Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriLocale2011DeclaraţiiPLDM

Bălţenilor — o viaţă decentă, stabilitate şi bunăstare

|versiune pentru tipar| PLDM, 10 mai 2011

Programul electoral al candidatului la funcţia de primar al municipiului Bălţi Vladimir Tonciuc şi al echipei PLDM a fost realizat de un grup de experţi şi vizează cele mai importante probleme ale oraşului.

Cele mai importante direcţii de activitatea de după alegeri a echipei PLDM în conducerea municipiului vor fi:

1. Admninistraţie publică eficientă

Depolitizarea, angajarea specialiştilor de înaltă calificare în bază de concurs, eliminarea corupţiei în organele executive — aceşti factori stau la baza guvernării locale eficiente.

2. Economiei municipiului — o dezvoltare dinamică şi eficientă

Toate capacităţile de producţie create de bălţeni, ar trebui să fie utilizate pentru crearea şi amplasarea întreprinderilor particulare, parcurilor tehnologice şi incubatoarelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii. Prin extinderea zonei economice libere, reducerea impozitelor, sporirea accesului la reţelele energetice municipale, simplificarea sistemului de înregistrare a unei noi întreprinderi — vom majora locurile de muncă, vom ridica nivelul de trai, vom lichida şomajul.

3. Vom efectua reforme în organele de menţinere a ordinii publice, vom asigura securitatea bălţenilor, vom lichida criminalitatea şi corupţia.

În strânsă cooperare cu societatea vom desfăşura o luptă necontenită cu alcoolismul, dependenţa de droguri, vagabondajul şi parazitismul.

4. Servicii gospodăreşti mai calitative — costuri mai mici

Vom renova infrastructura transportului, vom reduce tarifele la călătoriile în transportul municipal. Vom renova fondul locativ, reţelele comunale, drumurile, podurile, teritoriile din cartiere, drumurile de acces şi parcările. Vom echipa 60 terenuri de joaca pentru copii lângă blocurile locative. Vom construi o uzină de prelucrare a deşeurilor solide.

5. Asistenţă medicală accesibilă, eficientă şi raţională pentru fiecare bălţean

Astăzi doar o parte din pacienţi sunt satisfăcuţi de calitatea asistenţei medicale. Cozi lungi, indiferenţa, extorcarea de bani de la pacienţi — o imagine frecvent întîlnită la moment. Vom schimba radical situaţia prin creşterea responsabilităţii şi calităţii serviciilor medicale. Vom finisa construcţia clădirii “B”, în care vor fi transferate Secţia Naştere şi altele. Vom procura echipamente moderne de diagnostic, inclusiv un tomograf computerizat nou.

6. Crearea unui sistem de suport şi asistenţă pentru păturile social vulnerabile va deveni o temă prioritară a activităţilor noastre

Vom elabora un program prin intermediul căruia vom obţine cu adevărat reducerea sărăciei, inegalităţii şi nedreptăţii în societate.

Vom susţine şi ajuta persoanele cu venituri mici şi nevoi speciale. Vom realiza un control permanent a implementării sistemului de asistenţă socială, vom asigura un trai decent veteranilor, invalizilor, persoanelor în etate, participanţilor în cel de-al doilea război mondial, ai conflictelor armate din Afganistan şi Transnistria, participanţilor la lichidarea catastrofei de la Cernobâl, acordând o atenţie deosebită asigurării acestora şi ofiţerilor Brigăzii de Infanterie Motorizată din Bălţi cu locuinţe.

7. Educaţia — temelia viitorului statului şi municipiului nostru

Vom crea condiţii decente pentru creşterea şi educarea copiilor în toate instituţiile preşcolare. Salariile pedagogilor şi educatorilor trebuie să fie egale cu cele medii pe economie. Vom forma clase computerizate, vom crea un sistem de predare informaţional-tehnologică în conformitate cu cerinţele moderne. Vom ajuta copiii orfani şi cei rămaşi fără tutelă să obţină studiile necesare. Vom asigura instruirea specialiştilor în şcolile profesionale şi colegii la un nivel înalt, necesar pentru încadra specialiştii în economia naţională. Nivelul instruirii în instituţiile universitare trebuie să corespundă standardelor mondiale. Vom oferi locuri de muncă pentru tinerii specialişti.

