Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriLocale2015Documente CEC

Hotărîre cu privire la înregistrarea Blocului electoral “Platforma Populară Europeană din Moldova — Iurie Leancă”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală

|versiune pentru tipar| Chişinău, 21 aprilie 2015, Nr. 3271

La 15 aprilie 2015 Consiliul Politic al Blocului electoral “Platforma Populară Europeană din Moldova — Iurie Leancă” a depus la Comisia Electorală documentele necesare înregistrării pentru participare la alegerile locale generale din 14 iunie 2015.

Blocul electoral “Platforma Populară Europeană din Moldova — Iurie Leancă” a fost constituit de către Partidul Acţiunea Democratică (procesul-verbal nr. 2 din 14 aprilie 2015 al şedinţei Consiliului Politic Naţional al Partidului Acţiunea Democratică), Partidul Politic “Democraţia Acasă” (procesul-verbal nr. 3 din 14 aprilie 2015 al şedinţei Consiliului Naţional al Partidului Politic “Democraţia Acasă”) şi Partidul Politic Partidul Liberal Reformator (procesul-verbal nr. 01/15 din 14 aprilie 2015 al şedinţei Consiliului Naţional Politic al Partidului Politic Partidul Liberal Reformator). În baza acordului de constituire, a fost format Consiliul Politic al blocului electoral, preşedinte al căruia a fost desemnat domnul Iurie Leancă, acesta fiind împuternicit să reprezinte formaţiunea în raport cu alte instituţii şi să semneze acte în numele acesteia, inclusiv demersurile de înregistrare a listelor de candidaţi şi candidaţilor în toate organele electorale.

La 15 aprilie 2015, în baza deciziilor organelor abilitate, conducătorii partidelor nominalizate şi preşedintele Consiliului Politic al blocului electoral au semnat Acordul de constituire a Blocului electoral “Platforma Populară Europeană din Moldova — Iurie Leancă” pentru a participa în comun la alegerile locale generale din 14 iunie 2015.

Blocul electoral “Platforma Populară Europeană din Moldova — Iurie Leancă” a înaintat Comisiei simbolul electoral pentru imprimare în buletinele de vot care reprezintă inscripţia “IURIE LEANCĂ” încadrată în centrul unui cerc format din 12 stele.

Conform prevederilor acordului de constituire a blocului electoral din 15 aprilie 2014, în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală a fost desemnat domnul Groza Iulian.

Materialele prezentate au fost verificate şi s-a constatat corespunderea lor prevederilor Codului electoral şi Instrucţiunii cu privire la particularităţile înregistrării blocurilor electorale pentru alegerile locale generale, aprobată prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3252 din 10 aprilie 2015.

În temeiul art. 15, art. 18, art. 41 alin. (2), art. 48 alin. (4) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la particularităţile înregistrării blocurilor electorale pentru alegerile locale generale, aprobată prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3252 din 10 aprilie 2015, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:

  1. Se înregistrează Blocul electoral “Platforma Populară Europeană din Moldova — Iurie Leancă” pentru participare la alegerile locale generale din 14 iunie 2015, constituit de către Partidul Acţiunea Democratică, Partidul Politic “Democraţia Acasă” şi Partidul Politic Partidul Liberal Reformator.
  2. Se înregistrează simbolul electoral al Blocului electoral “Platforma Populară Europeană din Moldova — Iurie Leancă” pentru imprimare în buletinele de vot la alegerile locale generale din 14 iunie 2015 care reprezintă inscripţia “IURIE LEANCĂ” încadrată în centrul unui cerc format din 12 stele.
  3. Consiliul Politic al Blocului electoral “Platforma Populară Europeană din Moldova — Iurie Leancă” va decide formarea şi modificarea listelor de candidaţi pentru funcţiile de primar şi de consilieri în consiliile locale, raionale şi municipale, desemnarea reprezentanţilor, observatorilor în organele electorale şi persoanelor de încredere ale concurentului electoral.
  4. Se confirmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală pentru perioada campaniei electorale domnul Groza Iulian.
  5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.