Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPT

Atitudini şi comunicate de presă


ADEPT recrutează consilieri locali independenţi la Şcoala Aleşilor Locali, ediţia II

Asociaţia pentru Democraţie Participativă “ADEPT” selectează participanţi pentru cea de-a doua ediţie a Şcolii Aleşilor Locali – 2021–2022, proiect implementat cu suportul financiar al Ambasadei Regatului Ţărilor de Jos.

Şcoala Aleşilor Locali are drept scop să dezvolte abilităţile şi competenţele consilierilor locali şi primarilor, de nivelul I, aleşi în urma alegerilor locale generale din 2019, astfel încât aleşii locali să-şi poată exercita în mod eficient mandatul în beneficiul cetăţenilor şi să devină agenţi de coeziune şi schimbare în comunităţile lor.

Ediţia 2021–2022 a şcolii îşi propune realizarea următoarelor obiective:

  1. Instruirea a 40 de consilieri locali şi primari (20 consilieri şi 10 primari de nivelul I delegaţi de partidele politice şi 10 consilieri locali neafiliaţi politic), aleşi în cadrul alegerilor locale generale din octombrie 2019, în domeniul organizării şi funcţionării APL, politicilor şi finanţelor publice locale, elaborarea şi gestionarea bugetelor locale, gestionarea serviciilor de utilitate publică, administrative şi sociale, transparenţa procesului decizional, comunicarea cu publicul, tehnici de scriere a proiectelor, managementul proiectelor, atragerea fondurilor interne şi externe, advocacy, crowdfunding, etc.;
  2. Îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare cu cetăţenii şi finanţatorii, elaborarea conceptelor de proiecte şi înţelegerea procesului de gestionare a proiectelor, îmbunătăţirea procesului de elaborare şi dezvoltare a actelor de decizii, tehnici de sporire a transparenţei decizionale la nivel local etc., activităţi complementare modulelor de instruire, care vor fi facilitate de mentori-experţi. Mentorii vor oferi asistenţa necesară aleşilor locali, în funcţie de priorităţile acestora stabilite la etapa iniţială;
  3. Consolidarea unei reţele de aleşi locali competenţi şi deschişi spre noile oportunităţi, inclusiv spre stabilirea parteneriatelor la nivel local, şi care să permită menţinerea contactelor cu experţii şi mentorii proiectului, schimbul de informaţii şi bune practici la nivel local, prin valorificarea informaţiilor şi bunelor practici comunicate în cadrul şcolii.

Instruirile vor demara în octombrie 2021 şi se vor desfăşura până în mai 2022. În total sunt planificate 5 module de instruire, a câte două zile, offline sau online, în funcţie de situaţia pandemică, cu subiecte şi tematici specifice Administraţiei Publice Locale. Totodată, vor fi organizate şedinţe de mentorat cu experţi în domeniul APL şi managementul proiectelor.

În procesul de selectare a consilierilor locali independenţi ADEPT va ţine cont de următoarele aspecte şi criterii:

Consilierii locali independenţi interesaţi să participe la acest concurs vor completa în mod obligatoriu Formularul de aplicare, cu răspunsuri oferite la toate întrebările.

Formularul completat va fi prezentat prin e-mail la info@adept.md şi grigore.stegarescu@gmail.com până la data de 30 septembrie 2021, ora 15:00.

2020

2018

Ce trebuie sa ştim despre certificatul de integritate?
10 decembrie 2018 [PDF — 0.1 Mb]

Apel public privind organizarea consultărilor şi dezbaterilor publice privind proiectul Codului de reguli şi proceduri parlamentare
26 noiembrie 2018 [PDF — 0.5 Mb]

Apel către Preşedintele Republicii Moldova să trimită în Parlament spre reexaminare legea de modificare a Codului Electoral şi a celui Contravenţional
26 noiembrie 2018 [PDF — 0.2 Mb]

Declaraţie cu privire la comportamentul disproporţionat al autorităţilor în cadrul protestelor şi manifestaţiilor din 26–27 august şi 1 septembrie 2018
3 septembrie 2018 [PDF — 0.6 Mb]

