Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriChişinău2003Serafim Urechean

Programul electoral al candidatului la funcţia de primar general al municipiului Chişinău Serafim Urechean

|versiune pentru tipar|

Dragi chişinăuieni!

Acum 4 ani, mi-aţi încredinţat mandatul de Primar general al Chişinăului. În acest răstimp, am fost mereu alături de dvs., am depus toate forţele, cunoştinţele şi deprinderile profesionale ca să dau oraşului nostru dinamism, să asigur stabilitatea şi armonia civică. Am reuşit să realizăm multe, deşi au rămas încă destule probleme care-şi aşteaptă rezolvarea. Zi de zi, le soluţionăm.

Astăzi pot spune, fără să exagerez, că majoritatea obiectivelor iniţiate de noi au fost traduse în viaţă. Acum este foarte important să le menţinem şi să continuăm activitatea de făurire. Ne călăuzim de noi planuri şi idei, de propunerile care ne parvin de la chişinăuieni. Fiind responsabil de soarta acestor planuri şi iniţiative, am hotărît să candidez din nou la postul de Primar general al municipiului Chişinău.

În funcţia de Primar general, voi apăra interesele tuturor chişinăuienilor. De aceea, am decis să particip la aceste alegeri în calitate de candidat independent.

Unora nu le convine această decizie. S-au atestat încercări de a denigra întreaga activitate a Primăriei.

Niciodată nu am fost împotriva criticilor întemeiate şi obiective. Le sîntem recunoscători tuturor celora care şi-au expus deschis observaţiile sau ne-au arătat greşelile şi lacunele. Facem tot ce ne stă în puteri ca activitatea autorităţilor capitalei să fie transparentă şi eficientă.

Am fost şi rămînem deschişi pentru orice parteneriat, spre binele Chişinăului, cu toate structurile puterii, partidele politice, cu societatea civilă.

În scopul respectării echilibrului de interese dintre conducerea de vîrf şi cea municipală, intenţionăm să preluăm practica ţărilor europene şi să organizăm negocieri deschise cu conducerea republicii în vederea repartizării echitabile a mijloacelor bugetare. Sîntem dispuşi să luăm în considerare interesele ţării, dar vom apăra şi interesele chişinăuienilor.

Ce s-a făcut?

Pe parcursul mandatului, am reuşit să depăşim criza şi să stopăm degradarea, să creăm premise reale pentru renaşterea şi progresul capitalei. Sprijinindu-ne pe potenţialul intelectual, profesional şi administrativ al Chişinăului, am contribuit la ameliorarea considerabilă a climatului economic şi politic atît în cadrul oraşului, cît şi în întreaga republică.

De remarcat că, actualmente, municipiul Chişinău asigură 64% din toate defalcările la bugetul republican. În dezvoltarea economiei şi a sferei sociale a capitalei au fost investite 5,188 mlrd lei. În ultimii ani, au fost date în exploatare un milion o sută cincizeci mii metri pătraţi de spaţiu locativ şi peste 20 obiecte ale ocrotirii sănătăţii, educaţiei, culturii şi sportului. Au fost reconstruite Catedrala şi Clopotniţa Memoriei. Au fost deschise noi linii de troleibuz: bulevardul Dacia, şos. Hînceşti, str. Ismail, Poşta Veche, Durleşti, au fost reconstruite 5 străzi. La fel, au fost date în exploatare 160 km de gazoducte şi 143 km de apeducte. Au fost amenajate şi asanate 2 parcuri, a fost construit primul, din ţară, buvet de apă potabilă purificată. Invalizii şi pensionarii de toate categoriile au dreptul la călătorie gratuită în troleibuzele orăşeneşti. În cadrul programului municipal umanitar “De la inimă la inimă”, au fost acordate ajutoare la peste 100 mii de chişinăuieni cu venituri mici. Toate acestea sînt mărturii concrete ale faptului că astăzi Chişinăul evoluează. Acest lucru este incontestabil. Scopul nostru este să păstrăm tot ce-i bun, iar ceea ce facem — să fie şi mai bun!

Ce intenţionăm?

Intenţionăm să ridicăm nivelul de trai al chişinăuienilor pînă la standardele europene şi să le asigurăm bunăstarea, prin diminuarea sărăciei şi şomajului!

Vom atinge acest obiectiv numai dacă vom putea realiza “concepţia Chişinăului”, potrivit căreia oraşul nostru urmează să se transforme într-un megapolis modern, într-un centru industrial, financiar, comercial, turistic şi cultural al Europei de Sud-Est.

