Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriLocale2011Documente CEC

Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor locale generale din 5 iunie 2011

Aprobat prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr.16 din 5 aprilie 2011

Nr. d/oTermen de realizareReferinţeAcţiuneaResponsabili
15 aprilie 2011Aducerea la cunoştinţă publică a listei partidelor şi organizaţiilor social-politice care au dreptul de a participa la alegeri, în baza datelor prezentate de Ministerul Justiţiei (art. 26 alin. (1) lit. d))Direcţia management alegeri
IDegrevarea, susţinerea financiară a desfăşurării alegerilor
25 aprilie 2011Degrevarea de atribuţiile de serviciu de la locul de muncă permanent a membrilor care nu activează permanent în CEC (art. 21 alin. (1))Direcţia juridică şi relaţii cu publicul
38 aprilie 2011Aprobarea devizului de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor (art. 35)Direcţia financiară şi audit
4Pînă la 12 aprilie 2011, inclusivStabilirea numărului de membri ai organelor electorale care pot fi degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi termenul acestor degrevări (art. 26 alin. (1) lit. m), 32 alin. (4))Direcţia financiară şi audit
Secţia alegeri şi referendumuri
5Pînă la 12 aprilie 2011, inclusivAprobarea statelor de personal ale aparatelor de lucru ale consiliilor electorale de nivelul al doilea (art. 27 alin. (10), 32 alin. (6))Direcţia financiară şi audit
Secţia alegeri şi referendumuri
6Pînă la 15 aprilie 2011, inclusivStabilirea cuantumului creditului acordat concurenţilor electorali (art. 37 alin. (1))Direcţia financiară şi audit
7Pînă la 15 aprilie 2011, inclusivStabilirea plafonului mijloacelor financiare ce pot fi virate în fondul electoral al concurenţilor electorali (art. 38 alin. (2))Direcţia financiară şi audit
8Pînă la 19 aprilie 2011, inclusivDegrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent a membrilor consiliilor electorale de nivelul al doilea, la propunerea acestora (art. 26 alin.(1) lit. m), 32 alin. (4))Secţia alegeri şi referendumuri
9Pînă la 28 aprilie 2011, inclusivDegrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent a membrilor consiliilor electorale de nivelul întîi, la propunerea acestora (art. 28 lit. i), 32 alin. (4))Consiliile electorale de circumscripţie de nivelul al doilea
10Pînă la 13 mai 2011, inclusivDegrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent a unor membri ai birourilor electorale, la propunerea acestora (art. 28 lit. i)Consiliile electorale de circumscripţie de nivelul al doilea
11După înregistrarea concurenţilor electoraliConfirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) (art. 38 alin. (3))Secţia alegeri şi referendumuri
Concurenţii electorali
12O dată la două săptămîniDupă înregistrarea concurenţilor electoraliPrezentarea către organele electorale respective a rapoartelor financiare care vor conţine informaţii referitoare la venituri şi cheltuieli conform destinaţiei (art.38 alin. (8))Concurenţii electorali
Pînă la 2 iunie 2011, inclusivSăptămînal
Cu două zile înainte de alegeri
Întocmirea de către organele electorale a rapoartelor, care vor cuprinde toate informaţiile de care dispune în privinţa volumului şi surselor mijloacelor primite de concurenţii electorali (art. 38 alin. (10))Consiliile electorale de circumscripţie respective
Direcţia financiară şi audit
Cu două zile înainte de alegeriPrezentarea la CEC a hotărîrilor consiliilor electorale de circumscripţie cu privire la aprobarea rapoartelor financiare de totalizare privind veniturile şi cheltuielile concurenţilor electorali
13Săptămînal după începutul campaniei electoraleDeclararea în presă a mijloacelor financiare, a altor forme de susţinere materială a activităţii concurenţilor electorali la alegeri (art. 38 alin. 1) lit. a))Consiliile electorale de circumscripţie respective
