ADEPT

Despre Asociaţia pentru Democraţie Participativă “ADEPT”

Asociaţia pentru Democraţie Participativă “ADEPT”

Asociaţia pentru Democraţie Participativă “ADEPT” este o organizaţie obştească, neguvernamentală, nonprofit şi neafiliată politic înregistrată în ianuarie 2000 şi atestată drept organizaţie de utilitate publică.

Echipa ADEPT

Igor Boţan
Director executiv
igor@e-democracy.md
(373 22) 21-29-92

Tamara Chitoroagă
Director financiar
tamara@e-democracy.md
(373 22) 21-34-94

Elena Prohniţchi
Coordonator de program
elena@e-democracy.md
(373 22) 21-34-94

Polina Panainte
Coordonator de program
polina@e-democracy.md
(373 22) 21-29-92

Grigore Stegarescu
Coordonator de proiect/ relaţii cu publicul
grigore@e-democracy.md
(373 22) 21-04-22

Anna Cernei
Asistent
adept@e-democracy.md
(373 22) 21-34-94

Misiune

ADEPT este un centru independent, de analiză şi consultanţă privind procesul decizional, politic, electoral şi social-economic din Republica Moldova şi din regiune. Misiunea ADEPT constă în promovarea valorilor democratice şi sprijinirea participării active a cetăţenilor la viaţa publică.

Obiective strategice
Programe

Pentru realizarea misiunii sale, ADEPT derulează următoarele programe:

Experţi asociaţi

Informaţie de contact

MD-2012, Republica Moldova
Chişinău, str. Vasile Alecsandri 97

Tel.: (373 22) 21-29-92, 21-34-94
Fax: (373 22) 21-29-92
e-mail: adept@e-democracy.md
http://www.e-democracy.md