Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare1998Documente CEC

Regulamentul Comisiei Electorale Centrale privind reflectarea campaniei electorale pentru alegerea Parlamentului Republicii Moldova în mijloacele de informare în masă

|versiune pentru tipar|
Aprobat prin Hotărîrea CEC nr. 16 din 26 decembrie 1997
modificat prin Hotărîrea CEC nr. 99 din 6 februarie 1998
modificat prin Hotărîrea CEC nr. 154 din 17 februarie 1998
modificat prin Hotărîrea CEC nr. 334 din 17 martie 1998

I. Dispoziţii generale

 1. Regulamentul Comisiei Electorale Centrale stabileşte modul şi principiile de reflectare a campaniei electorale în mijloacele de informare în masă din republică.
 2. Campania electorală pentru alegerea Parlamentului va beneficia de spaţii speciale rezervate la Radioul şi Televiziunea Naţională, în programele de activitate ale ziarelor.
  Aceste mijloace de informare în masă vor publica gratuit materialele prezentate de Comisia Electorală Centrală, consiliile electorale, programele preelectorale ale concurenţilor electorali şi alte materiale referitoare la alegeri, inclusiv cele ce ţin de educaţia civică şi de informarea alegătorilor despre alegeri.
  Concurenţii electorali participă pe bază de egalitate la campania electorală, beneficiază de drepturi egale în utilizarea mijloacelor de informare în masă finanţate de la buget.
 3. Comisia Electorală Centrală şi Consiliul Coordonator al Audiovizualului stabilesc condiţiile de reflectare a campaniei electorale la toate instituţiile Audiovizualului din republică.
 4. Proiectarea şi realizarea emisiunilor şi grupajelor de ştiri electorale se vor efectua, respectîndu-se Constituţia Republicii Moldova, Codul electoral, Legea Audiovizualului, Statutul Companiei de Stat “Teleradio-Moldova” şi Legea presei.
  Egal deschise pentru toate partidele, organizaţiile social-politice, blocurile electorale, candidaţii independenţi Compania “Teleradio-Moldova”, mass-media din republică vor da dovadă de obiectivitate şi echidistanţă, nu vor influenţa mesajul politic al concurenţilor electorali, care vor avea posibilitatea să se exprime liber şi nu vor accepta presiuni sau ingerinţe care le pot afecta imparţialitatea şi statutul lor.
 5. În campania electorală partidele, blocurile electorale, organizaţiile social-politice, candidaţii independenţi se bucură de şanse egale şi au acces la posturile de radio şi de televiziune, publice şi private, la ziare pentru prezentarea platformelor electorale.
 6. Compania “Teleradio-Moldova”, precum şi ziarele finanţate de la buget vor promova transparenţa în realizarea emisiunilor, materialelor electorale, informînd toate formaţiunile politice, organismele neguvernamentale, observatorii din alte state şi organizaţii internaţionale, care monitorizează campania electorală.
 7. Toate emisiunile electorale, indiferent de programul şi ora de difuzare, vor avea semnal unic pentru identificare şi diferenţiere de emisiunile de interes general, ziarele vor inaugura rubrici speciale consacrate Electoralei’98.
 8. Comisia Electorală Centrală conlucrează în procesul de organizare şi desfăşurare a alegerilor cu mijloacele de informare în masă la organizarea manifestaţiilor ce ţin de educaţia civică a alegătorilor şi informarea populaţiei asupra desfăşurării procesului electoral.
 9. Reflectarea campaniei electorale în programele Radioteleviziunii se efectuează în două etape:
  • I etapă — pînă la 20 februarie 1998
  • II etapă — 21 februarie – 21 martie 1998.
  Timpul de antenă se pune la dispoziţia partidelor, blocurilor electorale, organizaţiilor social-politice, candidaţilor independenţi în ordinea înregistrării concurenţilor electorali la Comisia Electorală Centrală, conform schemei:
  1. de la primul — la ultimul
  2. de la mijloc — la început şi de la mijloc — la sfîrşit
  3. de la sfîrşit — la început
 10. Timpul de antenă se stabileşte candidaţilor independenţi după înregistrare la Comisia Electorală Centrală conform art.46 Cod electoral.
 11. Timpii de antenă acordaţi partidelor, blocurilor electorale, organizaţiilor social-politice, candidaţilor independenţi precum şi susţinătorilor lor nefolosiţi nu se restituie.
 12. Instituţiile Audiovizualului din republică se vor conduce de Concepţia reflectării campaniei electorale a Consiliului Coordonator al Audiovizualului şi aprobată prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale (conform anexelor nr.1, 2).
 13. Se interzice folosirea în scopuri de agitaţie preelectorală a nodurilor săteşti de radio, precum şi includerea acestora în emisie pe tot parcursul campaniei electorale în timpul de antenă, acordat partidelor, blocurilor electorale, organizaţiilor social-politice, candidaţilor independenţi.
 14. Candidaţii pot participa la programele televiziunii şi radioului în afara timpului de antenă care le este acordat, comunicînd informaţii din domeniul lor de activitate, fără a folosi acest prilej pentru agitaţie electorală sau referinţă la apartenenţa politică, în caz contrar timpul folosit de candidaţi va fi inclus în timpul de antenă rezervat concurentului electoral.
 15. Toate litigiile dintre concurenţii electorali, apărute în urma punerii pe post de către ei sau cu participarea lor (a persoanelor împuternicite de ei) a materialului electoral, sunt soluţionate de Comisia Electorală Centrală şi Consiliul Coordonator al Audiovizualului în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.
 16. Reprezentanţii mijloacelor de informare în masă se bucură de aceleaşi drepturi ca şi observatorii acreditaţi.
 17. În ziua alegerilor, pînă la închiderea secţiilor de votare, se interzice a da publicităţii în mijloacele de informare în masă materiale, inclusiv interviuri cu alegătorii, despre numărul de voturi întrunite de concurenţii electorali pe parcursul zilei şi despre şansele lor.
 18. Cu două zile înaintea alegerilor şi în ziua alegerilor, mijloacele de informare în masă nu au dreptul să aducă la cunoştinţă publică rezultatele sondajelor sociologice, efectuate printre alegători sau pe un eşantion reprezentativ, care ar indica eventualele rezultate ale alegerilor.

