Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriChişinău2003Viorel Ţopa

Programul economic pentru Chişinău (prescurtat) al candidatului la funcţia de primar general al municipiului Chişinău Viorel Ţopa

|versiune pentru tipar|
Problemele cu care se confruntă chişinăuienii (drumurile şi sistemul energetic; finanţarea infrastructurii, sistemului de grădiniţe şi de învăţămînt de toate nivelurile; asigurarea cu locuri de muncă; creşterea salariilor [şi, respectiv, a pensiilor]; asigurarea medicală şi socială, investiţiile şi capitalizarea oraşului) au o trăsătură comună: toate sînt de natură economică.

Chişinăuienii au o sumedenie de probleme, probleme diferite. Noi le-am grupat în cîteva clase după următoarele criterii: similitudini în esenţa lor; prin modul metodologic de soluţionare; prin felul în care le percepem şi le definim; prin modul de alocare a resurselor pentru rezolvarea lor; prin alte similitudini şi trăsături economice comune sau asemănătoare.

Desigur, clasele de probleme sînt interconectate, derivînd una din alta sau autoinfluenţîndu-se reciproc. De aceea noi am selectat doar cîteva clase de probleme, care (după părerea noastră) sînt determinante pentru restul problemelor şi claselor de probleme derivate.

Iată aceste clase selectate:

Sectorul termoenergetic şi alimentare cu apă
(facturile lunare ale chişinăuienilor)

Obiectivul:
Agentul termic se bazează pe preţul de import al resurselor energetice importate, de aceea diminuarea sumelor din facturi poate fi efectuată numai prin eliminarea sau minimizarea costurilor neaferente importului de resurse energetice:

Noul sistem termoenergetic, care, similar statelor europene, urmează a fi implementat şi în Chişinău, trebuie să corespundă următoarelor exigenţe:

Metodele:

Substituirea treptată a sistemului învechit sovietic cu sisteme autonome moderne, adică tehnologizarea sistemului de livrare şi monitorizare a agentului termic.

Efectele estimate:

Sectorul infrastructural, comunicaţii şi drumuri
(străzile Chişinăului, transportul şi comunicaţiile)

Obiectivul:

Aducerea la condiţie normativă a drumurilor (sistemului de comunicaţii) la standardele capitalelor europene. Procedura este tehnică — dacă peste hotare ştiu să aibă drumuri bune, drumuri bune trebuie să învăţăm să avem şi noi.

Metodele:

Metoda principală este îmbunătăţirea (iar în majoritatea cazurilor, schimbarea) managementului responsabil pentru menţinerea, construcţia, deservirea şi monitorizarea stării sistemelor de comunicaţii, inclusiv ale drumurilor din Chişinău.

Efectele estimate:

Drumuri comparabile cu capitalele europene după calitate, costuri de menţinere şi optimizare de trafic. Termenul de atingere a efectelor estimate nu trebuie să depăşească 1–2 perioade de renovare.

Sectorul spaţii locative
(accesul chişinăuienilor la locuinţe)

Obiectivul:

Grupurile sus-menţionate dezavantajate ale populaţiei nici în alte state ale lumii nu au capitaluri sau salarii considerabile, însă au posibilitatea şi accesul la spaţiile locative. Deci obiectivul este asigurarea populaţiei Chişinăului cu locuinţe la preţuri accesibile prin metode moderne de prestare.

Metodele:

În toată lumea civilizată asigurarea populaţiei cu spaţii locative (care necesită investiţii capitale iniţiale considerabile) se produce prin sistemul de creditare ipotecară, dezvoltat în toată lumea civilizată. Prin acest sistem tinerii pot intra într-un apartament nou sau renovat, care va deveni proprietatea lor legală doar după achitarea tranşelor peste o perioadă de 5–10 ani.

Efectele estimate:

Sectorul bugetar, mediul de afaceri şi climatul investiţional
(colectările la buget, disconfortul business-ului, sursele reale bugetare)

Obiectivul:
Metodele:
Efectele estimate:

În baza oricărui program, în baza oricărui proiect rezidă managementul, adică, calitatea, credibilitatea şi capacitatea administrativă de a asigura:

Dacă lucrurile undeva în lume merg rău, aceasta-i din cauza managementului; dacă lucrurile merg bine, aceasta-i datorită managementului.