Iniţiativa Civică “Pentru un Parlament Curat 2018” va monitoriza candidaţii la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova
13 iulie 2018 [PDF — 0.1 Mb]

Declaraţie cu privire la erodarea democraţiei în Republica Moldova
25 iunie 2018 [PDF — 0.3 Mb]

Declaraţie cu privire la neconfirmarea legalităţii alegerilor locale noi pentru funcţia de primar general al municipiului Chişinău
22 iunie 2018 [PDF — 0.3 Mb]

Organizaţii ale societăţii civile solicită Parlamentului să adopte proiectul legii cu privire la organizaţiile necomerciale fără modificări esenţiale
16 mai 2018 [PDF — 0.4 Mb]

Lansarea paginii web “Alegeri noi ale primarului general al municipiului Chişinău din 20 mai 2018”
15 mai 2018 [PDF — 0.1 Mb]

Coaliţia civică pentru Alegeri Libere şi Corecte cere CCA să monitorizeze posturile de televiziune Prime TV, Canal 2 şi Publika TV
10 mai 2018 [PDF — 0.2 Mb]

Organizaţiile societăţii civile solicită Guvernului să promoveze fără întârziere proiectul legii cu privire la organizaţiile necomerciale în versiunea propusă de Ministerul Justiţiei
28 martie 2018 [PDF — 0.3 Mb]

Organizaţiile Platformei Naţionale a Forumului Societăţii Civile din Parteneriatul Estic dezaprobă tendinţele de limitare nejustificată a dreptului de a iniţia şi desfăşura un referendum legislativ
14 martie 2018 [PDF — 0.1 Mb]

Radiografia atacurilor asupra organizaţiilor neguvernamentale din Republica Moldova (septembrie 2016 – decembrie 2017)
21 februarie 2018 [PDF — 1.0 Mb]

2017

Nivelul de implementare a Foii de parcurs privind agenda de reforme prioritare a Parlamentului şi Guvernului este de 37.25%
21 decembrie 2017 [PDF — 0.1 Mb]

Organizaţiile Societăţii Civile regretă lipsa unei proceduri clare şi nivelul redus al transparenţei alegerilor în Consiliul Superior al Magistraturii şi în Consiliul Superior al Procurorilor
14 decembrie 2017 [PDF — 0.2 Mb]

Proiectul privind “decriminalizarea infracţiunilor economice” scapă de răspundere penală “băieţii şmecheri”, subminează lupta anticorupţie şi nu poate fi promovat
13 decembrie 2017 [PDF — 0.2 Mb]

Solicitarea asigurării procedurii transparente şi bazate pe merit de selectare a membrilor CSM şi CSP
6 decembrie 2017 [PDF — 0.2 Mb]

Apel privind asigurarea desfăşurării transparente a achiziţiilor publice de către Agenţia Servicii Publice
15 noiembrie 2017 [PDF — 0.1 Mb]

Lansarea pe pagina web avere.md a unei noi rubrici dedicate finanţării partidelor şi campaniilor electorale de către demnitarii publici
31 octombrie 2017 [PDF — 0.1 Mb]

Organizaţiile societăţii civile regretă nivelul redus al transparenţei alegerilor în Consiliul Superior al Magistraturii
17 octombrie 2017 [PDF — 0.2 Mb]

Trei organizaţii neguvernamentale monitorizează implementarea agendei de reforme prioritare a Guvernului şi Parlamentului
13 octombrie 2017 [PDF — 0.6 Mb]

Iniţiativa de schimbare a modului de publicare a hotărârilor judecătoreşti afectează grav transparenţa sistemului judecătoresc şi limitează accesul la informaţii de interes public
9 octombrie 2017 [PDF — 0.3 Mb]

Apel public privind transparenţa activităţii Comisiei naţionale pentru constituirea circumscripţiilor uninominale permanente
4 octombrie 2017 [PDF — 0.2 Mb]

Declaraţie privind necesitatea eliberării imediate a lui Alexei Alexeev
22 septembrie 2017 [PDF — 0.1 Mb]