IIElaborarea actelor normative
14După necesitateAducerea în concordanţă a regulamentelor şi instrucţiunilor CEC cu modificările intervenite în legislaţia electorală şi cea conexă acesteia
Elaborarea şi aprobarea, după necesitate, a unor regulamente şi instrucţiuni noi
Direcţia juridică şi relaţii cu publicul
Direcţia management alegeri
Direcţia financiară şi audit
IIIElaborarea şi distribuirea documentaţiei electorale
15Începînd cu 5 aprilie 2011Aprobarea modelelor de documente:
  • liste de subscripţie (art. 42);
  • legitimaţii, ecusoane, bristoale, invitaţii la votare, certificate pentru drept de vot (art. 27, 45, 55 alin. (3), 135 alin. (5));
  • liste electorale (art. 26 alin. (1), lit. f));
  • documente de totalizare (art. 26 alin. (1), lit. f), 56 alin. (7), 58 şi 59)
Secţia alegeri şi referendumuri
1610-15 aprilieÎn urma aprobării modelelor de documenteTipărirea documentelor electorale
Distribuirea lor şi altor materiale electorale consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul al doilea
Direcţia management alegeri
IVListele electorale
17Pînă la 15 mai 2011, inclusivÎntocmirea listelor electorale în două exemplare (art. 39)APL Direcţia informatizare
1815 mai 2011Cel tîrziu cu 20 zile înainte de ziua alegerilorPrezentarea listelor electorale, semnate de primar, birourilor electorale (art. 39)APL
Secţia alegeri şi referendumuri
15 mai 2011Cu 20 de zile înainte de ziua alegerilorPunerea la dispoziţia publicului a listelor electorale în localurile secţiilor de votare (art. 40)Birourile electorale ale secţiilor de votare
19Pînă la 4 iunie 2011, inclusivCel tîrziu în ziua precedentă zilei alegerilorVerificarea corectitudinii întocmirii listelor electorale şi actualizarea acestora (art. 39, 40)Birourile electorale ale secţiilor de votare
Alegătorii
VConstituirea circumscripţiilor electorale, secţiilor de votare şi organelor electorale
20Pînă la 10 aprilie 2011, inclusivCu cel puţin 55 de zile înainte de alegeriConstituirea circumscripţiilor electorale de nivelul al doilea (art. 27 alin. (1))Secţia alegeri şi referendumuri
21Pînă la 8 aprilie 2011, inclusivPrezentarea candidaturilor la CEC pentru constituirea consiliilor electorale de nivelul al doilea (art. 27 alin. (4), (5))Partidele reprezentate în Parlament
Pînă la 11 aprilie 2011, inclusivJudecătoriile/ Curtea de apel, consiliile locale de nivelul al doilea/ Adunarea Populară a Găgăuziei
CEC
22Pînă la 15 aprilie 2011, inclusivCu cel puţin 50 de zile înainte de alegeriConstituirea consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul al doilea (art. 27)Secţia alegeri şi referendumuri
23În decursul a 3 zile de la data constituirii consiliuluiAlegerea prin vot secret a preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului consiliului electoral de nivelul al doilea Comunicarea imediată la CEC a rezultatelor acestor alegeri (art. 27 alin. (7))Consiliile electorale de circumscripţie de nivelul al doilea
Secţia alegeri şi referendumuri
24În decursul a 4 zile de la data constituirii consiliuluiAducerea la cunoştinţă publică a componenţei şi sediului consiliului electoral de circumscripţie de nivelul al doilea, a modului de contactare pentru relaţii (art. 27 alin. (8))Consiliile electorale de circumscripţie de nivelul al doilea
Secţia alegeri şi referendumuri
25Pînă la 20 aprilie 2011, inclusivCu cel puţin 45 de zile înainte de ziua alegerilorConstituirea circumscripţiilor electorale de nivelul întîi (art. 120 (alin. 1))Consiliile electorale de circumscripţie de nivelul al doilea
Secţia alegeri şi referendumuri
26Pînă la 18 aprilie 2011, inclusivPrezentarea candidaturilor la consiliile electorale de nivelul al doilea pentru constituirea consiliilor electorale de nivelul întîi (art. 27 alin. (2), (3) şi (5) art. 120)Partidele reprezentate în Parlament
