Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriChişinău2018DeclaraţiiAlexandr Roşco

Cerere de chemare în judecată

|versiune pentru tipar| Alexandr Roşco, 27 aprilie 2018
Către: Judecătoria Chişinău (Sediu Botanica)

Reclamant: PP “Casa Noastră — Moldova”

Intimat: BC “Eximbank — Gruppo Veneto Banca” S.A.

Prin prezenta, Vă solicit:

  1. A examina cererea în regim de urgenţă în termenii prevăzuţi de Codul electoral;
  2. A admite cererea;
  3. A obliga pe Banca “Eximbank — Gruppo Veneto Banca” SA de a deschide pentru PP “Casa Noastră — Moldova” contul “Fond electoral” în baza cererii şi a documentelor anexate depuse la 17.04.2018.

În fapt, PP “Casa Noastră — Moldova” este concurentul electoral înregistrat de către CECEM Chişinău pentru participarea în alegerile locale noi din 20 mai 2018, cu înaintarea candidatului în funcţie de primar general al municipiului Chişinău.

La data de 17.04.18 prin intermediul candidatului şi prim-vicepreşedintelui Partidului A. Roşco am depus cerere de deschidere a contului “Fond electoral” la Banca “Eximbank — Gruppo Veneto Banca” (sucursala nr. 6, mun. Chişinău, str. Kogălniceanu 76), pentru a asigura finanţarea campaniei electorale a partidului la alegerile locale noi din 20 mai 2018.

La data de 17.04.18 sucursala nr. 6 a refuzat deschiderea contului Fond electoral, motivînd aceasta prin faptul că cererea de deschidere a contului “nu este completă nefiind semnată de persoana împuternicită conform statutului partidului”.

În primul rînd, Banca nu şi-a întemeiat refuzul prin prevederile actelor normative respective.

În al doilea rînd, din răspunsul Băncii se reiese că dl A. Roşco este o persoana neîmputernicită conform Statutului partidului. Trebuie de precizat că Statutul partidului nu este stabilit ca un document obligatoriu pentru prezentare la Banca la deschiderea contului bancar şi nu a fost prezentat către Banca împreună cu cerere de deschidere contului din 17.04.18. Dar, conform art. 4.84.1 al Statutului partidului “Casa Noastră — Moldova” Prim-vicepreşedinte partidului îndeplineşte însărcinările puse pe seama lui de către Preşedintele Partidului şi Biroul Permanent Central.

Dl A. Roşco a fost împuternicit prin decizia Biroului Permanent Central al partidului din 10.04.2018, care a fost anexată la cerere de deschidere a contului.

Din aceste motive considerăm refuzul Băncii în deschiderea contului drept ilegal, prin care ne sunt lezate drepturile concurentului electoral şi a beneficiarului serviciilor de plată.

În mod verbal am fost informaţi precum că la deschiderea contului trebuie să fie prezent în mod obligatoriu numai preşedintele partidului, cu toate acestea deschiderea contului al acestui concurent electoral la Banca este nedorită, din punct de vedere a conducerii Băncii.

Conform prevederilor art. 46 al Codului electoral, concurenţii electorali participă, pe bază de egalitate, la campania electorală. Tuturor concurenţilor electorali li se oferă posibilităţi egale în asigurarea tehnico-materială şi financiară a campaniei electorale.

Conform prevederilor art. 38 al Codului electoral pentru finanţarea campaniei electorale concurentul electoral deschide în mod obligatoriu la bancă un cont cu menţiunea “Fond electoral”, transferînd în el mijloace financiare proprii, precum şi alte mijloace băneşti primite în condiţiile legii. Toate cheltuielile pentru campania electorală se efectuează din mijloacele de pe contul cu menţiunea “Fond electoral”. Finanţarea campaniei electorale în orice alt mod decît prin intermediul contului Fond electoral se sancţionează, pînâ la tragerea la răspundere penală.

Astfel, refuzul Băncii în deschiderea pentru reclamant a contului “Fond electoral” încalcă dreptul reclamantului la participarea la alegerile m condiţii egale cu alţi concurenţi, dar şi blochează orice posibilitate de a efectua agitaţia electorală care necesită cheltuieli financiare. Acest refuz chiar poate influenţa rezultatul final al alegerilor locale noi din 20 mai 2018.

În drept, ne bazam pe prevederile art. 5, 7, 33, 331, 38 alin. (2), 166 Codul de Procedura Civilă.

Anexa:

  1. Cerere de deschiderea contului din 17.04.18.
  2. Proces-verbal al şedinţei Biroului Permanent Central al Partidului “Casa Noastră — Moldova” din 10.04.18 (anexa la cerere).
  3. Hotârire Consiliului electoral al circumscripţiei electorale mun. Chişinău nr. 12 din 10.04.18 cu privire la înregistrarea dlui Alexandr Roşco în calitate de candidat la funcţia de primar general desemnat de către PP “Casa Noastră — Moldova” şi a simbolului electoral.
  4. Răspuns oficial al Băncii “Eximbank — Gruppo Veneto Banca” din 17.04.18, privind refuzul în deschiderea contului.
  5. Procura eliberata de către preşedintele PP “Casa Noastră — Moldova” pe numele reprezentantului — prim-vicepreşedinte PP A. Roşco.
Prim-vicepreşedinte al PP “Casa Noastră — Moldova”
Roşco Alexandr

pcnm.md