Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriChişinău2018

Legislaţie şi reglementări relevante

Constituţia Republicii Moldova (extras) cu modificările introduse prin Legea nr. 344-XV din 25.07.2003

Codul electoral al Republicii Moldova cu modificările introduse prin Legea nr. 154 din 20.07.2017

Concepţia privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale noi ale primarilor de către instituţiile audiovizualului din Republica Moldova aprobată prin decizia CCA nr. 8/47 din 26.03.2018

Lege privind administraţia publică locală cu modificările introduse prin Legea nr. 5 din 08.02.2018

Lege privind statutul alesului local cu modificările introduse prin Legea nr. 134 din 17.06.2016

Lege privind statutul municipiului Chişinău cu modificările introduse prin Legea nr. 31 din 16.03.2018

Codul contravenţional (extras) cu modificările introduse prin Legea nr. 208 din 17.11.2016

Codul penal al Republicii Moldova (extras) cu modificările introduse prin Legea nr. 207 din 29.07.2016

Codul audiovizualului al Republicii Moldova cu modificările introduse prin Legea nr. 257 din 22.12.2017

Lege privind partidele politice cu modificările introduse prin Legea nr. 254 din 01.12.2017

Carta europeană a autonomiei locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985

Codul bunelor practici în materie electorală adoptat de Comisia de la Veneţia a CE, 18–19 octombrie 2002

Convenţia privind standardele alegerilor democratice, drepturilor şi libertăţilor electorale în statele membre ale Comunităţii Statelor IndependenteRU ratificată prin Legea nr. 267-XV din 16.07.2004