Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriChişinău2018DeclaraţiiValeriu Munteanu

Valeriu Munteanu depune o sesizare la CEC şi la CCA pe numele Silviei Radu de la Partidul Democrat

|versiune pentru tipar| Valeriu Munteanu, 13 aprilie 2018

Stimaţi membri ai CEC şi CCA, având în vedere faptul că potrivit art. 22 alin. (1) din Codul electoral şi pct. 65 din Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin Hotărârea nr. 137/2006, Comisia este singurul organ specializat în domeniul electoral, ce exercită controlul asupra corectitudinii şi exactităţii aplicării Codului electoral şi a altor acte normative în domeniu, solicit respectuos autosesizarea pe subiectul abordat şi întreprinderea acţiunilor de rigoare în vederea curmării fraudelor electorale comise de eventualul candidat la funcţia de Primar general al municipiului Chişinău, în cadrul alegerilor locale noi din 20.05.2018, dna Silvia Radu.

Astfel, statul de drept, potrivit prevederilor Constituţionale, reprezintă egalitatea tuturor subiecţilor de drept în faţa legii, iar unul din pilonii de bază ai garantării şi respectării principiilor statului de drept a devenit dreptul cetăţeanului de a alege şi de a fi ales.

Unul din cele mai importante criterii internaţionale pentru desfăşurarea corectă a scrutinelor electorale este condiţia asigurării organizării şi petrecerii unor alegeri libere şi corecte, fără fraudarea acestora.

Organizarea şi desfăşurarea unor alegeri libere şi corecte prin respectarea standardelor şi principiilor democraţiei modeme se apreciază prin nivelul general al calităţii cadrului legislativ naţional şi nivelul de protejare a tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

Este un fapt notoriu, evidenţiat inclusiv de Congresul Puterilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei, că dna Silvia Radu, de facto, Partidul Democrat, a uzurpat puterea locală în municipiul Chişinău.

La fel de gravă este şi situaţia existentă la moment întrucât uzurpând puterea executivă la nivel local, dna Radu, din postura deţinută utilizează resurse administrative pentru promovarea în scrutinul electoral.

Astfel, dna Radu în timpul orelor de muncă, la 11.04.2018, în jurul orei 15.00, s-a prezentat la Consiliul Electoral al Circumscripţiei Electorale municipale Chişinău nr. 1, pentru a ridica listele de subscripţie.

La fel, pe tot parcursul zilei de muncă, în calitate de primar interimar-auto-intitulat, aceasta abuzează de funcţia deţinută pentru a-şi promova imaginea de candidat electoral, prin diferite materiale video şi poze plasate pe reţelele de socializare (mimând supravegherea procesului de lucru la astuparea gropilor în asfalt, la salubrizarea de primăvară, la răsăditul florilor, etc), iar spaţiul public este intoxicat cu informaţii mediatizate intens de portalurile de ştiri şi posturile de televiziune deţinute de liderul Partidului Democrat, dl Vladimir Plahotniuc.

Atare situaţii, per ansamblu, sunt nişte abuzuri de drept, fraude electorale şi o crasă manipulare prin utilizarea resurselor administrative şi mediatice, camuflate sub forma unor “informaţii despre activitatea administraţiei publice locale”, acţiuni care dezavantajează şi îi plasează într-o poziţie de inegalitate pe ceilalţi concurenţi electorali, or, art. 51 alin. (1) din Codul electoral stipulează expres că, concurenţii electorali participă, pe bază de egalitate, la campania electorală, beneficiază de drepturi egale în folosirea mijloacelor de informare în masă, inclusiv a radioului şi televiziunii, finanţate de la buget.

De asemenea, alin. (2) al aceluiaşi articol stabileşte că tuturor concurenţilor electorali li se oferă posibilităţi egale în asigurarea tehnico-materială şi financiară a campaniei electorale.

În baza celor expuse, solicităm respectuos, examinarea argumentelor de fapt şi de drept invocate, cu autosesizarea pe speţa dată şi sancţionarea persoanelor implicate.

pl.md