Declaraţie privind modificarea sistemului electoral în Republica Moldova la Reuniunea anuală de implementare a dimensiunii umane a OSCE
13 septembrie 2017 [PDF — 0.1 Mb]

Declaraţie cu privire la examinarea dosarelor la funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte ale Autorităţii Naţionale de Integritate
4 septembrie 2017 [PDF — 0.4 Mb]

Cerem autorităţilor centrale să investigheze şi să pedepsească prompt toţi responsabilii, cu referire la moartea recentă a tânărului Andrei Brăguţa, în Penitenciarul Nr. 16
1 septembrie 2017 [PDF — 0.1 Mb]

Tentativa de a limita finanţarea din exterior a ONG-urilor pune în pericol funcţionarea democraţiei în Republica Moldova
11 iulie 2017 [PDF — 0.3 Mb]

Decizia CSM privind eliberarea din funcţie a judecătoarei Domnica Manole este un act de justiţie selectivă şi subminează independenţa sistemului judecătoresc
5 iulie 2017 [PDF — 0.2 Mb]

Iniţiativa de modificare a sistemului electoral nu poate fi îmbunătăţită — ea trebuie retrasă
30 iunie 2017 [PDF — 0.4 Mb]

Apel privind desfăşurarea transparentă a concursului pentru suplinirea poziţiilor în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor precum şi urgentarea asigurării funcţionării efective a acesteia
13 iunie 2017 [PDF — 0.3 Mb]

Adresare către Prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip
24 mai 2017 [PDF — 0.1 Mb]

Atacul asupra organizaţiilor societăţii civile deoarece se opun modificării sistemului electoral este inadmisibil şi erodează şi mai mult încrederea în autorităţile statului
19 mai 2017 [PDF — 0.3 Mb]

Majoritatea parlamentară modifică sistemul electoral cu încălcarea legii şi a regulilor elementare de bun simţ, subminând democraţia
5 mai 2017 [PDF — 0.2 Mb]

Răspunsul organizaţiilor societăţii civile, semnatare a Apelului Public din 7 martie 2017, Preşedintelui Parlamentului
9 martie 2017 [PDF — 0.1 Mb]

Apel public cu privire la delegarea şi limitele participării membrilor din partea organizaţiilor neguvernamentale in grupul de lucru responsabil de elaborarea propunerilor de modificare a Codului electoral şi a legislaţiei conexe
7 martie 2017 [PDF — 0.5 Mb]

Declaraţie cu privire la deteriorarea mediului de activitate al organizaţiilor societăţii civile şi mass-mediei în Republica Moldova
3 martie 2017 [PDF — 0.1 Mb]

Declaraţie privind elaborarea regulilor de alegere a preşedintelui şi vicepreşedintelui Autorităţii Naţionale de Integritate
28 februarie 2017 [PDF — 0.2 Mb]

Apelul public al organizaţiilor semnatare cu privire la necesitatea creării unui Grup de lucru responsabil de elaborarea propunerilor de modificare a Codului electoral şi a legislaţiei conexe
2 februarie 2017 [PDF — 0.1 Mb]

Apel al reprezentanţilor societăţii civile către Guvernul Statelor Unite ale Americii
12 ianuarie 2017 [PDF — 0.1 Mb]

2016

Notă de poziţie pe marginea iniţiativei legislative privind amnistia fiscală şi de capital
19 decembrie 2016 [PDF — 0.7 Mb]

Opinia organizaţiilor semnatare cu privire la proiectul de Lege nr. 439 din 24.11.2016 cu privire la modificarea art. 29/1 din Codul Electoral
12 decembrie 2016 [PDF — 0.1 Mb]

Adoptarea Legii privind liberalizarea capitalului şi stimularea financiară subminează eforturile anticorupţie şi descurajează contribuabilii şi funcţionarii oneşti
12 decembrie 2016 [PDF — 0.7 Mb]

Dezaprobăm modul în care a fost învestit Procurorul General
9 decembrie 2016 [PDF — 0.4 Mb]

Apel public cu privire la adoptarea urgentă a modificărilor constituţionale cu privire la alegerea Procurorului General
4 noiembrie 2016 [PDF — 0.8 Mb]

