Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriChişinău2018Documente CEC

Hotărîre cu privire la demersul de înregistrare a dlui Andrei Munteanu în calitate de candidat la funcţia de Primar General al municipiului Chişinău, desemnat de către Partidul politic “Partidul Societăţii Progresiste”

|versiune pentru tipar| CECE mun. Chişinău, 25 aprilie 2018, nr. 24

La data de 17 aprilie 2018, Partidul Politic “Partidul Societăţii Progresiste” a depus la Consiliul Electoral al Circumscripţiei Electorale municipale Chişinău nr. 1 un demers, prin care solicită înregistrarea în calitate de candidat la funcţia de Primar General al municipiului Chişinău a domnului Andrei Munteanu, la alegerile locale noi din 20 mai 2018, cu următoarele acte anexate:

Partidul Politic “Partidul Societăţii Progresiste” a înaintat Consiliului Electoral simbolul electoral pentru eventuala imprimare în buletinul de vot cu următoarea descriere: “simbolul Partidului Politic «Partidul Societăţii Progresiste» este imaginea cercului cu săgeţi concentrice, colorate în culorile Drapelului de Stat al Republicii Moldova, în interiorul căruia este încorporată inscripţia «PSP» şi textul «Partidul Societăţii Progresiste», amplasate pe un fundal alb”.

De la Autoritatea Naţională de Integritate a RM, a parvenit răspunsul cu nr. 04/3006 din 19 aprilie 2018, potrivit căruia domnul Andrei Munteanu, nu a fost subiect al verificărilor efectuate de către Comisia Naţională de Integritate (actualmente Autoritatea Naţională de Integritate), respectiv nu dispune de careva informaţii despre posibila implicare a acestuia în activităţi contrare intereselor funcţiei publice.

Totodată, la 21 aprilie 2018 de la Comisia Electorală Centrală a parvenit sesizarea d-lui Marin Livadaru cu privire la acţiunile fraudate ale D-lui Munteanu Andrei, precum şi opinia ultimului cu privire la sesizarea nominalizată.

Ulterior, la data de 25 aprilie 2018 a parvenit procesul-verbal al Biroului Permanent Central al Partidului Societăţii Progresiste din 23 februarie 2018 privind examinarea chestiunii ce vizează funcţia de preşedinte-interimar al Partidului Politic “Partidul Societăţii Progresiste”, cât şi delegarea funcţiei şi alegerea în calitate de preşedinte-interimar al PSP.

Tot la data de 25 aprilie 2018 au mai parvenit declaraţia candidatului pentru funcţia de Primar General al municipiului Chişinău privind abandonarea (suspendarea), pe termenul mandatului, a funcţiilor incompatibile cu funcţia de primar, în cazul în care va fi ales şi validat, cât şi privind suspendarea din funcţie, procesul-verbal al Biroului Permanent Central al Partidului Societăţii Progresiste din 17 aprilie 2018 privind alegerea candidatului pentru funcţia de Primar General al mun. Chişinău şi propunerea spre aprobare Consiliului Politic Naţional a candidatului pentru funcţia de Primar General al mun. Chişinău, precum şi procesul-verbal al şedinţei Biroului Executiv al Organizaţiei Teritorial Chişinău a PSP din 20 februarie 2018 privind excluderea d-lui Marin Livadaru din partid şi din Organizaţia Teritorială Chişinău a Partidul Societăţii Progresiste.

În şedinţa extraordinară a CECE mun. Chişinău nr. 1 din 25 aprilie 2018, convocată în temeiul Dispoziţiei nr. 15 din 24 aprilie 2018, actele prezentate au fost verificate şi supuse examinării.

În vederea elucidării întrunirii de către Munteanu Andrei a condiţiilor de a fi înregistrat în calitate de candidat la funcţia de Primar General al mun. Chişinău la alegerile locale noi din 20 mai 2018, membrii CECE mun. Chişinău nr. 1 au pus în discuţie numeroase întrebări, printre care prevederile Statutare ale Partidului Politic “Partidul Societăţii Progresiste” referitoare la calitatea de preşedinte al Partidului, atribuţiile acestuia şi procedura de desemnare a candidaţilor la funcţiile politice din cadrul administraţiei publice centrale şi locale.

Referitor la întrebarea dacă în actele de constituire a partidului au fost operate modificările de rigoare privind actuala calitate de preşedinte sau preşedinte interimar al partidului, Munteanu Andrei şi reprezentanţii acestuia au comunicat faptul că, la Ministerul Justiţiei nu au fost operate modificările respective, iar în calitate de preşedinte al partidului în prezent mai figurează Marin Livadaru, deşi în temeiul prevederilor Statutului, precum şi în baza hotărârilor reflectate în procesul-verbal al Biroului Permanent Central al PSP din 23 februarie 2018, ultimul a fost exclus din partid, iar Munteanu Andrei a fost delegat şi împuternicit în calitate de preşedinte interimar, până la organizarea Congresului.

Cu referire la întrebarea ce vizează atribuţiile pretinsului preşedinte interimar în contextul în care de drept în calitate de preşedinte al PSP este înregistrat Livadaru Marin, de către Munteanu Andrei şi reprezentanţii acestuia a fost invocat faptul că omisiunea de a fi radiat marin Livadaru din actele Ministerului Justiţiei nu le este opozabilă în contextul în care de facto Livadaru Marin a fost exclus în genere din membrii de partid.

