Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriLocale2015Documente CEC

Hotărîre cu privire la declararea alegerilor nevalabile şi efectuarea votării repetate pentru alegerea primarului satului Ulmu şi a Consiliului sătesc Ulmu, raionul Ialoveni

|versiune pentru tipar| Chişinău, 16 iunie 2015, Nr. 3503

În urma examinării proceselor-verbale privind totalizarea rezultatelor votării din 14 iunie 2015 pentru alegerea primarului satului Ulmu şi a consilierilor în Consiliul sătesc Ulmu, raionul Ialoveni, întocmite de Consiliul electoral al circumscripţiei electorale săteşti Ulmu nr. 22, Comisia Electorală Centrală a constatat că la aceste alegeri au participat mai puţin de ¼ din numărul alegătorilor din circumscripţia electorală sătească Ulmu înscrişi în listele electorale.

În temeiul art. 18, 136 şi 138 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:

  1. Se ia act de procesele-verbale privind totalizarea rezultatelor votării pentru alegerea primarului satului Ulmu şi a consilierilor în Consiliul sătesc Ulmu, raionul Ialoveni, întocmite de Consiliul electoral al circumscripţiei electorale săteşti Ulmu nr. 22;
  2. Se declară nevalabile alegerile primarului satului Ulmu şi consilierilor în Consiliul sătesc Ulmu, raionul Ialoveni, din 14 iunie 2015, în circumscripţia electorală sătească Ulmu nr. 22, secţiile de votare nr. 45 şi, respectiv, nr. 46;
  3. Se stabileşte pentru data de 28 iunie 2015 desfăşurarea votării repetate pentru alegerea primarului satului Ulmu şi a Consiliului sătesc Ulmu, raionul Ialoveni. Votarea repetată se va efectua pe baza aceloraşi liste electorale.
  4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.