Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriLocale2011

Legislaţie şi reglementări relevante

Constituţia Republicii Moldova (extras) cu modificările introduse prin Legea Nr. 344-XV din 25.07.2003

Codul electoral al Republicii Moldova cu modificările introduse prin Legea Nr. 64-XIX din 01.04.2011

Legea privind administraţia publică locală cu modificările introduse prin Legea Nr. 239-XVIII din 24.09.2010

Legea privind statutul alesului local cu modificările introduse prin Legea Nr. 93-XVIII din 04.12.2009

Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova cu modificările introduse prin Legea Nr. 41-XIX din 17.03.2011

Legea privind finanţele publice locale cu modificările introduse prin Legea Nr. 48-XIX din 26.03.2011

Legea privind dezvoltarea regională cu modificările introduse prin Legea Nr. 108-XVIII din 17.12.2009

Legea privind descentralizarea administrativă cu modificările introduse prin Legea Nr. 181-XVIII din 15.07.2010

Codul contravenţional (extras) cu modificările introduse prin Legea Nr. 216 din 17.09.2010

Codul penal al Republicii Moldova (extras) cu modificările introduse prin Legea Nr. 216 din 17.09.2010

Carta europeană a autonomiei locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985

Codul bunelor practici în materie electorală adoptat de Comisia de la Veneţia a CE, 18–19 octombrie 2002

Convenţia privind standardele alegerilor democratice, drepturilor şi libertăţilor electorale în statele membre ale Comunităţii Statelor IndependenteRU ratificată prin Legea Nr. 267-XV din 16.07.2004