Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriLocale2015CMCPPDA

Lista candidaţilor la funcţia de consilier în Consiliul municipal Chişinău pentru alegerile locale 2015 din partea Partidului “Democraţia Acasă”

|versiune pentru tipar|
Lista modificată conform hotărîrii CECE Nr. 163 din 8 iunie 2015

Nr.Numele, prenumeleDomiciliulAnul naşteriiApartenenţa politică
1Brega Olegs. Pepeni, r-nul Sîngerei1973-
cineast, jurnalist, administrator, postul de televiziune virtual “Curaj.TV”, mun. Chişinău
2Costiuc Vasileor. Durleşti, mun. Chişinău1981PPDA
profesor de istorie şi geografie, manager logistică, preşedintele Partidului politic “Democraţia Acasă”, “Unio” S.A., mun. Chişinău
3Ţurcan Anaor. Ungheni, r-nul Ungheni1985PPDA
relaţii internaţionale, şef secţie logistică şi aprovizionare, F.P.C. “Cheton Grup” S.R.L., mun. Chişinău
4Lazarev Nataliamun. Chişinău1971PPDA
economist, marketolog, profesor, şef secţie comerţ, merceologie şi tehnologii, Colegiul Naţional de Comerţ al Academiei de Studii Economice din Moldova, mun. Chişinău
5Jardan-Botnaru Constantins. Lozova, r-nul Străşeni1978PPDA
inginer-mecanic în industria alimentară, zootehnician, antreprenor, fermier, director şi administrator, secretar general al Partidului politic “Democraţia Acasă”, “Negruţ & Fulguţa” S.R.L.
6Coreţchi Boriss. Antoneşti, r-nul Ştefan Vodă1985PPDA
economist, profesor de economie si finanţe, lector superior universitar, doctor în ştiinţe economice, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, mun. Chişinău
7Apostol Victoriaor. Rezina, r-nul Rezina1988-
masterandă, expertă în gen şi politici antidiscriminare, Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO), mun. Chişinău
8Crăiţămîndră Vioricamun. Chişinău1978-
regizor TV şi film, temporar neangajată în cîmpul muncii, Teatrul municipal de Marionete, mun. Chişinău
9Matei Ions. Vorniceni, r-nul Străşeni1984PPDA
profesor de psihologie, manager realizări, administrator, prim-vicepreşedinte al Partidului politic “Democraţia Acasă”, “Flau-M” S.R.L., mun. Chişinău
10Baran Cornelmun. Chişinău1992PPDA
sportiv paralimpic la tenis de cîmp, liber întreprinzător, temporar neangajat în cîmpul muncii
11Salcuţan Alionamun. Chişinău1971PPDA
profesor de ştiinţe juridice, profesor de drept, Colegiul Naţional de Comerţ al Academiei de Studii Economice din Moldova, mun. Chişinău
12Pasat Corinamun. Chişinău1992PPDA
administraţie publică, studentă, Academia de Studii Economice din Moldova, mun. Chişinău
13Popov Leonidmun. Chişinău1977PPDA
inginer pedolog, agrochimist, cercetător ştiinţific, doctor în ştiinţe biologice, Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Solului “Nicolae Dimo”, mun. Chişinău
14Florean Andreior. Durleşti, mun. Chişinău1979PPDA
inginer în energie şi electrotehnică, administrator, “Ungar” S.R.L. mun. Chişinău
15Ciorbă Eugenias. Costeşti, r-nul Ialoveni1971PPDA
contabil, economist, profesor de biologie şi chimie, profesor de contabilitate, Colegiul Naţional de Comerţ al Academiei de Studii Economice din Moldova, mun. Chişinău
16Tizu Cristinas. Petreni, r-nul Drochia1990PPDA
marketing şi logistică în economie, inginer de aprovizionare tehnico-materială, “Moldtelecom” S.A. mun. Chişinău
17Chiţu Alexandrus. Carahasani, r-nul Ştefan Vodă1991PPDA
jurist, administrator, “Chiţu Alex” S.R.L.
18Arcan Petrumun. Chişinău1952PPDA
inginer-economist, profesor de discipline informatice, Colegiul Naţional de Comerţ al Academiei de Studii Economice din Moldova, mun. Chişinău
19Bucşan Oxanaor. Durleşti, mun. Chişinău1974PPDA
profesor de educaţie muzicală, profesor de educaţie muzicală, purtătorul de cuvînt al Partidului politic “Democraţia Acasă”, Liceul Teoretic “Mircea Eliade”, mun. Chişinău
20Botnăraş Ninas. Coşcodeni, r-nul Sîngerei1982PPDA
tehnolog-chimist, profesor de chimie, Colegiul Naţional de Comerţ al Academiei de Studii Economice din Moldova, mun. Chişinău
21Codreanu Corneliumun. Chişinău1968PPDA
inginer-electrician, liber întreprinzător, temporar neangajat în cîmpul muncii