II. Orarul şi timpii de antenă la Radio-Moldova

 1. Radio-Moldova asigură concurenţilor electorali timpii de antenă gratis şi contra plată din momentul înregistrării lor la Comisia Electorală Centrală. Oferta pentru timpii de antenă este prezentată la Radio-Moldova într-un termen de 10 zile de la înregistrarea concurenţilor electorali
 2. Timpii de antenă la Radio-Moldova pot fi realizaţi la dorinţa concurentului electoral cu forţele proprii ale acestuia sau de către Radiodifuziune în condiţii de studio.
 3. Pe parcursul campaniei electorale Radio-Moldova oferă timpi de antenă partidelor, blocurilor electorale, organizaţiilor social-politice înregistrate -180 minute pentru fiecare. Concurenţii electorali pot beneficia de 120 minute contra plată în baza tarifelor stabilite pentru publicitate la Compania de Stat “Teleradio-Moldova”.
  Candidaţilor independenţi li se oferă cîte 10 minute pentru fiecare etapă. Orarul pentru folosirea spaţiului de emisie oferit:
  • “Unda dimineţii” — intervalul 7.40–8.00 cu excepţia zilelor de duminică
  • “Radiocurier” — intervalul 19.40–20.00 cu excepţia zilelor de sîmbătă şi duminică
  • “Actualinîi microfon” — intervalul 21.40–22.00 cu excepţia zilelor de sîmbătă şi duminică
  • Radiodifuziunea locală — intervalul 6.30–6.50 conform orarului emisiunilor
  • Programul pentru or. Chişinău “Oraşul şi oamenii lui” — intervalul 11.15–11.35, conform orarului emisiunilor.
  • Rubrica “Candidaţi în faţa electoratului” va fi pusă pe post, de regulă, sîmbătă între orele 11.00–12.00
  • Rubrica “Dezbateri electorale” va fi pusă pe post între orele 19.30–21.00
  • Durata unei evoluări la microfon a concurenţilor electorali sau a susţinătorilor tor.este de 5 minute.
  În caz de necesitate Radiodifuziunea Companiei de Stat “Teleradio-Moldova” va extinde durata emisiunilor “Unda dimineţii”, “Radiocurier” şi “Actualinîi microfon” cu 10 minute.
 4. Concurenţii electorali sau susţinătorii acestora poartă răspundere conform prevederilor legii pentru afirmaţiile pe care le fac la Radio-Moldova în timpii de antenă acordaţi conform prevederilor Codului electoral.
 5. Reflectarea campaniei electorale va include şi rubrica “Electorala”. Ea va însera informaţii despre campania electorală, comunicate ale consiliilor electorale, declaraţii de presă ale concurenţilor electorali. Această rubrică va fi pusă pe post conform orarului:
  • “Median flux” — 12.30 (5–6 minute)
  • “Radiojurnal” — 12.05 (5 minute)
  • “Radiocurier” — 19.15 (5–8 minute)
  • “Actualinîi microfon” — 21.15 (5–8 minute)

