Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriChişinău2015DeclaraţiiSerafim Urechean

Serafim Urechean propune o reformă amplă în domeniul gestiunii blocurilor de locuinţe

|versiune pentru tipar| Serafim Urechean, 9 iunie 2015

“Vom asigura reforma gestiunii blocurilor de locuinţe în corespundere cu rezultatele privatizării în masă a fondului locativ şi principiile economiei de piaţă. Vom pune capăt haosului financiar şi dezmăţului administrativ din cadrul întreprinderilor de gestionare a fondului locativ. Vom contribui la responsabilizarea şi asigurarea unui control dur asupra activităţii tuturor preşedinţilor de asociaţii ale proprietarilor de locuinţe” — sunt angajamentele expuse în programul electoral al candidatului PLDM la funcţia de Primar general al municipiului Chişinău, Serafim Urechean.

La concret, el propune aprobarea şi aplicarea unui Regulament municipal care va asigura o reglementare precisă a responsabilităţilor de gestionare şi întreţinere a blocurilor de locuinţe. “Fiecare bloc de locuinţe va fi gestionat în conformitate cu standarde minime de calitate aprobate de către administraţie. În toate blocurile de locuinţe vor exista Asociaţii de co-proprietari în condominiu funcţionale şi eficiente. Va exista un mecanism municipal de monitorizare a activităţii tuturor preşedinţilor de asociaţii de co-proprietari. Va fi impusă practica evidenţei tuturor încasărilor şi cheltuielilor locative pentru fiecare bloc de locuinţe în parte. Vor apărea firme private în domeniul gestionării şi întreţinerii fondului locativ”, se menţionează în program.

De asemenea, Serafim Urechean propune “comasarea celor 23 de întreprinderi existente de întreţinere a fondului locativ într-o agenţie unică municipală de gestiune a blocurilor de locuinţe”. El susţine că aceasta va permite “reducerea de patru ori a cheltuielilor de administrare a serviciilor de gestionare a fondului locativ, iar din contul reducerii cheltuielilor de administrare, va fi asigurată curăţenia scărilor în fiecare bloc de locuinţe gestionate de serviciile municipale”. De asemenea, candidatul PLDM consideră reală majorarea cu 25% a numărului personalului tehnic municipal de deservire a fondului locativ (lăcătuşi, instalatori, măturători, gunoieri).

Serafim Urechean mai propune şi lansarea şi dezvoltarea Programului municipal de co-finanţare a reparaţiilor capitale şi modernizare a blocurilor de locuinţe. “Anual vor fi reparate capital acoperişurile a cel puţin 200 blocuri de locuinţe. Anual vor fi reparate capital reţelele inginereşti în cel puţin 100 blocuri de locuinţe. Anual vor fi reparate capital ascensoarele în cel puţin 70 blocuri de locuinţe. În decurs de patru ani vor fi renovate intrările în toate blocurile de locuinţe din oraş. Va fi asigurată amenajarea curţilor, terenurilor de joacă şi parcajelor aferente blocurilor de locuinţe. Va fi urgentată restabilirea sistemelor anti-incendiare şi asigurată securitatea cetăţenilor, în mod special în blocurile cu multe nivele. Va fi rezolvată problema subsolurilor insalubre prin amenajarea şi darea lor în locaţiune”, se mai spune în program.

Serafim Urechean mai propune şi “reconstrucţia caselor de tip tronson de 2–3 niveluri «stalinki», construite în anii ’40-’50, şi înlocuirea acestora cu blocuri de locuit moderne”.

Un obiectiv al său este “promovarea şi subvenţionarea lucrărilor de izolare termică a blocurilor de locuinţe”. “Anual va fi asigurată termoizolarea completă a cel puţin 50 blocuri de locuinţe (izolarea pereţilor exteriori, înlocuirea ferestrelor şi uşilor). Totuşi, nu vom face acest lucru prin credite scumpe şi prin îndatorarea municipalităţii. Vom dezvolta şi aplica mecanismul ESCO de finanţare a termoizolării blocurilor, prin implicarea partenerilor privaţi”, mai notează candidatul.

pldm.md