Apel către autorităţile publice pentru asigurarea accesului la informaţia de interes public
28 septembrie 2016 [PDF — 0.1 Mb]

Apel public cu privire la desemnarea în mod transparent a persoanelor competente şi integre în Consiliul de Integritate al Autorităţii Naţionale de Integritate
23 august 2016 [PDF — 0.4 Mb]

Declaraţia societăţii civile cu privire la Liniile Roşii ale Reglementării Transnistrene
22 august 2016 [PDF — 0.1 Mb]

Apel privind necesitatea iniţierii unei investigaţii internaţionale a fraudei financiar-bancare şi a spălărilor de bani în Republica Moldova
9 august 2016 [PDF — 0.1 Mb]

Impact incert al reformelor implementate de Guvern în cadrul Foii de Parcurs
3 august 2016 [PDF — 0.2 Mb]

Declaraţie de poziţie a Iniţiativei Civice pentru Integritatea in Serviciul Public pe marginea deciziei CNI de a clasa cauza Marianei Pitic
15 iulie 2016 [PDF — 0.1 Mb]

Societatea civilă solicită Parlamentului amânarea adoptării proiectului de Lege a integrităţii (proiect nr. 267)
29 iunie 2016 [PDF — 0.2 Mb]

Apel public: Solicitarea judecării cauzei ex-Premierului Vlad Filat in şedinţe publice
24 iunie 2016 [PDF — 0.2 Mb]

Solicităm Preşedintelui RM să restituie Parlamentului Legea privind evaluarea integrităţii instituţionale pentru reexaminare
13 iunie 2016 [PDF — 0.1 Mb]

Apel privind lipsa de transparenţă în procesul de adoptare a modificărilor şi completărilor la Codul Electoral referitor la alegerile Preşedintelui R.Moldova
9 iunie 2016 [PDF — 0.1 Mb]

Apel public: Organizaţiile ale societăţii civile sunt îngrijorate de acţiunile Procurorului General în privinţa unui judecător
30 mai 2016 [PDF — 0.4 Mb]

Apelul organizaţiilor societăţii civile referitor la necesitatea asigurării transparenţei procesului de verificare a titularilor şi candidaţilor la funcţii publice
26 mai 2016 [PDF — 0.1 Mb]

Opinie cu privire la proiectul de Lege nr. 434 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (proiectul de lege cu privire la modificarea Legii nr. 325 privind testarea integrităţii profesionale, redenumită în “evaluarea integrităţii instituţionale”)
24 mai 2016 [PDF — 0.4 Mb]

Declaraţia reprezentanţilor societăţii civile cu prilejul celei de-a 2-a reuniune a Comitetului de Asociere Parlamentară UE — Republica Moldova
16 mai 2016 [PDF — 0.3 Mb]

Societatea civilă solicită Preşedintelui Republicii Moldova să nu promulge Legea privind evaluarea integrităţii instituţionale
16 mai 2016 [PDF — 0.1 Mb]

Societatea civilă condamnă acţiunile autorităţilor faţă de mai mulţi participanţi la protestul din 24 aprilie 2016
12 mai 2016 [PDF — 0.1 Mb]

Declaraţia societăţii civile privind campania de discreditare a reprezentanţilor corpului diplomatic din Republica Moldova
19 aprilie 2016 [PDF — 0.4 Mb]

Apel public cu privire la proiectul de lege propus de MAI şi adoptat de Guvern care extinde şi inăspreşte controlul organelor de drept asupra spaţiului informaţional
8 aprilie 2016 [PDF — 0.4 Mb]

Apel public privind candidatura selectată pentru funcţia de judecător la Curtea Constituţională
29 martie 2016 [PDF — 0.2 Mb]

Apel către Prim-ministrul Republicii Moldova dl Pavel Filip privind rezultatele Recensământului populaţiei şi al locuinţelor din Republica Moldova din 2014
17 martie 2016 [PDF — 0.1 Mb]

Condamnăm modul nedemocratic în care a fost învestit Guvernul Filip
22 ianuarie 2016 [PDF — 0.2 Mb]