Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriChişinău2018DeclaraţiiAlexandra Can

În anul 2018, PNL are 9 priorităţi pentru Chişinău — a doua capitală românească

|versiune pentru tipar| Alexandra Can, 28 aprilie 2018

PNL s-a constituit, în a treia formulă politică, în decembrie 2006, fiind înregistrat în februarie 2007, în plin regim comunist.

Pentru prima dată naţional-liberalii au participat la alegeri în cadrul scrutinului local din martie 2007, când, la numai o lună după înregistrare, PNL a obţinut 3 la sută în Chişinău şi 1 la sută în republică.

Platforma electorală-2007 a PNL se intitula “Uniunea Interstatală România — Republica Moldova — un proiect românesc european!”, urmată de conceptul politic de dezvoltare a celui de-al doilea stat românesc — “Alături de România, prin România — în Uniunea Europeană!” — concept îmbrăţişat, în prezent, de tot mai multe entităţi politice şi civice.

Partidul Naţional Liberal a apărut pe arena politică dincoace de Prut drept partid al renaşterii naţionale şi al europenizării. Platforma electorală PNL-2007, la fel ca şi Platforma electorală PNL-2018, include principiile de bază ale Programului politic “Prin libertate, spre bunăstare”, ale Manifestului-apel privind imperativul solidarizării naţionale şi ale Platformei electorale din 2014 cu cele 18 priorităţi, propuse de Partidul Naţional Liberal în vederea demarării procesului de Reunire cu Patria-mamă România.

PNL concepe şi alegerile din 2018 ca pe o oportunitate pentru promovarea idealului de Reîntregire naţională.

PNL pledează pentru ireversibilitatea orientării europene a societăţii, deşi constată compromiterea demagogică şi chiar criminală a acestui obiectiv de către guvernările postcomuniste, ce s-au arătat fals europeniste.

PNL reiterează trei principii de bază din Platforma electorală pentru Alegerile locale-2007:

Doar asemenea transformări pot asigura desovietizarea, decomunizarea şi dekaghebizarea societăţii, fapt ce nu s-a produs din 1991 şi până în prezent nici la nivel central, nici la cel local. Pentru aceasta se cere:

PNL acuză prefacerea definitivă a statului în unul oligarhic, de trafic de influenţă, prin folosirea puterii de stat pentru îmbogăţirea unei clientele politice.

Puterea luptă contra oponenţilor politici şi a oamenilor de afaceri cu activităţi legale, de aceea, PNL vede ieşirea prin crearea de condiţii favorabile extinderii rapide a clasei de mijloc — baza societăţii liberale.

Într-o societate cu derapaje antidemocratice şi justiţie selectivă, sunt imposibile administrarea locală eficientă, descentralizarea şi autonomia financiară — condiţii obligatorii pentru rezolvarea problemelor comunităţilor locale. Nu se pot asimila eficient nici fonduri în cadrul Politicii Europene de Vecinătate.

PNL reclamă solidarizare pentru o apropiere maximă între cele două state româneşti şi redobândirea unităţii naţionale în spaţiul etnocultural comun al acestora.

PNL propune un Program social-economic de europenizare a localităţilor săteşti şi orăşeneşti, ce va transforma radical infrastructura localităţilor, va include, la nivel rural, asfaltarea principalelor drumuri săteşti, gazificarea fiecărei locuinţe, crearea sistemelor de apeduct şi de canalizare, de salubrizare centralizată.

PNL pledează pentru principiul concursului public în selectarea, la toate nivelurile, a cadrelor menite să manifeste responsabilitate, inteligenţă şi profesionalism în a găsi soluţii concrete diverselor probleme şi pentru principiul aflării funcţionarului în serviciul cetăţenilor, şi nu invers.

Votul pentru Programul politic al PNL este un vot al demnităţii naţionale, al viitorului nostru românesc şi european.

pnl.md