Pînă la 21 aprilie 2011, inclusivConsiliile locale de nivelul întîi CEC
27Pînă la 25 aprilie 2011, inclusivCu cel puţin 40 de zile înainte de ziua alegerilorConstituirea consiliilor electorale de nivelul întîi (art. 27, 120 (alin. 2))Consiliile electorale de circumscripţie de nivelul al doilea
Secţia alegeri şi referendumuri
28În decurs de 3 zile de la data constituirii consiliuluiAlegerea prin vot secret a preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului consiliului electoral de de nivelul întîi
Comunicarea imediată consiliului electoral de nivelul al doilea a rezultatelor acestor alegeri (art. 27 alin. (7))
Consiliile electorale de circumscripţie de nivelurile întîi şi al doilea
29În decursul a 4 zile de la data constituirii consiliuluiAducerea la cunoştinţă publică a componenţei şi sediului consiliului electoral de nivelul întîi, a modului de contactare pentru relaţii (art. 27 alin. (8))Consiliile electorale de circumscripţie de nivelurile întîi şi al doilea
30Pînă la 30 aprilie 2011, inclusivCu cel puţin 35 de zile înainte de data alegerilorConstituirea secţiilor de votare (art. 29)Consiliile electorale de circumscripţie de nivelul al doilea
Secţia alegeri şi referendu-muri
31Îndată după constituirePrezentarea la CEC a hotărîrii privind constituirea secţiilor de votare pe suport de hîrtie şi în variantă electronicăConsiliile electorale de circumscripţie de nivelul al doilea
32Îndată după prezentarea hotărîrilorPlasarea pe site-ul oficial al CEC a informaţiei privind sediile secţiilor de votare şi modul de contactare pentru relaţiiDirecţia informatizare
33Pînă la 3 mai 2011, inclusivPrezentarea candidaturilor la consiliile electorale de nivelul al doilea pentru constituirea birourilor electorale (art. 29 alin. (11), art. 120)Partidele reprezentate în Parlament
Pînă la 6 mai 2011, inclusivConsiliile locale de nivelul întîi
CEC
34Pînă la 10 mai 2011, inclusivCu cel puţin 25 de zile înainte de ziua alegerilorConstituirea birourilor electorale ale secţiilor de votare (art. 29 alin. (10), art. 120)Consiliile electorale de circumscripţie de nivelul al doilea
Secţia alegeri şi referendumuri
35În decursul a 2 zile de la data constituiriiAlegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului biroului electoral
Comunicarea imediată a rezultatelor acestor alegeri consiliului electoral de nivelul al doilea (art. 29 alin. (12))
Birourile electorale ale secţiilor de votare
Consiliile electorale de circumscripţie de nivelul al doilea
36Îndată după alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului birouluiAducerea la cunoştinţă publică a componenţei şi sediului biroului electoral, a modului de contactare pentru relaţii (art. 29 alin. (12))Birourile electorale ale secţiilor de votare
Consiliile electorale de circumscripţie de nivelul al doilea
3722 mai – 4 iunie 2011, inclusivÎncepînd cu 2 săptămîni înainte de ziua votării şi pînă la ora 18.00 a zilei precedente votăriiPrimirea cererilor şi întocmirea listei alegătorilor care vor vota la locul aflării (art. 55 alin. (4))Birourile electorale ale secţiilor de votare
Consiliile electorale de circumscripţie de nivelul al doilea
VIAsigurarea cu mijloace tehnico-materiale
38În termen de 3 zile de la data începerii perioadei electoraleStabilirea minimului de locuri de afişaj electoral şi a minimului de localuri pentru desfăşurarea întîlnirilor cu alegătorii
Afişarea imediată şi aducerea la cunoştinţă publică a deciziilor (dispoziţiilor) respective (art. 47 alin. (7))
APL
39După constituirea consiliilor şi birourilor electoraleAsigurarea de sprijin consiliilor şi birourilor electorale (art. 22 lit. g), 29 alin. (2), 31 alin. (1), 35 alin. (6), 52 alin. (4)APL
Întreprinderile, instituţiile, etc.