În partea ce se referă la procedura de desemnare a candidatului la funcţiile politice din cadrul administraţiei publice centrale şi locale, Munteanu Andrei şi reprezentanţii acestuia au comunicat faptul că, prevederile Statutului Partidului Politic “Partidul Societăţii Progresiste” reglementează expres procedura de desemnare, aceasta fiind respectată cu votul a 2/3 din membrii Consiliului Naţional.

Având în vedere anexarea la dosarul lui Andrei Munteanu a procesului-verbal nr. 1 al Consiliului Naţional al PP “Partidul Societăţii Progresiste”, în care la situaţia din 23 august 2014 s-au indicat ca fiind participanţi 40 de membri ai Consiliului Naţional, în vederea elucidării numărului actual al membrilor Consiliului Naţional şi respectiv încadrării în prevederile statutare a numărului de 2/3 din membri pentru desemnarea candidatului la funcţiile politice din cadrul administraţiei publice centrale si locale, CECE a solicitat o informaţie concretă a numărului actual de membri si probarea acestui fapt în contextul în care, prin procesul-verbal al Consiliului Naţional al Partidului Societăţii Progresiste din 17 aprilie 2018 au fost prezenţi 13 membri, care au votat unanim pentru desemnarea lui Andrei Munteanu în calitate de candidat la funcţia de Primar General al mun. Chişinău.

În contextul întrebărilor enunţate, Munteanu Andrei şi reprezentanţii acestuia au evidenţiat că nu cunosc şi nu au un număr exact în prezent al membrilor Consiliului Naţional al partidului, întrucât din data constituirii şi până în prezent mulţi din ei au plecat peste hotarele ţării, au decedat, etc.

La întrebarea de concretizare a numărului membrilor Consiliului Naţional al partidului în raport cu prevederile pct. 8.2.1 şi 8.2.3 lit. k) din Statutul PP “Partidul Societăţii Progresiste” şi prezenţa a 13 membri la şedinţa Consiliului Naţional al Partidului Societăţii Progresiste din 17 aprilie 2018, Munteanu Andrei şi reprezentanţii lui au evidenţiat că în prezent numărul membrilor Consiliului Naţional al partidului este de 20 (douăzeci), o parte din care periodic se află peste hotare şi votează on line în cazul în care se convoacă anumite şedinţe ale partidului.

Având în vedere prevederile pct. 8.2.1 şi 8.2.3 lit. k) din Statutul PP “Partidul Societăţii Progresiste”, omisiunea solicitantului Munteanu Andrei de a proba prin înscrisuri numărul exact al membrilor Consiliului Naţional al partidului, precum şi invocarea de către acesta şi reprezentanţii lui a faptului că la moment calitatea de membru al Consiliului Naţional al Partidului Societăţii Progresiste este deţinută de 20 de persoane, Consiliul Electoral al Circumscripţiei Electorale municipale Chişinău nr. 1 a concluzionat asupra faptului că, prezenţa a 13 membri ai Consiliului Naţional al Partidului Societăţii Progresiste în şedinţa din 17 aprilie 2018 în raport cu numărul total de 20 membri invocat în şedinţa CECE mun. Chişinău nr. 1, nu se reliefează prevederilor pct. 8.2.1 din Statutul Partidului Politic “Partidul Societăţii Progresiste”, or simplul calcul în privinţa a 2/3 din 20 de membri atestă că, pentru desemnarea lui Andrei Munteanu în calitate de candidat la funcţia de Primar General al mun. Chişinău urmau să voteze pro mai mult de 13 membri, ceea ce constituie minimum 14 (20/3x2=13,33).

Circumstanţele evidenţiate denotă că, procedura de desemnare de către Consiliului Naţional al Partidului Societăţii Progresiste a lui Andrei Munteanu în calitate de candidat la funcţia de Primar General al mun. Chişinău nu a fost respectată şi nu este în concordanţă cu prevederile pct. 8.2.1 din Statutul Partidului Politic “Partidul Societăţii Progresiste”, motiv din care propunerea şi cererea de înregistrare a domnului Andrei Munteanu în calitate de candidat la funcţia de Primar General al municipiului Chişinău, desemnat de către Partidul Politic “Partidul Societăţii Progresiste”, precum şi a simbolului electoral, nu a întrunit numărul necesar de voturi, iar cu votul a 6 membri contra, s-a respins înregistrarea domnului Andrei Munteanu în calitate de candidat la funcţia de Primar General al municipiului Chişinău, precum şi a simbolului electoral.

Conform art. 49 alin. (3) şi art. 72 alin. (1) din Codul Electoral, pct. 40–44 din Regulamentul privind activitatea consiliului electoral de circumscripţie, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2688 din 07 octombrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Electoral al Circumscripţiei Electorale municipale Chişinău nr. 1

HOTĂRĂŞTE:

  1. Propunerea şi demersul de înregistrare a candidatului la funcţia de Primar General al mun. Chişinău din partea Partidului Politic “Partidul Societăţii Progresiste” — Andrei Munteanu, la alegerile locale noi din 20 mai 2018, precum şi a simbolului electoral, nu a acumulat numărul necesar de voturi.
  2. Urmare a întrunirii a 6 voturi contra, se respinge înregistrarea candidatului Partidului Politic “Partidul Societăţii Progresiste” — Andrei Munteanu, la funcţia de Primar General al mun. Chişinău la alegerile locale noi din 20 mai 2018, precum şi a simbolului electoral al candidatului.
  3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, însă poate fi contestată la Comisia Electorală Centrală în termen de 03 zile calendaristice de la data adoptării hotărârii.