22Istrati Aurelius. Susleni, r-nul Orhei1987PPDA
fermier în producţie agricolă, administrator, întreprinzător individual
23Jilina Jannaor. Rîşcani, r-nul Rîşcani1985PPDA
inginer-tehnolog în administraţia publică, inginer de aprovizionare tehnico-materială, “Moldtelecom” S.A. mun. Chişinău
24Tverdohleb Alamun. Chişinău1977PPDA
inginer în termoenergetică, lector universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei, mun. Chişinău
25Nistoraş Nicolaemun. Chişinău1966PPDA
inginer-constructor, liber întreprinzător, temporar neangajat în cîmpul muncii
26Bumbu Mihails. Mingir, r-nul Hînceşti1985PPDA
inginer-mecanic în industria alimentară, inginer proiectant, “Berhord” S.R.L. mun. Chişinău
27Scobioală Nataliamun. Chişinău1983-
temporar neangajată în cîmpul muncii
28Bîrcă Tatianamun. Chişinău1976PPDA
manager economist, profesor de discipline economice, Colegiul Naţional de Comerţ al Academiei de Studii Economice din Moldova, mun. Chişinău
29Sorochin Eugeniumun. Chişinău1982PPDA
inginer în telecomunicaţii, menţinerea şi managementul reţelelor de telecomunicaţii, masterand, Universitatea Tehnică a Moldovei, mun. Chişinău
30Coptu Andreis. Selemet, r-nul Cimişlia1959PPDA
inginer în telecomunicaţii, director, fermier în producţie agricolă, G.Ţ. “Coptu Andrei”, s. Selemet, r-nul Cimişlia
31Rusu Marianamun. Chişinău1994PPDA
studentă, Universitatea de Stat din Moldova
32Chiriac Zinaidamun. Chişinău1983PPDA
contabilitate şi audit, contabil, Î.S. “INCP Urbanproiect”, mun. Chişinău
33Galaţan Sergheis. Mîndreşti, r-nul Teleneşti1989PPDA
finanţe şi bănci, economist, student, Universitatea de Stat din Moldova, mun. Chişinău
34Roşca Olegs. Pruteni, r-nul Făleşti1987PPDA
subinginer, montor în telecomunicaţii, liber întreprinzător, temporar neangajat în cîmpul muncii
35Grigorii Elenas. Susleni, r-nul Orhei1985PPDA
profesor, profesor de istorie şi educaţie civică, Colegiului Pedagogic “Vasile Lupu”, or. Orhei
36Negrescu Nataliamun. Chişinău1989PPDA
manager în servicii publice, administrator, hotelul “Platinum JND”, mun. Chişinău
37Irimiţa Vitalis. Carahasani, r-nul Ştefan Vodă1990PPDA
cercetător în matematică şi informatică, contabil, casier superior, B.C. “Comerţbank” S.A., mun. Chişinău
38Burduh Sergheimun. Chişinău1953PPDA
regizor de teatru şi film, şef de pază, administrator, “Terconvit” S.A., mun. Chişinău
39Manole Rodicas. Andruşul de Sus, r-nul Cahul1990PPDA
business şi administrarea afacerilor, turism şi servicii, manager vînzări, “Intercangal” S.R.L., mun. Chişinău
40Cebrucean Alinaor. Slobozia, U.A.T. din stînga Nistrului1993PPDA
economist, studentă, Academia de Studii Economice din Moldova, mun. Chişinău
41Vataman Victormun. Chişinău1991PPDA
economist, comerţ exterior şi activitate vamală, agent achiziţii, “Vitra” S.R.L. mun. Chişinău
42Ursache Vitaliis. Ciuteşti, r-nul Nisporeni1990PPDA
student, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”
43Pascal Marianas. Grătieşti, mun. Chişinău1979PPDA
inginer IT, contabilitate şi audit, contabil, Companie privată, mun. Chişinău
44Guţan Axeniaor. Străşeni, r-nul Străşeni1984PPDA
profesor de clasele primare şi limba franceză, administrator salon de mobilă românească, “Entarzia” S.R.L., mun. Chişinău
45Calalb Dumitraşs. Cupcui, r-nul Leova1996PPDA
student, Colegiul Politehnic din Chişinău
46Talchig Mihails. Carahasani, r-nul Ştefan Vodă1989PPDA
jurnalism şi comunicare, administrator, “M. Talchig” S.R.L., s. Carahasani, r-nul Ştefan Vodă
47Calugărean Doinas. Berezlogi, r-nul Orhei1992PPDA
contabil bancar, specialist principal, Direcţia Generală de Statistică
48Şveţ Lilianas. Şipca, r-nul Şoldăneşti1992PPDA
contabilitate şi audit, dreptul afacerilor, marketolog, R.P.H. “Rotapharm”
49Diaconu Sergheior. Căuşeni, r-nul Căuşeni1982PPDA
manager-economist în comerţ, întreprinzător individual, temporar neangajat în cîmpul muncii
50Samoil-Castraveţ Irinamun. Chişinău1983PPDA
inginer-manager, manager, departament economie şi comerţ, “UNIC” S.A.