Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriChişinău2018Documente CEC

Hotărîre cu privire la constituirea circumscripţiilor electorale pentru organizarea alegerilor locale noi din data de 20 mai 2018

|versiune pentru tipar| 20 martie 2018, nr. 1471

În vederea realizării prevederilor pct. 4 şi pct. 9 din Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor locale noi ale primarilor în unele localităţi din data de 20 mai 2018, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1449 din 12 martie 2018 şi în temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. c), art. 28 alin. (1) şi art. 131 alin. (1) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 1. Se constituie circumscripţiile electorale de nivelul al doilea pentru desfăşurarea alegerilor locale noi pentru funcţia de primar general al municipiului Chişinău şi de primar al municipiului Bălţi, stabilite pentru data de 20 mai 2018, după cum urmează:

  • circumscripţia electorală municipală Chişinău nr.1;
  • circumscripţia electorală municipală Bălţi nr. 2.
 2. Se constituie circumscripţiile electorale de nivelul întîi pentru desfăşurarea alegerilor locale noi ale primarilor comunei Leuşeni, satului Nemţeni, raionul Hînceşti, comunei Jora de Mijloc, raionul Orhei, comunei Voloviţa, raionul Soroca, comunei Pîrliţa, raionul Ungheni stabilite pentru data de 20 mai 2018, după cum urmează:

  • circumscripţia electorală comunală Leuşeni nr. 20/22, raionul Hînceşti;
  • circumscripţia electorală sătească Nemţeni nr. 20/28, raionul Hînceşti;
  • circumscripţia electorală comunală Jora de Mijloc nr. 25/16, raionul Orhei;
  • circumscripţia electorală comunală Voloviţa nr. 29/34, raionul Soroca;
  • circumscripţia electorală comunală Pîrliţa nr. 35/29, raionul Ungheni.
 3. Hotarele circumscripţiilor electorale vor corespunde hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale, prevăzute de Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, cu modificările şi completările ulterioare.

 4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.