Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriChişinău2018Documente CEC

Hotărîre cu privire la înregistrarea candidatului independent la funcţia de Primar General al municipiului Chişinău, doamnei Silvia Radu

|versiune pentru tipar| CECE mun. Chişinău, 24 aprilie 2018, nr. 21

La data de 10 aprilie 2018, D-na Silvia Radu a recepţionat de la Consiliul Electoral al Circumscripţie Electorale municipale Chişinău nr. 1 în baza cererii depuse, listele de subscripţie pentru colectarea semnăturilor în susţinerea sa în calitate de candidat independent la funcţia de Primar General al mun. Chişinău în număr de 500 (cinci sute) bucăţi cu seria 003051–003550.

La data de 18 aprilie 2018, D-na — Silvia Radu, a depus la Consiliul Electoral al Circumscripţiei Electorale municipale Chişinău nr. 1, listele de subscripţie semnate de susţinătorii candidatului independent însoţite de un demers, prin care a solicitat să fie înregistrată în calitate de candidat independent la funcţia de Primar General al municipiului Chişinău la alegerile locale noi din 20 mai 2018, prezentând şi următoarele acte:

În urma verificării listelor de subscripţie şi întocmirii raportului respectiv s-au constatat a fi valabile 11 116 (unsprezece mii una sută şaisprezece) semnături ale susţinătorilor, număr care permite înregistrarea doamnei Silvia Radu în calitate de candidat independent pentru funcţia de Primar General al Municipiului Chişinău la alegerile locale noi din 20 mai 2018.

Materialele prezentate au fost verificate şi s-a constatat că ele corespund prevederilor Codului Electoral.

Totodată, de Ia Autoritatea Naţională de Integritate a RM a parvenit răspunsul nr. 04/308 din 19 aprilie 2018, potrivit căruia D-na Silvia Radu nu a fost subiect al verificărilor efectuate de către Comisia Naţională de Integritate (actualmente Autoritatea Naţională de Integritate), respectiv nu dispune de careva informaţii despre posibila implicare a acesteia în activităţi contrare intereselor funcţiei publice.

Astfel, conform art. 13 alin. (2), art. 29, art. 46, art. 49, art. 53 alin. (4), art. 135, art. 136, art. 138 din Codul Electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Consiliul Electoral al Circumscripţiei Electorale municipale Chişinău nr. 1

HOTĂRĂŞTE:

  1. Se înregistrează candidatul independent la funcţia de Primar General al municipiului Chişinău — Doamna Silvia Radu, la alegerile locale noi din 20 mai 2018.
  2. Se înregistrează domnul Ion Vacarenco în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în cadrul Consiliului Electoral al Circumscripţiei Electorale municipale Chişinău nr. 1.
  3. Se înregistrează domnul Vergiliu Radu în calitate de persoană responsabilă de finanţe (trezorier) al candidatului independent Silvia Radu la alegerile locale noi din 20 mai 2018.
  4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se transmite spre informare Comisiei Electorale Centrale şi se aduce la cunoştinţa publică.