În acest scop, la finele anului 2003 vom propune opiniei publice proiectul strategic de dezvoltare a urbei “Sociopolis” în perspectiva unui deceniu, în care vor fi luate în considerare poruncile şi propunerile alegătorilor şi experienţa colegilor noştri din capitalele europene.

Realizarea programului “Sociopolis”, în calitatea lui de proiect inovaţional la scară europeană, urmează să se efectueze cu participarea Uniunii Europene, SUA, Federaţiei Ruse, Ucrainei şi a României. Sîntem convinşi că Chişinăul poate şi trebuie să devină oraşul de confluenţă a intereselor reciproce şi al colaborării fructuoase a Occidentului cu Orientul.

Printre programele prioritare ale proiectului “Sociopolis” sînt: “Cumpără mărfuri chişinăuiene”, “Apartamentul tău”, “Bătrîneţe protejată”, “Educaţia”, “Protecţia sănătăţii”, “Combaterea sărăciei”, “Apă purificată”, “Tineretul Chişinăului”, “Chişinău — centru al turismului internaţional”, “Chişinău — centru regional comercial”, “Chişinău — producătorul mărfurilor ecologic pure”.

La determinarea sarcinilor prioritare ale oraşului pentru următorii 4 ani noi ne vom conduce de principiul: “Ce-i bun pentru Chişinău este bun pentru întreaga Moldovă!”

Priorităţile noastre

Dezvoltarea economică:
Dezvoltarea sferei sociale

Despre eficienţa activităţii autorităţilor orăşenii îşi pot face o impresie după calitatea şi nivelul condiţiilor lor de trai. De aceea politica noastră în sfera socială se va axa pe sporirea veniturilor, soluţionarea problemei locative, dezvoltarea oportunităţilor educative şi culturale, ameliorarea asistenţei medicale. Autorităţile orăşeneşti vor acorda ajutoare nominale pensionarilor, invalizilor şi familiilor cu venituri mici.

Considerăm că resursele Chişinăului sînt suficiente pentru:
Ocrotirea sănătătii:
Educaţia:
Cultura:
Politica pentru tineret

Tineretul este una dintre resursele strategice ale ţării şi ale capitalei. Ne-am stabilit prioritatea de a elabora un nou concept al politicii pentru tineret, care trebuie să soluţioneze trei probleme principale: crearea condiţiilor de a învăţa şi de a obţine o specialitate; plasarea tinerilor în cîmpul muncii şi asigurarea lor cu spaţiu locativ.

Aceste sarcini sînt destul de complicate, însă realizarea lor nu poate fi amînată pentru “timpuri mai bune”. Intenţionăm să traducem în viaţă un program de modernizare a educaţiei şi a pregătirii profesionale a tinerilor, să deschidem un Centru de consultare pentru tinerii întreprinzători şi o Bursă a muncii, destinată exclusiv tinerilor, să găsim mijloace financiare pentru a acorda familiilor tinere credite preferenţiale pe termen lung pentru construcţia locuinţelor, să soluţionăm problema călătoriilor gratuite în transportul municipal în comun pentru tineretul studios.

Sfera comunală:
Urbanism:

Ce mai intenţionăm să realizăm?

  1. Pentru localităţile periferice ale Chişinăului vom elabora un program cincinal de amenajare, gazificare şi asigurare cu servicii de apeduct, vom construi drumuri şi vom extinde reţelele de transport.
  2. Vom intensifica măsurile de asigurare a securităţii cetăţenilor prin introducerea serviciilor de patrulare a oraşului pe timp de noapte, antrenînd unităţi suplimentare de poliţie şi “gărzile populare”.
  3. Vom fi mai exigenţi faţă de controlul stării ecologice şi vom elabora o schemă de optimizare a traficului rutier.
  4. Vom crea condiţii echitabile pentru reprezentarea proporţională a minorităţilor naţionale în organele administraţiei publice locale, pentru dezvoltarea culturii şi limbii lor.

Dragi chişinăuieni!

În angajamentele mele m-am străduit să iau în considerare toate poruncile şi doleanţele Dumneavoastră. Despre îndeplinirea lor vă voi raporta în fiecare an, conform tradiţiei deja încetăţenite.

Avem datoria să creăm, cu toţii împreună, toate premisele şi condiţiile pentru ca în progresul nostru zilnic să-şi găsească locul cuvenit şi recunoştinţa meritată atît experienţa generaţiilor în vîrstă, măiestria muncitorilor, hărnicia ţăranilor, potenţialul creator al profesorilor, medicilor şi al oamenilor de cultură, cît şi energia şi talentul tineretului şi studenţilor.

Pentru a realiza tot ceea ce ne-am propus în programul nostru electoral, am nevoie de sprijinul dumneavoastră.

Vă doresc pace şi bunăstare!