VIIOrganizarea şi desfăşurarea seminarelor
4012 aprilie 2011Seminar republican cu participarea secretarilor consiliilor raionale şi municipal, preturilor municipiului Chişinău şi reprezentanţi ai Comitetului Executiv al UTA GăgăuziaCEC
4120-21 aprilie 2011Seminar republican cu participarea preşedinţilor şi secretarilor al consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul al doilea (art. 26 alin. (1) lit. k))CEC
4220-21 aprilie 2011Seminar republican cu participarea contabililor-şefi angajaţi în aparatul consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul al doileaCEC
43Pînă la 27 aprilie 2011Seminar cu participarea operatorilor angajaţi în aparatul consiliilor electorale de nivelul al doileaCEC
44Pînă la 10 mai 2011(conform unui grafic special)Seminare raionale cu participarea preşedinţilor şi secretarilor consiliilor electorale de nivelul întîi (art. 26 alin. (1) lit. k))Consiliile electorale de nivelul al doilea CEC
45Pînă la 20 mai 2011(conform unui grafic special)Seminar cu participarea preşedinţilor şi secretarilor birourilor electorale ale secţiilor de votare (art. 26 alin. (1) lit. k))Consiliile electorale de nivelul al doilea
VIIIDesemnarea şi înregistrarea candidaţilor
46Pînă la 5 mai 2011, inclusivDupă constituirea circumscripţiilor şi consiliilor electorale şi cel tîrziu cu 30 de zile înainte de ziua alegerilorDesemnarea candidaţilor (art. 41, 120)Partidele
Organizaţiile social-politice
Candidaţii independenţi
În decurs de 15 zile de la începerea perioadei electoraleÎn cazul cînd blocurile electorale s-au constituit pînă la începerea perioadei electoraleBlocurile electorale
În decurs de 15 zile de la data constituirii blocurilor electoraleÎn cazul cînd blocurile electorale s-au constituit după începerea perioadei electorale
47După constituirea circumscripţiilor şi consiliilor electoraleEliberarea listelor de subscripţie în susţinerea candidaţilor independenţi (art. 42)Consiliile electorale de circumscripţie respective
48Pînă la 5 mai 2011, inclusivCel mai tîrziu cu 30 zile înainte de ziua alegerilorDepunerea documentelor la consiliile electorale de nivelurile al doilea şi întîi pentru înregistrarea candidaţilor (art. 42, 44 alin. (1) şi (2), 124, 125, 126, 127)Partidele
Organizaţiile social-politice
Blocurile electorale
Candidaţii independenţi
49Pînă la 6 mai 2011, inclusiv, ora 09.00La ora 17.00 a zilei în care doi sau mai mulţi candidaţi au depus actele spre înregistrareTragerea la sorţi în vederea determinării ordinii de înscriere în buletinul de vot a candidaţilor (art. 48 alin. (3))Consiliile electorale de circumscripţie respective
Secţia alegeri şi referendumuri
50Pînă la 9 mai 2011, inclusivÎn termen de 5 zile de la data primirii listelorVerificarea listelor de subscripţie (art. 43, 127)Consiliile electorale de circumscripţie respective
Secţia alegeri şi referendumuri
51Pînă la 11 mai 2011, inclusivÎn decursul a 7 zile de la data primirii actelorÎnregistrarea candidaţilor la funcţia de consilier în consiliul local şi de primar (art. 44 alin. (3), 125)Consiliile electorale de circumscripţie respective
52O dată la 2 zilePrezentarea informaţiei privind înregistrarea candidaţilor consiliului electoral de nivelul doiConsiliile electorale de circumscripţie de nivelul întîi
53Pînă la 13 mai 2011, inclusivDupă înregistrarea candidaţilorPublicarea listei integrale a candidaţilor înregistraţi şi transmiterea acesteia către fiecare secţie de votare (art. 44 alin. (6), (7))Consiliile electorale de circumscripţie respective
54Pînă la 28 mai 2011, inclusivNu mai tîrziu de 7 zile pînă la ziua alegerilorModificarea listelor de candidaţi (retragerea candidaturii, întregii liste, înlocuirea unui candidat, schimbarea locului de ordine) (art. 46 alin. (6), 126)Concurenţii electorali
Consiliile electorale de circumscripţie respective
55În termen de 3 zile de la data înregistrăriiEliberarea legitimaţiilor candidaţilor înregistraţi (art. 44 alin. (5))Consiliile electorale de circumscripţie respective
56În termen de 3 zile de la depunerea documentelorConfirmarea reprezentanţilor cu drept de vot consultativ ai concurenţilor electorali în CEC, precum şi în organele electorale ierarhic inferioare (art. 15)Secţia alegeri şi referendumuri
Consiliile electorale de circumscripţie respective
57Pînă la începutul înregistrării candidaţilorStabilirea numărului de persoane de încredere ale concurenţilor electorali (art. 45 alin. (1))Consiliile electorale de circumscripţie respective
58Pînă la ziua precedentă alegerilorÎnregistrarea persoanelor de încredere ale concurenţilor electorali şi eliberarea legitimaţiilor (art. 45 alin. (3), (4))Consiliile electorale de circumscripţie respective
IXInformarea alegătorilor
59Pînă la 15 mai 2011, inclusivCel tîrziu cu 20 zile înainte de ziua alegerilorInformarea alegătorilor despre sediul secţiei de votare la care ei vor vota (art. 40 alin. (1))Birourile electorale ale secţiilor de votare
Consiliile electorale de circumscripţie de nivelul al doilea
60Pînă la 25 mai 2011, inclusivCel tîrziu cu 10 zile înainte de ziua alegerilorAducerea la cunoştinţa publică a timpului şi locului votării (art. 50)Birourile electorale ale secţiilor de votare
Consiliile electorale de circumscripţie de nivelul al doilea
61Pe parcursul perioadei electoraleInformarea alegătorilor prin spoturi/ postere/ comunicate de presă despre:
  • data alegerilor;
  • actele în baza cărora se permite votarea;
  • verificarea listelor electorale;
  • procedura votării etc.
