Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriLocale2015

Legislaţie şi reglementări relevante

Constituţia Republicii Moldova (extras) cu modificările introduse prin Legea Nr. 344-XV din 25.07.2003

Codul electoral al Republicii Moldova cu modificările introduse prin Legea Nr. 36 din 09.04.2015

Legea privind administraţia publică locală cu modificările introduse prin Legea Nr. 37 din 19.03.2015

Legea privind statutul alesului local cu modificările introduse prin Legea Nr. 206 din 12.07.2013

Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova cu modificările introduse prin Legea Nr. 282 din 21.11.2013

Legea privind finanţele publice locale cu modificările introduse în Monitorul Oficial Nr. 397-399/703 din 31.12.2014

Legea privind dezvoltarea regională cu modificările introduse prin Legea Nr. 267 din 23.12.2011

Legea privind descentralizarea administrativă cu modificările introduse prin Legea Nr. 71 din 12.04.2015

Codul contravenţional (extras) cu modificările introduse prin Legea Nr. 36 din 09.04.2015

Codul penal al Republicii Moldova (extras) cu modificările introduse prin Legea Nr. 36 din 09.04.2015

Codul audiovizualului al Republicii Moldova cu modificările introduse prin Legea Nr. 36 din 09.04.2015

Legea Curţii de Conturi a Republicii Moldova cu modificările introduse prin Legea Nr. 36 din 09.04.2015

Legea privind partidele politice cu modificările introduse prin Legea Nr. 36 din 09.04.2015

Carta europeană a autonomiei locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985

Codul bunelor practici în materie electorală adoptat de Comisia de la Veneţia a CE, 18–19 octombrie 2002

Convenţia privind standardele alegerilor democratice, drepturilor şi libertăţilor electorale în statele membre ale Comunităţii Statelor IndependenteRU ratificată prin Legea Nr. 267-XV din 16.07.2004