Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriLocale2015CMCPLDM

Lista candidaţilor la funcţia de consilier în Consiliul municipal Chişinău pentru alegerile locale 2015 din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova

|versiune pentru tipar|
Lista modificată conform hotărîrii CECE Nr. 31 din 13 mai 2015
Nr. 154 din 8 iunie 2015

Nr.Numele, prenumeleDomiciliulAnul naşteriiApartenenţa politică
1Urechean Serafimmun. Chişinău1950PLDM
inginer-constructor, economist, preşedinte, Curtea de Conturi a Republicii Moldova
2Dumanschi Ghenadiemun. Chişinău1974PLDM
jurist, prorector, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
3Culai Adrianmun. Chişinău1972PLDM
jurist, administrator, F.C.P. “Ondio” S..R.L., “AquastartGrup” S.R.L.
4Ivaşcenco Ghenadiemun. Chişinău1977PLDM
economist-manager, director executiv, Centrul Naţional pentru Aşezările Umane “Habitat Moldova Centru”
5Gabura Iuriemun. Chişinău1961PLDM
jurist, director, Î.S. “Editura-Universul”
6Cernelea Denismun. Chişinău1986PLDM
medic, consultant, Direcţia Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii
7Savva Viorelmun. Chişinău1983PLDM
jurist, avocat coordonator, Biroul Asociat de Avocaţi “Savva şi Partenerii”
8Furtună Mihailmun. Chişinău1955PLDM
inginer, economist, consilier al preşedintelui în domeniul economiei, Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova
9Volosatîi Borismun. Chişinău1956PLDM
pedagog, director, Liceul Teoretic “Gheorghe Asachi”
10Şaramet Vasileor. Floreşti, r-nul Floreşti1988PLDM
jurist, vicepreşedinte, Tineretul Liberal Democrat din Moldova
11Caba Antonmun. Chişinău1984PLDM
economist, inginer, preşedinte, Asociaţia Brokerilor de Asigurare-Reasigurare din Republica Moldova
12Gavriliţă Andrianmun. Chişinău1986PLDM
business şi administrare, şef de cabinet, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
13Şaragov Nataliamun. Chişinău1976PLDM
sociolog, jurist, lector universitar, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
14Nevmerjiţchi Iliemun. Chişinău1982PLDM
jurist, şef direcţie asistenţă juridică, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat
15Timotin Andrianmun. Chişinău1975PLDM
jurist, şef adjunct, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat
16Chifa Svetlanamun. Chişinău1950PLDM
profesor, şef direcţie, Primăria mun. Chişinău
17Sturza Valentinamun. Chişinău1929PLDM
contabil-economist, preşedinte, Asociaţia Foştilor Deportaţi şi Deţinuţi Politici
18Secrieru Sergiumun. Chişinău1978PLDM
jurist, preşedinte, Asociaţia Mediatorilor din RM
19Cumpănă Mariamun. Chişinău1961PLDM
medic, director executiv, Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate
20Filip Vasilemun. Chişinău1954PLDM
pedagog, director, direcţia administrativă, Calea Ferată din Moldova
21Cerepenco Vitaliemun. Chişinău1958PLDM
inginer constructor, director, “Provosteh” S.R.L.
22Budurin Petrumun. Chişinău1958PLDM
economist, vice-pretor, Pretura sect. Centru, mun. Chişinău
23Jembei Gheorghemun. Chişinău1973PLDM
jurist, director, “Agro-Meridian” S.R.L.
24Constantinov Borismun. Chişinău1966PLDM
profesor, profesor de fizică, Colegiul Tehnic al Universităţii Tehnice din Moldova
25Vîrtos Vladislavmun. Chişinău1979PLDM
jurist, asistent al deputatului, Parlamentul Republicii Moldova
26Balan Mihailmun. Chişinău1985PLDM
manager-tehnolog în alimentaţia publică, şef de producere, “ICAM” S.A.
27Pădureţ Nicolaemun. Chişinău1976PLDM
pedagog, director, Liceul Teoretic cu Profil Sportiv nr.3, mun. Chişinău
28Buliga Janetamun. Chişinău1964PLDM
medic, director, Clinica “Emilian Coţaga” I.M.S.P. Institutul Mamei şi Copilului
29Zagaievschi Sergiumun. Chişinău1981PLDM
manager-economist, jurist, director, “Zerghes” S.R.L.
30Gîrbu Petrumun. Chişinău1965PLDM
agronom, temporar neangajat în cîmpul muncii
31Gaina Sergiumun. Chişinău1979PLDM
jurist, director departament, “Glorinal” S.R.L.
32Anton Victormun. Chişinău1951PLDM
agronom, pensionar
33Iuraşcu Anamun. Chişinău1958PLDM
jurnalist, pensionar
34Musteaţă Efimiamun. Chişinău1961PLDM
profesor, metodist, Instituţia Preşcolară nr. 52, mun. Chişinău
35Luca Alamun. Chişinău1969PLDM
jurist, profesor, consultant, Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova
36Drosu Iuriemun. Chişinău1967PLDM
jurist, director, Î.I. “Drosu Iurie”
37Cecan Marianamun. Chişinău1987PLDM
jurist, inspector, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat
38Poltavcenco Allamun. Chişinău1961PLDM
administrator, Asociaţia de proprietari de locuinţe privatizate 51/173, mun. Chişinău
39Maslo Innamun. Chişinău1988PLDM
sociolog, director general-adjunct, Biroul Naţional de Statistică
40Miteva Valentinamun. Chişinău1955PLDM
profesor de matematică, director-interimar, Instituţia preşcolară nr. 77, mun. Chişinău
41Savin Victormun. Chişinău1950PLDM
manager al sănătăţii publice, director, I.M.S.P. Spitalul Clinic Municipal nr. 1, mun. Chişinău
42Ţurcanu Vladimirmun. Chişinău1960PLDM
merceolog, şef direcţie, Agenţia “Apele Moldovei”
43Pleşca Mihailmun. Chişinău1961PLDM
jurist, specialist principal, Oficiul central de probaţiune
44Rîjcov Nicolaeor. Floreşti, r-nul Floreşti1988PLDM
jurist, temporar neangajat în cîmpul muncii
45Ţîţu Silviamun. Chişinău1987PLDM
economist, temporar neangajată în cîmpul muncii
46Viţă Veronicamun. Chişinău1964PLDM
contabil, administrator, “Dacia 2000” S.R.L.
47Ganea Valentinamun. Chişinău1959PLDM
contabil, contabil şef, “Energo Com” S.A
48Popa Rodicas. Drăguşenii Noi, r-nul Hînceşti1989PLDM
economist, funcţionar-public, Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova
49Mîţă Vladimirmun. Chişinău1983PLDM
funcţionar public, inspector principal, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat
50Florea Grigoriior. Ialoveni, r-nul Ialoveni1975PLDM
director, Agenţia imobiliară “Florea Imobil”