Secţia educaţie civică, training-uri şi secretariat CEC
XMonitorizarea alegerilor şi reflectarea lor în mijloacele de informare în masă
62Pînă la 30 mai 2011, inclusivCu 5 zile înainte de ziua alegerilorAcreditarea observatorilor internaţionali, înregistrarea interpreţilor (art. 63 alin. (3))Secţia educaţie civică, training-uri şi secretariat CEC
Acreditarea observatorilor naţionali (art. 63 alin. (4))Secţia educaţie civică, training-uri şi secretariat CEC
Consiliile electorale de circumscripţie de nivelul al doilea
Acreditarea observatorilor naţionali în secţiile de votare (art. 63 alin. (1) şi (4))Consiliile electorale de circumscripţie de nivelul al doilea
63Pînă la 8 aprilie 2011În prima săptămînă a perioadei electoraleAprobarea Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale în mijloacele de informare în masă (art. 64¹ alin. (1))CEC
64Pînă la 15 aprilie 2011În primele 7 zile de la aprobarea Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale în mijloacele de informare în masăDepunerea la CCA a declaraţiilor privind politica editorială a radiodifuzorilor în campania electorală (art.64¹ alin. 2))Radiodifuzorii naţionali şi regionali/locali
65SăptămînalPrezentarea către CCA a informaţiei despre volumul de emisie electorală în ziua precedentă alegerilorRadiodifuzorii naţionali şi regionali/locali
66O dată la două săptămîniPrezentarea către CEC a rapoartelor de monitorizare a modului de reflectare a campaniei electorale de către radiodifuzorii naţionali (art.64¹ alin. 12))Secţia educaţie civică, training-uri CCA
67Cu 2 zile înaintea alegerilorPrezentarea către CEC a raportului de totalizare asupra monitorizării mass-media în campania electorală (art.64¹ alin. 12))Secţia educaţie civică, training-uri CCA
XIBuletinele de vot
68Pînă la 22 aprilie 2011, inclusivAprobarea modelelor buletinelor de vot (art. 48 alin. (1), 130)Secţia alegeri şi referendumuri
69Pînă la 13 mai 2011, inclusivAdoptarea hotărîrilor privind aprobarea textelor buletinelor de vot pentru alegerea primarilor şi a consiliilor locale şi a tirajului buletinelor de vot (art. 48 alin. (1), 130)Consiliile electorale de circumscripţie respective
Birourile electorale ale secţiilor de votare
Secţia alegeri şi referendumuri
70Pînă la 16 mai 2011, inclusivPrezentarea la CEC a hotărîrilor privind aprobarea textelor şi tirajului buletinelor de votConsiliile electorale de circumscripţie de nivelul al doilea
Secţia alegeri şi referendumuri
7116-25 maiRedactarea buletinelor de vot, pregătirea acestora pentru tipărireCEC
72Începînd cu 20 mai şi pînă la 1 iunie 2011, inclusivCel tîrziu cu 3 zile înainte de ziua alegerilorTipărirea buletinelor de vot (art. 49 alin. (2), 130)Secţia alegeri şi referendumuri
73Pînă la 2 iunie 2011, inclusivDistribuirea buletinelor de vot consiliilor electorale de nivelul al doilea (art. 49 alin.(3))Secţia alegeri şi referendumuri
74În ajunul alegerilorRemiterea buletinelor de vot birourilor electorale (art. 49 alin. (3), 130)Consiliile electorale de circumscripţie de nivelul întîi
XIIVotarea
755 iunie 2011Ziua alegerilorEfectuarea votării de la 7.00 pînă la 21.00 (art. 50, 131)
Prezentarea pînă la ora 15.00 în ziua votării a cererilor privind votarea la locul aflării împreună cu certificatul medical (art. 55 alin. (4))
Birourile electorale ale secţiilor de votare
Consiliile electorale de circumscripţie de nivelurile întîi şi al doilea CEC
76La ora 7.00Pînă la începerea votăriiVerificarea pregătirii secţiei de votare şi întocmirea procesului-verbal privind pregătirea acesteia pentru votare (art. 55 alin. (1), 131)Birourile electorale ale secţiilor de votare
Consiliile electorale de circumscripţie de nivelurile întîi şi al doilea
77La ora 7.15Transmiterea la consiliile electorale de nivelul al doilea prin intermediul reţelei telefonice a informaţiei privind deschiderea secţiilor de votare şi numărul de alegătoriBirourile electorale ale secţiilor de votare
