Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriLocale2007Concurenţi electoraliBePRR

Lista candidaţilor la funcţia de consilier municipal pentru alegerile locale din 2007 din partea Blocului electoral “Patria-Родина — Равноправие”

|versiune pentru tipar|
Nr.Numele, prenumeleDomiciliulAnul naşteriiApartenenţa politică
1Klimenco Valeriimun. Chişinău1953MRR
Jurnalist, istoric, sociolog. Preşedintele ONG Congresul Comunităţilor ruse, mun. Chişinău
2Smirnov Eduardmun. Chişinău1939PSRMPR
Inginer-mecanic, director-adjunct “Bussines-partener” SRL, mun. Chişinău
3Vorobiov Evgheniimun. Chişinău1974PSRMPR
Inginer-constructor, director “Maxitaj” SRL, mun. Chişinău
4Pilipenco Anatoliimun. Chişinău1957MRR
Inginer, pensionar, preşedintele organizaţiei de veterani sec. Rîşcani, mun. Chişinău (ONG)
5Cotruţa Nicolaimun. Chişinău1973PSRMPR
Şofer, întreprinderea Mixtă “Auto Expediţie” SRL, mun. Chişinău
6Pruteanu Spiridonmun. Chişinău1942PSRMPR
Jurist, avocat al biroului de avocaţi “Triumf”, mun. Chişinău
7Tuleanţev Igorimun. Chişinău1981MRR
Economist, redactor-adjunct, ediţia periodică “Obscina” SRL, mun. Chişinău, preşedintele Ligii studenţilor ruşi din RM (ONG)
8Dercaci Alexandrmun. Chiţinău1950PSRMPR
Fizician, redactor şef-adjunct al ediţiei periodice “Omnibus” SRL, mun. Chişinău
9Semuhina Nataliamun. Chişinău1952MRR
Profesor de limba şi literatura rusă, directorul Liceului “Neciui Leviţki” mun. Chişinău
10Kotlearov Alexandrmun. Chişinău1955-
Fizician, profesor în fizică. Nu este angajat în cîmpul muncii
11Elizarov Alexeimun. Chişinău1953PSRMPR
Profesor de educaţie fizică, profesor de educaţie fizică ŞM rusă nr. 7 “Lev Tolstoi”, mun. Chişinău
12Conovalova Valentinamun. Chişinău1950MRR
Doctor în economie, colaborator ştiinţific superior, Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞ din RM, mun. Chişinău
13Mazur Eduardmun. Chişinău1935PSRMPR
Inginer, pensionar
14Cilichina Liudmilamun. Chişinău1941MRR
Doctor în biologie. Pensionară
15Bajenova Marinaor. Codru, mun. Chişinău1966PSRMPR
Profesor de muzică, manager al ÎI “Romexpres-Harcenco”, mun. Chişinău
16Ilescu Andreis. Bubuieci, mun. Chişinău1961-
Inginer constructor, inginer-constructor FSCR “Cristina MRS”, mun.Chişinău
17Şapovalov Borismun. Chişinău1958MRR
Doctor în filozofie, directorul Liceului teoretic “Petru cel Mare”, mun. Chişinău
18Martîneţ Alexandrmun. Chişinău1947PSRMPR
Tehnician, inginer categoria II, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, mun, Chişinău
19Cot Alexandrmun. Chişinău1988MRR
Student la anul 2, Universitatea Tehnică de Stat din RM, mun. Chişinău
20Iliev Tamaramun. Chişinău1952PSRMPR
Secretară, administrator, director al ÎI “Lacrima femeii-Iliev”, mun. Chişinău
21Lăcichin Maximmun. Chişinău1979MRR
Inginer-tehnolog în industria alimentară. Temporar neangajat în cîmpul muncii
22Danila Denisor. Vatra, mun. Chişinău1978-
Drept, jurist principal ÎCS “European Driunks Import Export” SA, mun. Chişinău
23Cubanchin Alexeimun. Chişinău1949PSRMPR
Inginer-economist, contabil “Energia” SRL, mun.Cnisinau
24Klimenko Tatianamun. Chişinău1981MRR
Jurist, director comercial al SC “APARATE EXACTE” SRL, mun. Chişinău
25Guraevschii Mihailmun. Chişinău1947PSRMPR
Specialist In ingineria electrofizică, director adjunct, Centrul Ştiinţifico-Tehnic de Expertiză “Moldtestenergo”, mun. Chişinău
26Zaru Andreimun. Chişinău1987MRR
Student la Universitatea Tehnică a RM mun. Chişinău
27Ciastina Alamun. Chişinău1965PSRMPR
Specialist în istorie, arhivist, Institutul de Succesiune Culturală al AŞ din RM, mun. Chişinău
28Evtodienco Vasilemun. Chişinău1935PSRMPR
Medic, cercetător ştiinţific coordonator, Centrul Naţional de Medicină Preventivă, mun. Chişinău
29Ceban Denismun. Chişinău1986MRR
Director-adjunct “MICROCIP” SRL, mun. Chişinău
30Cainareanu Ioanaor. Cricova, mun. Chişinău1941-
Profesor de fizică şi matematică, pensionară
31Tiscenco Dmitrtimun. Chişinău1986MRR
Director “MICROCIP” SRL, mun. Chişinău
32Paciuaşvili Nicolaimun. Chişinău1940PSRMPR
Radioinginer, pensionar.
33Ovcarenco Alexandrmun. Chişinău1971PSRMPR
Specialist în bănci şi burse, şofer “Savoarea Gustului” SRL, mun. Chişinău
34Cunev Alexandrmun. Chişinău1985MRR
Student la Universitatea de Stat din Moldova, mun. Chişinău