8. Tinerii au dreptul să participe activ la guvernarea municipiului

Vom elabora programul municipal “Tinerii bălţeni 2011–2015”, incluzînd soluţionarea problemele pe etape: ocuparea forţei de muncă, susţinerea tinerilor întreprinzători pentru iniţierea afaceri proprii (inclusiv granturi din bugetul local), acordarea asistenţei sociale tinerilor, consolidarea bazei tehnico-materiale de agrement, sportului în masă, turismului. Lângă clădirea Universităţii de Stat “Alecu Russo”, la intersecţia străzilor Puşkin şi Indepenedenţei, vom construi un complex sportiv şi de divertisment cu bazin şi patinoar.

9. Sportul — garanţia sănătăţii şi bunei dispoziţii a bălţenilor

Este necesar să păstrăm şi să dezvoltăm diverse tipuri de sport: fotbal, volei, handbal, baschet, haltere, box, lupte, atletism, şah, prin intermediul cărora sportivii noştri bălţeni s-au manifestat nu doar la nivelul republican, dar şi pe arena mondială. Dacă ne veţi oferi susţinerea necesară, atunci în doi ani vom renova toate instituţiile sportive, vom construi două terenuri de fotbal.

10. Dragostea de patrie şi respectul faţă de oameni vor consolida statul şi vor transforma Republica Moldova într-un stat european

Sprijinul şi dezvoltarea culturii multinaţionale a municipiului nostru este temelia liniştii şi prosperităţii societăţii. În municipiu locuiesc circa şaizeci de naţionalităţi. Vom face totul pentru ca bălţenii să se simtă confortabil, să înveţe limba lor maternă, să-şi păstreze cultura, obiceiurile şi tradiţiile. Vom respecta toate confesiunile religioase permise de lege şi slujitorii acestora. Vom stabili relaţii de colaborare eficientă cu toate organizaţiile neguvernamentale. Vom menţine statutul limbii ruse ca limbă de comunicare interetnică, reflectată în legislaţia Republicii Moldova. Totodată, vom crea oportunităţi reale pentru studierea calitativă a limbii de stat, care va permite depăşirea divirgenţelor existente în societatea noastră.

Îndemnăm toţi locuitorii municipiului Bălţi, care nu sunt indiferenţi faţă de soarta oraşului natal, să sprijine programul electoral al organizaţiei teritoriale a Partidului Liberal Democrat la alegerile primarului de Bălţi şi consilierilor propuşi pentru Consiliul Municipal. Mizăm pe încrederea si susţinerea DVS. Doar împreună, prin munca persistentă de zi cu zi, vom fi capabili să construim un municipiu prospers şi o viată decentă.

Vladimir Tonciuc: Am demonstrat că pot fi un primar bun!

M-am născut la 10 martie 1952 în comuna Iabloana, Glodeni, într-o familie ucraineană de plugari. Sunt căsătorit, am două fiice şi doi nepoţi.

Studiile gimnaziale le-am făcut în satul natal, după care, în anul 1967, am intrat la Colegiul agricol din Ţaul, ulterior mi-am continuat studiile la Institutul Politehnic din Odesa, facultatea mecanica şi tehnologia de construcţie a maşinelor.

După absolvire, m-am angajat în calitate de inginer-tehnolog la uzina “Lenin” (în prezent SA “Răut”, Bălţi), unde am lucrat pînă în 1983.

În anul 1983 am fost desemnat în funcţie de director al uzinei experimentale a utilajului, care aparţinea Ministerului gospodăriei comunale.

În 1984 prin ordinul Ministerului am fost numit director al Combinatului materiale de construcţii, din mun.Bălţi, la care am activat pînă în anul 1990.

În vara aceluiaşi an am fost ales în funcţie de primar al oraşului Bălţi. În această funcţie m-am aflat timp de 5 ani. Fiind primar al oraşului am realizat multe proiecte ce ţineau de dezvoltarea oraşului în diferite domenii, spre exemplu: construcţia spitalului municipal, teatrului naţional “Vasile Alecsandri”, clădirea liceului “Vasile Alecsandri” (fosta şcoală nr.20), cîteva grădiniţe pentru copii, Centrul comercial din cartierul Dacia.

Am procurat pentru oraş zece troleibuze noi şi am oferit cetăţenilor circa 250 mii metri pătraţi spaţiu locativ. Pentru tineretul oraşului am construit bazinul de înot de pe bulevardul Victoriei şi şcoala sportivă de fotbal din cartierul Dacia.

Sursa: www.comunicate.md