Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriLocale2015Documente CEC

Hotărîre cu privire la lista partidelor şi altor organizaţii social-politice care au dreptul de a participa la alegerile locale generale din 14 iunie 2015

|versiune pentru tipar| Chişinău, 10 aprilie 2015, Nr. 3250

Prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 54 din 3 aprilie 2015, a fost stabilită data de 14 iunie 2015 pentru desfăşurarea alegerilor locale generale. Ministerul Justiţiei, prin scrisoarea nr.05/3455 din 08 aprilie 2015, a prezentat Comisiei Electorale Centrale lista partidelor şi altor organizaţii social-politice potrivit datelor din Registrul Partidelor Politice la situaţia din 3 aprilie 2015.

În conformitate cu prevederile art. 18, 26 alin. (1) lit. d), 41 alin. (2) lit. a) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:

 1. Se dă publicităţii Lista partidelor şi altor organizaţii social-politice, înregistrate de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova pînă la stabilirea datei alegerilor, care, potrivit statutelor, au dreptul să participe la alegerile locale generale din 14 iunie 2015 (lista se anexează).
 2. Partidele şi alte organizaţii social-politice, după înregistrare în calitate de concurenţi electorali, vor prezenta Comisiei Electorale Centrale simbolurile electorale, în format electronic şi pe suport de hîrtie, pentru imprimare în buletinele de vot.
 3. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Lista partidelor şi altor organizaţii social-politice prezentată de către Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

 1. Partidul Democrat din Moldova
 2. Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
 3. Partidul Politic Partidul Agrar din Moldova
 4. Partidul Socialist din Moldova
 5. Partidul Legii şi Dreptăţii
 6. Partidul Popular Creştin Democrat
 7. Mişcarea Profesioniştilor “Speranţa — Надежда”
 8. Partidul Liberal
 9. Partidul Politic pentru Unirea Moldovei
 10. Partidul Social Democrat
 11. Mişcarea Social-Politică “Forţa Nouă”
 12. Partidul Politic “Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”
 13. Mişcarea Social-Politică Republicană “Ravnopravie”
 14. Pаrtidul Politic Partidul Verde Ecologist
 15. Partidul Politic Noua Opţiune Istorică
 16. Partidul Politic “Partidul Nostru”
 17. Partidul Republican din Moldova
 18. Partidul Muncii
 19. Partidul Politic Uniunea Centristă din Moldova
 20. Partidul European
 21. Partidul Politic “Partidul Popular Democrat din Moldova”
 22. Partidul “Moldova Unită — Eдиная Молдова”
 23. Partidul Conservator
 24. Partidul Naţional Liberal
 25. Partidul Mişcarea “Acţiunea Europeană”
 26. Partidul Politic “PENTRU NEAM ŞI ŢARĂ”
 27. Partidul Liberal Democrat din Moldova
 28. Mişcarea Social-Politică a Romilor din Republica Moldova
 29. Partidul “Patrioţii Moldovei”
 30. Partidul Politic “Casa Noastră — Moldova”
 31. Partidul Politic Mişcarea Populară Antimafie
 32. Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova
 33. Partidul Politic “Democraţia Acasă”
 34. Partidul Regiunilor din Moldova
 35. Partidul Popular Socialist din Moldova
 36. Partidul Acţiunea Democratică
 37. Partidul Politic Partidul “RENAŞTERE”
 38. Partidul Politic “Partidul Forţa Poporului”
 39. Partidul Politic “PARTIDUL LIBERAL REFORMATOR”
 40. Partidul Politic “PARTIDUL COMUNIST REFORMATOR DIN MOLDOVA”
 41. Partidul Politic “PATRIA”
 42. Partidul Politic “MIŞCAREA POPULARĂ PENTRU UNIUNEA VAMALĂ”
 43. Partidul Politic “Partidul Societăţii Progresiste”