Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriLocale2015Documente CEC

Hotărîre cu privire la particularităţile votării în cadrul celui de-al doilea tur al alegerilor locale generale din 28 iunie 2015

|versiune pentru tipar| Chişinău, 23 iunie 2015, Nr. 3514

În scopul bunei desfăşurări a procesului de votare la cel de-al doilea tur al alegerilor locale generale stabilit pentru data de 28 iunie 2015, în temeiul art. 11, 18, 26 alin. (1) lit. b) şi n), 39, 123 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi în conformitate cu Regulamentul privind întocmirea, administrarea, difuzarea şi actualizarea listelor electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2674 din 25 septembrie 2014, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

  1. Alegătorii care, în perioada dintre primul şi cel de-al doilea tur al alegerilor locale generale, şi-au schimbat domiciliul/reşedinţa, vor putea vota în baza aceloraşi liste electorale, în secţiile de votare conform înregistrării domiciliului/reşedinţei existente la data de 14 iunie 2015.
  2. Persoanele care, în perioada dintre primul şi cel de-al doilea tur al alegerilor locale generale, au împlinit vîrsta de 18 ani vor putea vota în secţiile de votare conform domiciliului sau reşedinţei, fiind incluşi în lista electorală suplimentară.
  3. Alegătorii a căror reşedinţă a expirat, în perioada dintre primul şi cel de-al doilea tur al alegerilor locale generale, vor putea vota în secţia de votare în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul, dacă în circumscripţia respectivă se va desfăşura turul doi al alegerilor locale generale.
  4. Alegătorii care deţin acte de identitate fără cod numeric personal (IDNP) vor putea vota, fiind incluşi în lista electorală suplimentară, dacă vor demonstra faptul domicilierii lor în perimetrul secţiei de votare respective.
  5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial.