Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriChişinău2018DeclaraţiiValeriu Munteanu

Sesizare privind fraudarea procesului de colectare a semnăturilor şi solicitare privind emiterea unei Hotărâri de refuz în înregistrarea unor candidaţi

|versiune pentru tipar| Valeriu Munteanu, 23 aprilie 2018
Autoritatea vizată: Consiliul Electoral al Circumscripţiei
Electorale municipale Chişinău nr. 1

Concurent electoral: Valeriu Munteanu
Candidat la funcţia de Primar general al municipiului Chişinău

În conformitate cu dispoziţiile art. 49 alin. (3) din Codul electoral, în procesul de verificare a listelor de subscripţie şi a actelor depuse de candidaţii la funcţia de Primar general al municipiului Chişinău, organul electoral respectiv efectuează înregistrarea sau refuză înregistrarea candidaţilor desemnaţi în alegeri în decursul a 7 zile de la data primirii actelor.

Astfel, specificăm că în perioada depunerii actelor pentru funcţia de Primar general al municipiului Chişinău niciun candidat independent nu a reuşit să colecteze semnăturile necesare înaintării sale, unii dintre aceştia s-au expus public precum că nu au posibilitatea într-un timp atât de scurt să colecteze un număr necesar de semnături.

Unicul pretendent a fost dna Silvia Radu care la 18.04.2018 a depus pachetul cu documente şi semnături în vederea înregistrării. La acest capitol precizăm că în mijloacele de informare în masă au fost publicate un şir de informaţii precum că Partidul Democrat, prin intermediul delegaţiilor în funcţiile publice a colectat semnături pentru dna Radu.

Monitorizările efectuate, ne-au demonstrat că, corturile acesteia instalate în oraş au fost frecventate de un număr foarte mic de persoane, insuficient, iar semnăturile au fost colectate de fapt de la angajaţii bugetari ai instituţiilor municipale, sau funcţionarii publici din autorităţile administraţiei publice centrale.

În primul rând, atestăm faptul că în procesul de colectare a semnăturilor pentru înaintarea candidatului pretins independent, dna Silvia Radu, au fost utilizate resurse administrative, fapt interzis expres de dispoziţiile art. 52 alin. (7) din Codul electoral.

În altă ordine de idei, specificăm că listele de subscripţie, precum a şi fost mediatizat, erau din start completate cu datele de identificare a persoanelor ce activează în structurile publice, care numai îşi depuneau semnătura, fapt interzis expres de dispoziţiile Regulamentului privind modul de întocmire, autentificare, prezentare şi verificare a listelor de subscripţie, aprobat prin Hotărârea CEC nr. 2682/2014. Din aceste considerente, listele întocmite sunt nule de drept.

Mai mult ca atât, pentru a verifica caracterul neautentic al semnăturilor este suficient de a examina cronologia şi persoanele semnatare pentru a stabili în mod cert că acestea au fost colectate forţat de la funcţionarii structurilor publice, precum Regia Transport Electric, spitale, policlinici subordonate Primăriei mun. Chişinău şi autorităţile publice centrale: Agenţia Servicii Publice, autorităţile din cadrul ministerelor, inspectorate, agenţii etc.

Practic, toţi semnatarii au fost impuşi să semneze listele de subscripţie sub ameninţarea unor consecinţe nefaste în legătură cu exercitarea atribuţiilor, inclusiv destituirea din funcţia publică.

În paralel, actele pentru a fi înregistrat în calitate de candidat au fost depuse de un candidat-clonă dl Andrei Munteanu, din partea Partidului Societăţii Progresiste, cu scopul evident de a induce în eroare alegătorii. Din datele de care dispunem, dlui nu a prezentat tot setul de acte necesar, iar întrucât termenul de depunere a actelor a expirat, acestea nu mai pot fi completate.

De asemenea, actele prezentate de dl Munteanu au carenţe majore din cauza unor conflicte interne în cadrul Partidului Societăţii Progresiste, comportând semne de falsificare.

În acest context şi conform dispoziţiilor invocate, SOLICIT RESPECTUOS:

  1. Primirea spre examinare a prezentei sesizări;

  2. Admiterea sesizării cu emiterea unei Hotărâri privind:
    • Refuzul înregistrării candidatului Partidului Democrat, în baza actelor prezentate în calitate de candidat independent, dna Silvia Radu, din motivul colectării semnăturilor cu utilizarea resurselor administrative, constrângerii psihice a semnatarilor şi încălcarea modului de perfectare a listelor de subscripţie;
    • Refuzul înregistrării candidatului Partidului Societăţii Progresiste, dlui Andrei Munteanu, din motivul neprezentării setului de acte în modul stabilit.
Cu respect,
candidat la funcţia de Primar general al municipiului Chişinău
Vaieriu Munteanu

facebook.com