Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriLocale2015Documente CEC

Hotărîre cu privire la înregistrarea Blocului electoral “Lista Poporului” şi a simbolului electoral

|versiune pentru tipar| Chişinău, 30 aprilie 2015, Nr. 3340

La 28 aprilie 2015 Consiliul Blocului electoral “Lista Poporului” a depus la Comisia Electorală documentele necesare înregistrării pentru participare la alegerile locale generale din 14 iunie 2015.

Blocul electoral “Lista Poporului” a fost constituit de către Partidul Social Democrat (procesul-verbal nr. 14 din 23 aprilie 2015 al şedinţei Consiliului Naţional al Partidului Social Democrat) şi Partidul Politic Uniunea Centristă din Moldova (procesul-verbal din 25 aprilie 2015 al şedinţei Consiliului Republican al Partidului Politic Uniunea Centristă din Moldova). În baza acordului de constituire, a fost format Consiliul blocului electoral, domnul Sergiu Coropceanu fiind împuternicit să reprezinte formaţiunea în raport cu alte instituţii şi să semneze acte în numele acesteia, inclusiv demersurile de înregistrare a listelor de candidaţi şi a candidaţilor în toate organele electorale.

La 27 aprilie 2015, în baza deciziilor organelor abilitate, conducătorii partidelor nominalizate au semnat Acordul de constituire a Blocului electoral “Lista Poporului” pentru a participa în comun la alegerile locale generale din 14 iunie 2015.

Blocul electoral “Lista Poporului” a înaintat Comisiei simbolul electoral pentru imprimare în buletinele de vot care reprezintă imaginea grafică a unui ceas.

Materialele depuse au fost verificate şi s-a constatat corespunderea lor prevederilor Codului electoral şi Instrucţiunii cu privire la particularităţile înregistrării blocurilor electorale pentru alegerile locale generale, aprobată prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3252 din 10 aprilie 2015.

În temeiul art. 18, 41 alin. (2), 48 alin. (4) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la particularităţile înregistrării blocurilor electorale pentru alegerile locale generale, aprobată prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3252 din 10 aprilie 2015, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:

  1. Se înregistrează Blocul electoral “Lista Poporului” pentru participare la alegerile locale generale din 14 iunie 2015, constituit de către Partidul Social Democrat şi Partidul Politic Uniunea Centristă din Moldova.
  2. Se înregistrează simbolul electoral al Blocului electoral “Lista Poporului” pentru imprimare în buletinele de vot la alegerile locale generale din 14 iunie 2015 care reprezintă imaginea grafică a unui ceas.
  3. Consiliul Blocului electoral “Lista Poporului” va decide formarea şi modificarea listelor de candidaţi pentru funcţiile de primar şi de consilier în consiliile locale, raionale şi municipale, desemnarea reprezentanţilor, observatorilor în organele electorale şi a persoanelor sale de încredere.
  4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.