Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriLocale2015Documente CEC

Hotărîre cu privire la declararea alegerilor nule şi efectuarea votării repetate pentru alegerea primarului satului Topala, a Consiliului sătesc Topala şi a Consiliului raional Cimişlia

|versiune pentru tipar| Chişinău, 19 iunie 2015, Nr. 3508

Prin hotărîrea Judecătoriei Cimişlia din 17 iunie 2015 (dosarul nr.3CA-18/15), s-a constatat nulitatea alegerilor desfăşurate în ziua de 14 iunie 2015 în circumscripţia electorală sătească Topala, raionul Cimişlia, ca urmare a devastării secţiei de votare nr. 44 din circumscripţia respectivă.

În conformitate cu art. 138 din Codul electoral, în circumscripţia electorală în cauză urmează a fi desfăşurată votarea repetată atît pentru funcţia de primar, cît şi în consiliul sătesc şi consiliul raional.

În temeiul art. 18, 137 şi 138 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:

  1. Se ia act de hotărîrea Judecătoriei Cimişlia din 17 iunie 2015 (dosarul nr.3CA-18/15) privind constatarea nulităţii alegerilor din 14 iunie 2015 în circumscripţia electorală sătească Topala, raionul Cimişlia.
  2. Se declară nule alegerile din 14 iunie 2015 în circumscripţia electorală sătească Topala, raionul Cimişlia.
  3. Se stabileşte pentru data de 28 iunie 2015 desfăşurarea votării repetate în circumscripţia electorală sătească Topala, raionul Cimişlia pentru alegerea primarului satului Topala, raionul Cimişlia, a Consiliului sătesc Topala, raionul Cimişlia şi a Consiliului raional Cimişlia.
  4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.