Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriLocale2011Concurenţi electoraliPDM

Lista candidaţilor la funcţia de consilier în Consiliul municipal Chişinău pentru alegerile locale 2011 din partea Partidului Democrat din Moldova

|versiune pentru tipar|
Lista modificată conform hotărîrii CECC nr. 161 din 30 mai 2011

Nr.Numele, prenumeleDomiciliulAnul naşteriiApartenenţa politică
1Buliga ValentinaBuliga Valentinamun. Chişinău1961PDM
medic-farmacist, ministru, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei
2Guznac ValentinGuznac Valentinmun. Chişinău1961PDM
inginer-mecanic, jurist
3Beleacova ElenaBeleacova Elenamun. Chişinău1958PDM
economist, director general, Biroul Relaţii Interetnice
4Grivenco Vladlenmun. Chişinău1980PDM
jurist, director general, “Alpitacom” S.R.L.
5Glavan RuxandaGlavan Ruxandamun. Chişinău1980PDM
medic, director, “GLAVIRUX” S.R.L.
6Oboroc LiviuOboroc Liviuor. Vatra, mun. Chişinău1980PDM
politolog, manager, Reprezentanţa Permanentă “MoreBooks! Publishing”, GmbH
7Nedelea Veaceslavmun. Chişinău1964PDM
jurist, “Moldtelecom” S.A.
8Mămăligă Ionmun. Chişinău1957PDM
director, Agenţia de transport “Microbus”
9Ababii Olegmun. Chişinău1962PDM
psihopedagog, director general, Complexul-Pilot de Pedagogie Curativă “Orfeu”
10Filip Gheorghemun. Chişinău1953PDM
inginer, director, “CrisMax” S.A.
11Veveriţă Valentinamun. Chişinău1955PDM
economist, şef de direcţie, Ministerul Economiei
12Guriţenco VladimirGuriţenco Vladimirmun. Chişinău1954PDM
inginer, pretor, sectorul Botanica, mun. Chişinău
13Covalenco Alexandrumun. Chişinău1958PDM
medic, director general, “Interactiv” S.A.
14Chiceva Tatianamun. Chişinău1957PDM
jurist, director, Centrul de caritate “Geoncoronitate”
15Petrea Gheorghemun. Chişinău1952PDM
inginer, “Termocom” S.A.
16Usturoi Igormun. Chişinău1985PDM
politolog, consultant, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei
17Moroşan Ionmun. Chişinău1972PDM
jurist, şef de catedră, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
18Coţaga Valeriumun. Chişinău1954PDM
pedagog, magistru în administraţia publică, Secretar executiv PDM
19Martînov Elenas. Truşeni, mun. Chişinău1967PDM
economist, Î.S. Centrul Resurselor Informaţionale de Stat “Registru”
20Spatari Eugenmun. Chişinău1985PDM
politolog-jurist, şef-adjunct, Direcţia Programe de Tineret, Ministerul Tineretului şi Sportului
21Golban Tatianamun. Chişinău1977PDM
pedagog, profesoară, Liceul “Onisifor Ghibu”
22Jicul Galinamun. Chişinău1952PDM
pedagog, director, Liceul Teoretic “Onisifor Ghibu”
23Apostol Ionmun. Chişinău1969PDM
stomatolog, viceprimar, com. Truşeni, mun. Chişinău
24Dicusarî Dianamun. Chişinău1976PDM
regizor, manager în arte, director general, Centrul Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial
25Caşu Lilias. Stăuceni, mun. Chişinău1966PDM
mecanic-tehnician, temporar neangajată în cîmpul muncii
26Lîsîi Alexandrumun. Chişinău1985PDM
jurist, Î.S. Centrul Resurselor Informaţionale de Stat “Registru”
27Puică Dragoşmun. Chişinău1985PDM
jurist, temporar neangajat în cîmpul muncii
28Panfile Igormun. Chişinău1962-
militar, viceministru, Ministerul Apărării
29Curtean Borismun. Chişinău1960PDM
agronom, director general, S.C. “Petrivan Grup” S.R.L.
30Chitoroga Tatianamun. Chişinău1958PDM
arhitect, director, S.C. “Icin-consulting” S.R.L.
31Alcază Marianaor. Codru, mun. Chişinău1971PDM
inginer-tehnolog, director, atelierul de croitorie “Făuraş”
32Dragomir Ionmun. Chişinău1954PDM
specialist în administraţia publică, director-adjunct, “Marinirom” S.R.L.
33Bursuc Silviamun. Chişinău1968PDM
jurist, temporar neangajată în cîmpul muncii
34Tihon Romanor. Durleşti, mun. Chişinău1982PDM
jurist, specialist principal, Primăria municipiului Chişinău
35Potînga Octavianmun. Chişinău1972PDM
topograf, pro-decan, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
36Vasiliev Nonaor. Sîngera, mun. Chişinău1955PDM
specialist în administraţia publică, vice-preşedinte, Asociaţia ARIA
37Moldovan Veaceslavmun. Chişinău1986PDM
licenţiat în finanţe şi bănci
38Grosu Viorelmun. Chişinău1972PDM
economist, jurist, “Victal Moto” S.R.L.
39Coban Marinamun. Chişinău1953PDM
pedagog, pro-decan, Academia de Studii Economice din Moldova
40Ghilaş Sergiumun. Chişinău1983PDM
inginer-programist, specialist vînzări indirecte, “Moldtelecom” S.A.
41Coroi Dumitrumun. Chişinău1985PDM
manager, “Tutun CTC” S.A.
42Frunza Tudormun. Chişinău1951PDM
inginer, consilier-consultant, Institutul “Energoproiect”
43Satirovici Alexandrumun. Chişinău1973PDM
jurist, director, Î.S. Editura Didactică de Stat “Lumina”
44Sănduţa Nataliamun. Chişinău1970PDM
economist, director, magazinul “UNIC”
45Burakovski-Butnari Liliamun. Chişinău1978PDM
filolog, temporar neangajată în cîmpul muncii
46Popov Ionmun. Chişinău1964PDM
pedagog, specialist principal, Pretura sectorului Botanica, mun. Chişinău
47Bobeica Ioanamun. Chişinău1972PDM
jurist, antreprenor
48Dutca Petrumun. Chişinău1955PDM
medic, Î.S. “S.T.A”
49Gîrleanu Nataliamun. Chişinău1967PDM
gilolog, manager, “Analytique Moldpresa” S.R.L.
50Varzaru Veaceslavmun. Chişinău1984PDM
manager, temporar neagajat în cîmpul muncii
51Rusnac Victormun. Chişinău1956PDM
medic-stomatolog, lector universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “N.Testemiţanu”
52Nichiforciuc Eugeniumun. Chişinău1984PDM
medic, specialist în adminsitraţie publică, temporar neangajat în cîmpul muncii
53Şchiopu Constantins. Băcioi, mun. Chişinău1956PDM
pedagog, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
54Răducan Ghenadiemun. Chişinău1966PDM
inginer-electrician, director, “Gheta” S.R.L.