Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriChişinău2018Documente CEC

Hotărîre cu privire la înregistrarea dlui Ion Ceban în calitate de candidat la funcţia de Primar General al municipiului Chişinău, desemnat de către Partidul politic “Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”

|versiune pentru tipar| CECE mun. Chişinău, 11 aprilie 2018, nr. 13

La data de 10 aprilie 2018, Partidul Politic “Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” a depus la Consiliul Electoral al Circumscripţiei Electorale municipale Chişinău nr. 1 un demers, prin care solicită înregistrarea în calitate de candidat la funcţia de Primar General al municipiului Chişinău, a dlui Ion Ceban la alegerile locale noi din 20 mai 2018, cu următoarele acte anexate:

Partidul Politic “Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” a înaintat Consiliului Electoral simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot reprezentat printr-o “stea cu cinci raze egale după unghi, care se formează din linii cu lungime egală sub unghi de 36 grade în fiecare vârf, reliefată şi divizată în 10 segmente. Unul din vârfuri este îndreptat perpendicular în sus, sub unghi de 90 de grade faţă de linia orizontală, fiecare din vârfurile stelei fiind împărţit în două segmente, colorat în două culori, cu consecutivitatea conform acelor ceasornicului: alb, negru”.

Materialele prezentate au fost verificate şi s-a constatat că ele corespund prevederilor Codului Electoral.

Totodată, de la Autoritatea Naţională de Integritate a RM, a parvenit răspunsul cu nr. 04/259 din 10 aprilie 2018, potrivit căruia domnul Ceban Ion nu a fost subiect al verificărilor efectuate de către Comisia Naţională de Integritate (actualmente Autoritatea Naţională de Integritate), respectiv nu dispune de careva informaţii despre posibila implicare a acestuia în activităţi contrare intereselor funcţiei publice.

În conformitate cu art. 13 alin. (2), 29, 46, 49, 53 alin. (4), 135, 136, 137 din Codul Electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Consiliul Electoral al Circumscripţiei Electorale municipale Chişinău nr. 1

HOTĂRĂŞTE:

  1. Se înregistrează candidatul la funcţia de Primar General al municipiului Chişinău din partea Partidului Politic “Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”, domnul Ion Ceban la alegerile locale noi din 20 mai 2018.
  2. Se înregistrează simbolul electoral al candidatului din partea Partidului Politic “Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” reprezentat printr-o stea cu cinci raze egale după unghi, care se formează din linii cu lungime egală sub unghi de 36 grade în fiecare vârf, reliefată şi divizată în 10 segmente. Unul din vârfuri este îndreptat perpendicular în sus, sub unghi de 90 de grade faţă de linia orizontală, fiecare din vârfurile stelei fiind împărţit în două segmente, colorat în două culori, cu consecutivitatea conform acelor ceasornicului: alb, negru.
  3. Se înregistrează domnul Nicolae Fomov, în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în cadrul Consiliului Electoral al Circumscripţie Electorale municipale Chişinău nr. 1.
  4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.