III. Orarul şi timpii de antenă la televiziune

 1. Televiziunea oferă tuturor partidelor, blocurilor electorale, organizaţiilor social-politice gratis 90 minute pentru fiecare.
  În baza volumului rezervat candidaţii independenţi beneficiază de 5 minute în programul “Telematinal” şi 15 minute în orele de seară.
  Timpii de antenă oferiţi gratis — 7.00–7.20, 19.35–20.35
  În cazul în care candidatul independent renunţă la 15 minute din timpul de antenă în blocul de seară 19.35–20.35, lui i se oferă dreptul să utilizeze pe parcursul campaniei electorale 3 secvenţe cu durata de 5 minute fiecare zilnic la 18.30–18.45, cu excepţia zilelor de sîmbătă şi duminică.
 2. Televiziunea asigură pregătirea şi punerea pe post în ediţiile informative “Mesager” (19.00,21.00) cîte 4 reportaje de la întîlniri, mitinguri, adunări ale alegătorilor, conferinţe de presă ale concurenţilor electorali cu o durată de cîte 3 minute. Aceste materiale sunt pregătite doar la solicitarea concurentului electoral şi exclusiv de către lucrătorii Companiei.
 3. În scopul agitaţiei electorale Televiziunea va pune pe post contra plată la solicitarea concurenţilor electorali unele emisiuni cu durata nu mai mare de 15 minute fiecare sau spoturi publicitare cu durata de pînă la 1 minut.
  Volumul total cu plată nu poate depăşi 4,5 ore pentru fiecare partid, bloc electoral, organizaţie social-politică şi 60 minute pentru fiecare candidat independent.
  Ziua, ora şi durata emisiei sunt determinate de comun acord de către candidatul electoral şi Companie în baza ofertei candidatului.

IV. Reflectarea campaniei electorale în ziare

 1. Avînd în vedere statutul ziarelor şi luînd în considerare condiţiile economiei de piaţă, colectivele de jurnalişti vor reflecta pe larg campania alegerilor în noul Parlament al ţării şi vor respecta cu stricteţe principiile democraţiei şi prevederile Codului electoral.
 2. Redacţiile ziarelor finanţate de la buget vor publica gratuit materialele oficiale ale Comisiei Electorale Centrale, care urmează să fie difuzate prin mass-media (hotărîri, listele candidaţilor la funcţia de deputat, informaţii referitoare la activitatea CEC, alte materiale). Ele vor fi publicate, de regulă, în prima pagină.
  Conform articolului 35 din Codul electoral mijloacele de informare în masă vor publica gratuit declaraţiile şi materialele prezentate de consiliile electorale, programele preelectorale ale concurenţilor electorali şi alte materiale ce ţin de campania electorală.
 3. Redacţiile ziarelor vor determina de sine stătător proporţionalitatea materialelor publicate pe gratis şi contra plată comandate şi plătite de partide, blocuri electorale, organizaţii social-politice, candidaţi independenţi cu titlul de reclamă. Plata respectivă în asemenea cazuri se va stabili prin înţelegere(contract) între redacţie şi concurentul electoral.
  Volumul materialelor plătite, parvenite de la un bloc electoral, partid, organizaţie social-politică, de regulă, nu va depăşi trei pagini de ziar pe parcursul întregii perioade, respectîndu-se totodată şi principiul egalităţii.
 4. Norma maximă de publicitate preelectorală pentru un candidat independent va constitui o treime din cea a unui bloc, partid, organizaţie social-politică.
 5. În scopul unei prezentări mai expresive a materialelor preelectorale, redacţiile le vor grupa în rubrici, pagini sau suplimente speciale — după propria lor concepţie.
 6. Informaţiile, declaraţiile de presă şi alte materiale ale Comisiei Electorale Centrale vor fi preluate de reprezentanţii redacţiilor de la şeful serviciului de presă al acesteia, iar în lipsa lui — de la preşedintele, vicepreşedintele sau secretarul CEC. La rîndul lor, redacţiile mijloacelor de informare în masă îşi desemnează cîte unul sau doi corespondenţi permanenţi acreditaţi la CEC.
  Afară de aceasta în cadrul redacţiilor în perioada respectivă va funcţiona cîte un grup special de colaboratori, care vor asigura apariţia în condiţii optime a materialelor preelectorale.
 7. În paginile ziarelor vor fi publicate informaţii, reportaje, fotografii. Alte materiale ale agenţiilor de presă, corespondenţilor titulari şi netitulari despre desfăşurarea campaniei electorale, precum şi articole de analiză semnate de publicişti, politologi.
  Acestea însă nu vor conţine sugestii sau chemări cu cine să voteze electoratul.