o posibilitate pentru ameliorarea situaţiei în localităţile rurale
Sfaturi utile

Vocea Civică, volumul 8, nr. 1 (43)
Vocea Civică, volumul 8, nr. 1 (43), ianuarie-februarie 2002
Editorial
Într-un ceas bun!
Eveniment
Ministerul Învăţămîntului a decis să introducă, cu începere din ianuarie a.c., studierea obligatorie a limbii ruse în şcoli
Analize şi comentarii
Ce este societatea civilă?
Cum se manifestă societatea civilă?
Fenomen
Pactul de Stabilitate
Interviu cu dl Nicolae Chirtoacă, director, Colegiul Invizibil din Moldova
Viaţa ONG-urilor
Succese ale parteneriatului SIEDO şi Ministerul Învăţămîntului al Republicii Moldova în educarea tinerilor cetăţeni
Fenomenul traficului de femei
Prin dezvoltarea comunitară spre dezvoltare democratică
Parlamentul Copiilor
ONG Internaţional
Interviu cu Viorel Micescu, director executiv, CENTRAS

Consiliul ONG

Parteneriat
Constituirea parteneriatului pentru prevenirea torturii: studiu de caz
Sfaturi utile
13 cele mai frecvente greşeli la scrierea proiectelor
Cele mai frecvente greşeli din punctul de vedere al finanţatorilor
ONG în presă
În gunoiştea din Făleşti e ascuns un ulcior cu galbeni

Vocea Civică, volumul 7, anul 2001




Vocea Civică, volumul 6, anul 2000






Vocea Civică, volumul 5, anul 1999






Vocea Civică, volumul 4, anul 1998