Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriChişinău2003DeclaraţiiSerafim Urechean

Apelul lui Serafim Urechean, candidat la funcţia de primar general al mun. Chişinău, către cetăţenii municipiului Chişinău în preajma alegerilor în organele locale ale puterii

|versiune pentru tipar| Serafim Urechean, 23 mai 2003
Dragi compatrioţi! Prieteni! În curînd se împlinesc nouă ani de cînd, prin decretul fostului preşedinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, am fost numit în funcţia de primar general al municipiului. La alegerile din 1999 mi-aţi acordat onoarea de a mă alege primar al oraşului, cu majoritate de voturi, chiar în primul tur. Pentru mine personal, încrederea pe care mi-aţi acordat-o a fost deosebit de semnificativă, deoarece acelea au fost primele alegeri libere şi directe ale primarului în toată istoria postbelică a capitalei.

De nouă ani sîntem împreună, muncim cot la cot, în bună înţelegere, pentru binele ţării natale. Fiind hotărît să depun şi pe viitor toate eforturile pentru prosperarea Chişinăului şi a locuitorilor lui, nu-mi ascundeam intenţia de a candida pentru funcţia de primar şi la alegerile locale din 2003. Spre regret, acest lucru a stîrnit nemulţumirea forţelor care nu-şi mai ascund scopul de a instaura în ţară puterea lor nelimitată, supunîndu-şi total viaţa economică, culturală şi spirituală a societăţii.

Pe parcursul tuturor anilor ce s-au scurs de la declararea independenţei Republicii Moldova dvs. aţi fost martori oculari ai înrăutăţirii permanente a situaţiei din ţară, ruinării economiei, delapidării bunurilor poporului, aţi văzut cu ochii proprii dimensiunile înfiorătoare ale corupţiei ce măcina cercurile, cărora li se încredinţase destinul republicii, setea lor nepotolită de bogăţie şi putere, lupta politică înverşunată contra opoziţiei.

Din contul cui puteau creşte averile acestor oameni? Numai din contul poporului, din contul ajutorului acordat Moldovei ajunsă la sapă de lemn de către comunitatea mondială.

În văzul tuturor, aceşti oameni şi-au demonstrat definitiv incapacitatea de a ajuta ţara să învingă enormele greutăţi cu care se confruntă astăzi, să renască economic şi spiritual. Grijile lor sînt de altă natură: lăcomia nestăpînită şi războaiele politice pentru pradă. Această cale duce Moldova la o catastrofă inevitabilă.

La alegerile parlamentare din 2001, populaţia ţării, iertîndu-i multe dintre păcatele mai vechi, şi-a legat speranţele de Partidul Comuniştilor care se află azi la putere. Timp de doi ani a devenit clar că alegerea făcută a fost o eroare. Preluînd puterea, poate cu cele mai bune intenţii, formaţiunea politică în cauză s-a convins curînd că nu dispune nici de resurse intelectuale, nici de experienţă ca să asigure ieşirea din impas a ţării şi dezvoltarea ei progresivă. Nivelul de viaţă continuă să scadă, majorarea demonstrativă, lăudăroasă a salariilor şi pensiilor este înghiţită din faşă de inflaţie. Baza materială necesară pentru ameliorarea stării de lucruri nu se creează nici în agricultură, nici în industrie.

În aceste condiţii, actualii guvernanţi, pentru a nu ceda puterea, au pornit pe calea instaurării dictaturii, lipsind poporul, consecutiv, de cele mai sfinte drepturi constituţionale. În văzul dvs. s-a dezlănţuit o ofensivă decisivă asupra ultimelor insuliţe ale democraţiei, în care oamenii muncii îşi mai pot spune cuvîntul — organele administrării publice locale. În primul rînd, asupra celor ale municipiului Chişinău. Sînteţi cu toţii martori ai valului de clevetiri, de căutare a materialelor compromiţătoare, de presiune administrativă neruşinată cu scopul de a-l sili pe primarul general să-şi părăsească postul, să se dezică de a participa la actualele alegeri. Se merge pînă la ameninţări directe, la învinuiri născocite, la arestarea unor colaboratori ai Primăriei. Vă asigur că nici un fel de metode de constrîngere nu mă vor sili să bat în retragere în faţa ameninţărilor şi şantajului. Numai dvs. sînteţi în drept să pronunţaţi verdictul, la 25 mai, în ziua alegerilor, hotîrînd prin vot secret cine va sta în fruntea administraţiei municipale în următorii patru ani.

Dragi concetăţeni!

Ţara e la o răscruce de drumuri. Ea se află între libertate şi dictatură, bunăstare şi sărăcie, între o imagine destoinică în faţa lumii şi soarta jalnică de naţiune subjugată, care se supune fără crîcnire oricăror uzurpatori ai puterii. Decizia pe care o veţi lua la 25 mai nu înseamnă doar alegerea unui nou primar. Ea va demonstra ţării şi comunităţii mondiale voinţa dvs. de a vă păstra demnitatea de oameni liberi, drepturile de om şi de cetăţean pe care le-aţi obţinut cu atîta greu. Voinţa exprimată la alegerile apropiate va demonstra întregii lumi intenţia dvs. de a vă debarasa de guvernanţii provizorii care umilesc şi istovesc ţara şi poporul ei, de a vă lua în propriile mîini destinul pe cale legitimă, democratică. Datoria dvs. în faţa viitorului e să puneţi capăt ambiţiilor neţărmurite ale guvernanţilor, neputincioşi în faţa obligaţiunilor ce le revin, dar şireţi şi intransigenţi în tendinţa de instaurare a autocraţiei.

Concetăţenii noştri vor merge poimîine la urne în toate oraşele şi satele Republicii Moldova. Dar principala încercare, testul hotîrîtor privind libertatea şi demnitatea vor reveni Chişinăului. Toată lumea va urmări cum se vor desfăşura evenimentele în capitală. Faceţi, deci, alegerea justă în bună înţelegere cu raţiunea, conştiinţa şi simţul datoriei, cu dreptul dvs. de om şi de cetăţean!

/Capitala, nr. 39 (397), 23 mai 2003/