Consiliile electorale de circumscripţie de nivelul întîi
78La ora 7.30Transmiterea la CEC a informaţiei privind deschiderea secţiilor de votare şi numărul de alegătoriConsiliile electorale de circumscripţie de nivelul al doilea
Secţia alegeri şi referendumuri
79Conform Instrucţiunii privind procesul de transmitere şi colectare a informaţiilor electorale la organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare şi locale generaleTransmiterea la consiliile electorale de nivelul al doilea a informaţiei privind desfăşurarea votăriiBirourile electorale ale secţiilor de votare Consiliile electorale de circumscripţie de nivelul întîi
Transmiterea la CEC prin poşta electronică a informaţiei privind mersul votăriiConsiliile electorale de circumscripţie de nivelul al doilea
80Sistematic pe parcursul zileiInformarea publicului privind participarea alegătorilor la votareDirecţia informatizare CEC
XIIINumărarea voturilor şi totalizarea rezultatelor alegerilor
81Nu mai tîrziu de 18 ore după anunţarea închiderii secţiei de votareÎntocmirea formularului special pentru numărarea voturilor, procesului-verbal privind rezultatele numărării voturilor şi a raportului
Afişarea imediată a procesului-verbal privind rezultatele numărării voturilor la intrarea în secţia de votare
Prezentarea documentelor şi materialelor electorale consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul întîi (art. 56, 58, 62, 132)
Birourile electorale ale secţiilor de votare
Consiliile electorale de circumscripţie de nivelul întîi
82După primirea documentelor de la birourile electoraleÎntocmirea procesului-verbal privind totalizarea rezultatelor votării pe circumscripţie şi a raportului
Afişarea procesului-verbal privind totalizarea rezultatelor votării la intrarea în sediul consiliului electoral
Prezentarea documentelor şi materialelor electorale consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul al doilea (art. 59, 62, 132)
Consiliile electorale de circumscripţie de nivelurile întîi şi al doilea
Secţia alegeri şi referendumuri
83În termen de 48 de ore după închiderea secţiilor de votareÎntocmirea procesului-verbal privind totalizarea rezultatelor votării pe circumscripţie şi a raportului
Afişarea procesului-verbal privind totalizarea rezultatelor votării la intrarea în sediul consiliului electoral
Prezentarea la CEC a documentelor şi materialelor electorale (art. 59 alin. (4), 62)
Consiliile electorale de circumscripţie de nivelul al doilea
Secţia alegeri şi referendumuri
84După totalizarea rezultatelor votării pe circumscripţiePrezentarea la instanţele de judecată a documentelor electorale privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor (art. 62, 135 alin. (1))Consiliile electorale de circumscripţie de nivelul al doilea
Secţia alegeri şi referendumuri
85În termen de 5 zile de la prezentarea actelorÎntocmirea procesului-verbal privind totalizarea rezultatelor votării
Pregătirea raportului cu privire la rezultatele alegerilor (art. 60 alin. (1, 2))
CEC
86În termen de 2 săptămîni după alegeriEfectuarea votării repetate şi a turului doi de scrutin în anumite circumscripţii sau secţii de votare (art. 134 alin. (2), 136, 137, 138 alin. (1))CEC
87În termen de 20 de zile de la data validării mandatelor de consilierConvocarea primelor şedinţe ale consiliilor locale (Legea privind administraţia publică locală, art. 13, 42)CEC
Consiliile electorale de circumscripţie de nivelul al doilea
88Într-un termen cît mai scurt posibilPrezentarea Parlamentului a raportului privind gestionarea mijloacelor financiare alocate împreună cu avizul Curţii de Conturi (art. 35 alin. (3))Direcţia financiară şi audit CEC
89Eliberarea legitimaţiilor consilierilor şi primarilor aleşi (art. 135 alin. (5))CEC
Consiliile electorale de circumscripţie de nivelul al doilea