Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriChişinău2018DeclaraţiiAlexandr Roşco

Sesizare privind încălcările admise de candidat independent Silvia Radu în campania electorală pentru alegerile locale

|versiune pentru tipar| Alexandr Roşco, 11 mai 2018
Consiliul Electoral de Circumscripţie Chişinău

Consiliul Coordonator al Audiovizualului

Prin prezenta, vă comunic că candidatul independent Silvia Radu desfăşurînd campania electorala beneficiază activ de serviciile posturilor de televiziune cu acoperire naţională Prime, Canal2, Canal3, Publika fără ca plata pentru aceste servicii să fie reflectată în rapoartele financiare ale candidatului.

Din momentul înregistrării dnei Silvia Radu în calitate de candidat la funcţia de primar general, acţiunile dumneaei şi programul electoral propus de dumneaei, sunt pozitiv reflectate în emisiunile informative şi informativ-analitice ale posturilor de televiziune: Prime, Publika, Canal 3 (“candidat cu şanse mari de izbîndă” (Prime), “exemplu de administrare eficienta” (Prime), “un primar care o să lucreze pentru locuitori si nu pentru partide” (Canal 3, Prime), etc). Vă atragem atenţie că în reportajele acestor posturi de regulă coincide atît denumirea, cît şi conţinutul, imaginile, tematicul, ceea ce este absolut inadmisibil şi confirmă caracterul publicitar al reportajelor (reprezentînd de-facto publicitatea electorală ascunsă)!

Descrierea reportajelor în favoarea candidatului Silvia Radu, difuzate la posturile de televiziune Prime, Publika, Canal2, Canal 3, cît şi detalii despre cele relatate puteţi vedea în video anexat de mine, sau accesînd linkul direct al investigaţiei jurnalistice a portalului newsmaker.md: http://newsmaker.md/rus/novosti/verhovnaya-radu-kak-mediaholding-demokratov-ne-osveshchaet-vybory-v-kishineve-37237.

Motivul pentru o astfel de reflectare a campaniei electorale a candidatului S. Radu nu poate fi justificat, deoarece, toate posturile de televiziune susmenţionate oficial au refuzai reflectarea campaniei electorale în cadrul alegerilor locale 2018. Datorită acestui refuz, pentru prima dată în ultimii 10 ani, postul de televiziune Prime precum şi 2 alte posturi menţionate au fost eliberate de monitorizarea planificată de CCA în cadrul campaniei electorale (deşi, conform legii, declaraţia postului de televiziune despre neimplicarea în campania electorală nu poate fi motiv de eliminare automată de sub monitorizare planificată).

În timp ce toate celelalte posturi de televiziune depun declaraţii, prezintă dări de seamă, rapoarte, primesc recomandări, sancţiuni, spre mirarea tuturor posturile de televiziune din holdingul “General Media Group Corp” S.R.L. se află, cu acordul tăcit al CCA într-o situaţie privilegiată.

Astfel, datorită unei simple manipulări: declaraţiei de nereflectare a alegerilor locale, posturile de televiziune ale holdingului “General Media Group Corp” S.R.L, oferă publicitatea candidatului Silvia Radu la alegerile locale 2018, fără careva limite stabilite de lege.

Prin acţiunile date se lezează drepturile egale ale tuturor candidaţilor la alegerile locale 2018, mai mult ca atît, în urma acţiunilor menţionate rezultatele alegerilor locale 2018 pot fi influenţate în mod esenţial şi decisiv.

Reieşind din cele expuse, solicit, în mod urgent:

De Ia CECEM:

  1. De a obliga concurentul electoral Silvia Radu să introducă în rapoartele sale financiare în perioada campaniei electorale cheltuielile legate de plasarea publicităţii la posturile de televiziune care aparţin “General Media Group Corp” S.R.L sau după caz a informaţiei privind acordarea de servicii gratuite din partea holdingul sus menţionat.
  2. De a solicita instanţa de judecată anularea înregistrării concurentului electoral Silvia Radu conform art. 69, alin (4), p. a) a Codului Electoral: “folosirea de către concurentul electoral a fondurilor financiare şi materiale nedeclarate…”
  3. De a transmite prezente materiale la organele de drept, pentru a atrage candidatul S. Radu la răspundere conform legislaţiei în vigoare (art. 481 CC RM — încălcarea legislaţiei privind gestionarea mijloacelor financiare ale partidelor politice şi ale fondurilor electorale).

De la CCA:

  1. De a efectua monitorizarea posturilor de televiziune Prime, Publika, Canal 2, Canal 3, pentru toată perioada electorală din data de 23.04.2018.
  2. De a constata drept false declaraţiile posturilor de televiziune Prime, Publika, Canal 2, Canal 3, cu privire la nereflectarea alegerilor locale 2018 şi de a sancţiona posturile respective pentru încălcarea prevederilor licenţei de emisie (“în cazul participării la campaniile electorale sau la referendumuri să respecte prevederile Codului audiovizualului, ale Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale…” etc.)
  3. De a transmite prezente materiale la organele de drept, pentru a atrage la răspundere penală factorii de decizie (administratorii) ai posturilor de televiziune menţionate conform legislaţiei în vigoare (art. 3521 CP al RM — Falsul în declaraţii).
Cu respect,
Prim-vicepreşedinte PP “Casa Noastră — Moldova”
Roşco Alexandr

facebook.com