Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 ADEPT

Despre Asociaţia pentru Democraţie Participativă “ADEPT”

Asociaţia pentru Democraţie Participativă “ADEPT”

Asociaţia pentru Democraţie Participativă “ADEPT” este o organizaţie obştească, neguvernamentală, nonprofit şi neafiliată politic înregistrată în ianuarie 2000 şi atestată drept organizaţie de utilitate publică.
Raportul de activitate al Asociaţiei ADEPT (2021)

Echipa ADEPT

Igor Boţan
Director executiv
igor.botan@adept.md
(373 22) 21-29-92

Tamara Chitoroagă
Director financiar
tamara.chitoroaga@adept.md
(373 22) 21-34-94

Elena Prohniţchi
Vicedirector/ coordonator de program
elena.prohnitchi@adept.md
(373 22) 21-34-94

Polina Panainte
Coordonator de program
polina.panainte@adept.md
(373 22) 21-29-92

Grigore Stegarescu
Coordonator de proiect/ relaţii cu publicul
grigore.stegarescu@adept.md
(373 22) 21-04-22

Rapoarte de activitate
Anul 2021

Anul 2019

Anul 2018

Anul 2017

Anii 2012–2016

Misiune

ADEPT este un centru independent, de analiză şi consultanţă privind procesul decizional, politic, electoral şi social-economic din Republica Moldova şi din regiune. Misiunea ADEPT constă în promovarea valorilor democratice şi sprijinirea participării active a cetăţenilor la viaţa publică.

Obiective strategice

Programe

Pentru realizarea misiunii sale, ADEPT derulează următoarele programe:

Organele de conducere a Asociaţiei pentru Democraţie Participativă

La 21 iulie 2017 a avut loc Adunarea generală a Asociaţiei pentru Democraţie Participativă, la care au fost prezentate rapoartele de activitate şi cel financiar pentru 2012–2016, primiţi noi membri în organizaţie şi aleasă o nouă componenţă a Consiliului Coordonator, Comisiei de Revizie şi Control, Biroului Executiv şi Consiliului Onorific. Cu o unanimitate de voturi în funcţia de Director executiv al Asociaţiei ADEPT a fost ales Igor Boţan. Totodată, în cadrul şedinţei au fost aprobate politici şi regulamente de funcţionare internă, discutate diverse subiecte privind activitatea ADEPT şi formulate noi priorităţi pentru perioada următoare.

Consiliul Coordonator

Comisia de Cenzori

Biroul Executiv

Consiliul Onorific

Experţi asociaţi

Informaţie de contact

MD-2012, Republica Moldova
Chişinău, str. Vasile Alecsandri 97

Tel.: (373 22) 21-29-92, 21-34-94
Fax: (373 22) 21-29-92
e-mail: info@adept.md
http://www.adept.md