Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriChişinău2018Documente CEC

Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi pentru funcţia de primar general al municipiului Chişinău

|versiune pentru tipar| 12 martie 2018, nr. 1446

La data de 19 februarie 2018, secretarul Consiliului municipal Chişinău a informat Comisia despre demisia primarului general, domnul Dorin Chirtoacă.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. o) şi art. 150 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (4) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 28 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, art. 5 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 706 din 13 septembrie 2011 “Cu privire la desfăşurarea alegerilor locale noi”, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

  1. Se ia act de vacanţa mandatului de primar general al municipiului Chişinău.
  2. Se stabileşte pentru data de 20 mai 2018 desfăşurarea alegerilor locale noi pentru funcţia de primar general al municipiului Chişinău.
  3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.