Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriChişinău2018Documente CEC

Hotărîre cu privire la stabilirea datei turului al doilea de scrutin pentru alegerea primarului general al municipiului Chişinău

|versiune pentru tipar| 23 mai 2018, nr. 1662

Conform datelor procesate în urma alegerilor locale noi din 20 mai 2018 desfăşurate în circumscripţia electorală municipală Chişinău nr.1, din cei 11 candidaţi nici unul nu a întrunit mai mult de jumătate din numărul de voturi valabil exprimate ale alegătorilor care au participat la votare.

Astfel, în conformitate cu datele incluse în procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor votării întocmit de Consiliul electoral al circumscripţiei electorale municipale Chişinău nr. 1, în listele electorale de bază şi în cele suplimentare au fost incluşi 637,849 alegători, la votare au participat 225,930 alegători sau 35.42 la sută, alegerile fiind valabile. Cele mai multe voturi au acumulat candidaţii Ceban Ion din partea Partidului Politic “Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” (91,575) şi Năstase Andrei din partea Partidului Politic “Platforma Demnitate şi Adevăr” (71,803).

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 alin (1) lit. o) şi art. 145 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

  1. Se stabileşte pentru data de 3 iunie 2018 desfăşurarea turului al doilea de scrutin în municipiul Chişinău.
  2. Înscrierea în buletinul de vot a celor doi candidaţi se va face în ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil exprimate în primul tur de scrutin.
  3. Organele electorale constituite vor activa în aceeaşi componenţă şi la turul al doilea de scrutin, care se va desfăşura pe baza aceloraşi liste electorale.
  4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.